Tag-Archive for » cadru militar «

Atunci când ieși la pensie îți dorești ca munca ta de o viață să fie răsplătită pe măsură și să ți se ia în considerare toate perioadele în care ai lucrat. Sunt domenii cu un anumit specific în care există excepții de la regulă.

Astfel, a fost necesară sesizarea ÎCCJ pentru a stabili dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Școlii Militare de Muzică, se asimilează sau nu stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv constituie sau nu vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională. Mai mult …

Guvernul a modificat, printr-o Hotărâre, Ghidul carierei cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, reglementat prin HG nr.106/2011.

Noile modificări introduc obligativitatea ca, pentru promovarea în funcţii prevăzute cu gradul de maior (locotenent-comandor), ofițerii să fie absolvenți de studii universitare de master. De asemenea, ofițerii care își desfășoară activitatea în domenii specializate, în care formarea profesională nu este asigurată prin rețeaua de învățământ a M.Ap.N., vor putea fi înaintaţi în gradul următor, până la cel de locotenent-colonel (căpitan-comandor), în urma absolvirii unor programe de perfecţionare profesională organizate de instituții din afara sistemului educațional militar. Mai mult …

militari
Potrivit legislației muncii, cercetarea disciplinară a unui angajat se realizează în anumite condiții de către angajator conform regulamentului de ordine interioară și Codului muncii. Există domenii în care legiuitorul a creat o legislație specială care să reglementeze aceste aspecte.

Un astfel de domeniu este cel militar în care legiuitorul a stabilit aceste aspecte prin Ordinul MAI 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din MAI care a fost publicat în Monitorul Oficial 634 din 18 august 2016. Prevederile se aplică de la publicare. Mai mult …

militari„Scopul vieții este dezvoltarea sinelui.”  (Oscar Wilde) De aceea, fiecare dintre noi tinde să își perfecționeze și să își lărgească în timp cunoștințele acumulate pe băncile școlii în scopul de a putea evolua în carieră și nu numai. Plafonarea profesională aduce cu sine frustrări, astfel încât este bine să nu treacă nicio zi fără să învățăm ceva, să ne îmbogățim bagajul de cunoștințe.

Există domenii în care evoluția în carieră este marcată de reguli stricte care trebuiesc urmate întocmai pentru ca aspiranții să poată urca pas cu pas fiecare treaptă profesională. În cadrul armatei regulile guvernează viața de zi cu zi a militarilor, astfel încât și criteriile de a avansa în carieră au anumite principii care trebuiesc respectate întocmai. Mai mult …

bani

În ziua de azi mașina a devenit o necesitate nemaiputând fi considerată un lux. Însă, costul piperat al carburanților face ca deplasarea cu mașina să devină un lux. Majoritatea dintre noi ne petrecem o grămadă de timp în trafic, astfel încât dezvoltăm o relație specială cu mașina noastră pe care ajungem să o considerăm un membru al familiei.

Costurile cu întreținerea mașinii și deplasarea dintr-un loc în altul fac ravagii în buzunarele românilor. „Scumpirile la benzină/Efecte stranii încep s-aducă/ La unii…piele de găină/La alții păru-n cap…măciucă!” (David Boia)

Pentru anumite categorii de români legiuitorul a prevăzut posibilitatea de a li se deconta cheltuielile cu transportul de acasă până la serviciu și retur. Această categorie aparte cuprinde polițiștii, militarii, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Mai mult …

politistiMeseria de polițist presupune o viață supusă unor reguli stricte, care trebuie urmate întocmai! Regulile guvernează viața acestor oameni înainte de a deveni polițiști, chiar de la momentul susținerii probelor și examenelor obligatorii pentru a obține slujba mult râvnită. Cine reușește, își începe cariera în această branșă și, în cazul în care va dori să avanseze în carieră sau să ocupe un alt post, vacant, va trebui să urmeze regulile specifice stabilite prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Mai mult …

dosar pensieAtunci când începi să lucrezi, te gândești că pensionarea este undeva, departe în timp, și nu are rost să-ți bați capul, întrebându-te ce acte trebuie să ai pentru a putea solicita pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau de boală. Având în vedere reglementările de pe la noi, privind vârsta de pensionare, este firesc că majoritatea românilor privesc pensia ca pe o fata morgana. „Legea de pensionare/La 65 de ani și-un pic/E gândită bine tare/, Ca să nu „apuci” nimic (Alexandru Truță) Mai mult …