Tag-Archive for » căi ferate «

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Mai mult …

lc-olesea

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, bugetul Ministerului Transporturilor aferent anului 2014 ar putea fi suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 146 milioane de lei la capitolul „Transporturi”.

Astfel, actul normativ arată că Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, din suma totală, 71 de milioane de lei vor acoperi subvenţiile pentru susţinerea transportului feroviar public de călători şi sunt dedicaţi plăţii compensaţiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de călători conform art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, proiectul mai prevede că 75 de milioane de lei, din totalul de 146 milioane de lei, sunt bani alocaţi pentru majorarea capitalului social aferent participării statului la operatorii economici din domeniul feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

tr„Până la 40% dintre liniile feroviare ar putea fi desfiinţate. În loc vor răsari şosele noi sau piste pentru biciclete!”, spunea azi un călător, în tren. Să fie doar un zvon? Nu, este o strategie de eficientizare!

Ştirile juridice spun că, la Guvern, s-a analizat un Memorandum vizând adoptarea unor „măsuri pentru eficientizarea sectorului de transport feroviar, necesare pentru aprobarea Master Planului General de Transport al României”.

Pompos nume are Memorandumul în cauză!  Dar conţinutul său e plin de jale. Fiindcă situaţia drumurilor de fier e deplorabilă.

Du-mă acasă, măi tramvai

S-au desfiinţat Mai mult …

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a publicat pe site-ul propriu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, pentru dezbatere publică. Contravaloarea legitimaţiilor de călătorie eliberate, în baza ordonanţei, salariaţilor Autorităţii Feroviare Române (AFER), membrilor acestora de familie precum şi salariaţilor şi membrilor de familie ai altor instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea MTI, ai grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate, ai grupurilor şcolare de material rulant pentru
transporturi feroviare şi ai Clubului Sportiv Rapid Bucureşti se suportă din bugetul MTI. Autoritatea Feroviară Română fiind autoritate cu profil feroviar aflată în subordinea MTI, se finanţează din venituri proprii. Prin urmare, contravaloarea legitimaţiilor de călătorie pentru salariaţi şi membrii acestora de familie, în cuantum de peste 1.500.000 lei (fără TVA) anual, poate fi decontată din veniturile proprii ale acesteia, degrevând bugetul ministerului de această cheltuială. De asemenea se propune clarificarea vârstei până la care se  cordă permisele de călătorie şcolară, precum şi pentru alinierea la reglementările internaţionale conform cărora se acordă facilităţi tinerilor până la vârsta de 26 de ani.
Aceste modificări au scopul de a reduce cheltuielile din bugetul MTI cu circa 2,70 milioane lei, anual.