Tag-Archive for » cadru legislativ «

Ministrul Finanţelor speră ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscală să fie aprobat în şedinţa de Guvern, urmând ca acest set de schimbări să fie prezentate public „la final de iunie, poate iulie”.

Intenţia Executivului este de modifica legislaţia pe evaziune fiscală ţinând cont de practicile europene, în scopul încurajării mediului de afaceri.

Mai mult …

Acoperirea vaccinală în România s-a redus ”dramatic” de la an la an, situându-se sub sub limita de 95 la sută recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării, Ministerul Sănătăţii (MS) a transmis un ”mesaj de susţinere fermă a vaccinării”.

Potrivit MS, în contextul în care în România „rata de vaccinare a scăzut dramatic în ultimii ani” instituţia doreşte să transmită un „mesaj de susţinere fermă a vaccinării”, în Săptămâna Europeană a Vaccinării. Mai mult …

justitie3Raluca Prună, Ministrul Justiției, s-a pronunţat cu privire la persoanele cercetate penal care candidează, că nu se poate reglementa la nivel de legislație bunul simț, dar că modul prin care se poate sancționa acest aspect este votul cetățenilor.

„Persoana care este în cursul unei cercetări penale sau al urmăririi penale și care nu este încă o persoană condamnată este prezumată nevinovată. Acum nu putem reglementa la nivel de legislație bunul simț — faptul că dacă eu mă aflu într-o procedură penală ar fi bine poate să nu mă mai erijez într-un model pentru societate și să mă prezint drept candidat care să conducă cetatea”, a precizat Raluca Prună.

De asemenea, Raluca Prună a făcut precizări despre asigurarea, în perioada următoare, a unui cadru legislativ pentru a se putea confisca produsul infracțiunii.

tva_05255600

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi propune să reducă termenul de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată la 15 zile de la depunerea cererii.

Pentru a reduce termenul de rambursare a TVA la 15 zile este nevoie ca Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi să modifice cadrul legislativ actual.

În prezent, deconturile de TVA se rambursează în aproximativ 60 de zile.

descărcareMinisterul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Prin  Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 5515 din 6 august 2014 a fost aprobat Acordul de Parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020.

În acest document care asigură baza strategică pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii, România şi-a asumat un plan de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii orizontale ex-ante privind domeniul achiziţiilor publice.

Conform măsurilor prevăzute în Acordul de Parteneriat, România trebuie să finalizeze până la sfârşitul lunii iunie 2015 Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice pentru a asigura reforma sistemului naţional în domeniul achiziţiilor publice, cu îndeplinirea următoarelor obiective:

  1. un cadru legislativ clar, stabil și coerent;
  2. un cadru instituțional eficient;
  3. mecanisme eficiente de verificare și control;
  4. consolidarea eficacității sistemului de căi de atac;
  5. dezvoltarea functiei de monitorizare a pieţei.

Mai mult …

download (4)Potrivit unui proiect de hotărâre, numărul posturilor ocupate în Ministerul Transporturilor şi instituţiile publice din subordinea acestuia va fi redus cu 4% conform O.U.G. nr. 77/2013.
Prin actul normativ propus se are în vedere modificarea numărului de posturi în cadrul Ministerului Transporturilor prin reducerea posturilor vacante, cu excepţia celor prevăzute de ordonanţă, şi a 4% din numărul posturilor ocupate la nivelul ministerului şi a instituţiilor publice din subordine şi se actualizează prevederile care nu mai erau în concordanţă cu noul cadru legislativ în domeniul reţelei medicale din transporturi.
Potrivit expunerii de motive, în aparatul Ministerului Transporturilor, din 485 de posturi aprobate prin H.G. nr. 24/2013, s-au redus 20 de posturi vacante şi două posturi ocupate existente la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013, rezultând un număr final de 463 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
Nu au fost reduse din aparatul ministerului trei posturi prevăzute la cabinetele demnitarilor, conform art. 1, alin. 2, lit. f), 27 de posturi prevăzute în cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial şi Transport conform prevederilor art .1, alin. 2, lit. l), zece posturi de conducere conform prevederilor art. 1, alin. 2, lit. g) şi zece posturi vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013, conform art. 1, alin. 2, lit. c).

euro
Guvernul României a adoptat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Noul act normativ va modifica actualul cadru legislativ pentru a accelera absorbţia fondurilor europene.

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvernul României vizează aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii de fonduri europene care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile aferente serviciilor, bunurilor sau lucrărilor recepţionate şi acceptate la plată.

Actul normativ adoptat prevede ca cererile de plată şi documentele justificative aferente acestora care urmează să fie depuse de beneficiari la Organismele Intermediare sau la Autoritatea de Management pentru a beneficia de mecanismul decontării vor include şi facturile de avans prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate.

creanţeVicepremierul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a informat că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență cu privire la  unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.
“Este vorba de un act normativ așteptat de toate autoritățile locale. Se aplică numai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, autorități locale precum și instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate din venituri proprii și subvenții precum și beneficiarilor asociații de dezvoltare intercomunitare”, a afirmat Dragnea.
El a spus că acest act normativ înlocuiește procedura de rambursare cu cea de decontare.
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern presupune modificarea cadrului legislativ în vederea adoptării unor măsuri adecvate care să permită un flux de numerar ca să se asigure necesarul de fonduri la nivelul Autorităţii de certificare şi plată/Autorităţilor de management pentru realizarea plăţilor într-un termen cât mai scurt cu rezultat în includerea acestora în declaraţii lunare de cheltuieli către CE.
Prin urmare, se instituie posibilitatea de a aloca temporar în 2013 sumele din venituri din privatizare în lei şi valută înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului şi contul ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.