Tag-Archive for » cadru normativ «

Recentele evoluţii ale ameninţărilor din spaţiul cibernetic care vizează infrastructurile cibernetice ale statului au un impact relevant asupra securităţii şi apărării naţionale.

În acest context, România trebuie să adopte un cadru legislativ prin care să se stabilească un pachet de măsuri în domeniul securităţii şi apărării cibernetice. Fiind deja o certitudine faptul că entităţi statale şi non-statale ostile vizează, prin derularea de agresiuni cibernetice, domenii de importanţă strategică pentru un stat, respectiv afaceri externe şi interne, apărare şi securitate naţională, instituţiile statului trebuie să dispună de măsuri şi capabilităţi specializate care să facă faţă unor atacuri caracterizate de un nivel foarte ridicat al impactului şi al probabilităţii de manifestare. Mai mult …

Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent, în dezbatere publică, un proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal.

În referatul de aprobare a proiectul se arată că, la nivelul M.A.I., cadrul normativ privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal este reprezentat de O. MAI. nr. 577/2008 care reglementează doar în ceea ce priveşte categoria de personal reprezentată de poliţişti. Mai mult …

images (2)Prin politicile sale în domeniul sportului şi prin alocarea resurselor financiare necesare, Guvernul României şi-a propus să susţină dezvoltarea sportului în general şi a sportului de înaltă performanţă, în special. Sportul de înaltă performanţă este un excelent mijloc de promovare a României, de intensificare a sentimentului de mândrie naţională.

Activitatea de promovare şi dezvoltare a relaţiilor şi schimburilor internaţionale în domeniul sportului prin misiuni sportive internaţionale, prin arborarea tricolorului organizată de Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă a avut în anul 2015  următorul parcurs:

  • Delegaţia de alpinişti a României a demarat acţiunea în urmă cu o lună de zile. Cutremurul din 25.04.2015 a întrerupt expediţia.
  • Conform notelor federaţiei prin care cei 4 alpinişti români care participă în fiecare an la expediţia din munţii Himalaya pe vârful Manaslu, Justin Ionescu şi Zsolt Torok, având ca obiectiv ascensiunea Muntelui Everest (8.848m Alex Găvan, ascensiunea Mt. Lhotse (8.516m), un munte învencinat, Teofil Vlad, în cealaltă parte a Muntelui Everest (pe Nord, în Tibet), la 5.200m altitudine, au fost surprinşi de cutremurul din Nepal şi avalanşele din Munţii Hymalaya din data de 25.04.2015 fiind obligaţi să întrerupă această misiune de reprezentare a ţării noastre.

În acest sens, s-a analizat posibilitatea finanţării cheltuielilor referitoare la încheierea prematură a acestei acţiuni precum şi la asigurarea revenirii în ţară a delegaţiei României. Finanţarea se face din venituri proprii MTS invocându-se forţa majoră. Potrivit dispoziţiilor art. 1351 alin. (2) din  Noul Cod Civil, forţa majoră este definit ca fiind  “…orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”. În cazul actual evenimentul de forţă majoră a fost cutremurul grav din  data de 25.04.2015 din munţii Hymalaia.

Prezentul proiect de act normativ urmăreşte actualizarea cadrului normativ al finanţării situaţiei de forţă majoră invocatî în cazul delegaţiei României din expediţia Everest pentru România 2015.

images (3)Autorităţile de Management şi a Organismele Intermediare din domeniul utilizării fondurilor structurale şi de coeziune vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). În acelaşi timp,  MFE coordonează şi structurile din domenului instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, respectiv din instituţiile care exercită atribuţiile operatorilor de program în gestionarea granturilor SEE şi norvegiene. Totodată, ministerul elaborează cadrul normativ şi institutional pentru îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene. Mult mai important, Ministerul poate controla utilizarea fondurilor UE în scopul respectării tuturor reglementărilor şi principiilor europene referitoare la utilizarea banilor publici. Ministerul va coopera cu o serie de instituţii publice pentru buna gestionare a fondurilor europene.