Tag-Archive for » cadru legal «

Ministerul Transporturilor a anunţat că Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă care modifică şi completează acte normative, din domeniul construcţiilor, ce reglementează recepţiile lucrărilor, pentru a putea fi recepţionate şi deschise circulaţiei secţiuni de drumuri finalizate, care pot fi utilizate separat.

Astfel, se vor putea da în circulaţie sectoare, loturi, secţiuni sau obiecte de lucrări incluse în autorizaţia de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuţie diferite, dacă acestea pot fi utilizate separat, conform destinaţiei lor, potrivit ministerului.

Mai mult …

rateConform unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern, pensiile se vor indexa din 2016 cu 5%, în loc de 4,31%, cât reieşea din calculele anterioare, astfel că punctul de pensie va urca la 871,7 lei, de la 830,2 lei în acest an.

Astfel, creşterea punctului de pensie a fost aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare.

„În actul normativ se prevede cadrul legal prin care se poate face majorarea punctului de pensie cu 5%, prin modificările legii privind sistemul unitar de pensii publice din 263/2010. Creşterea trebuia să fie de 4,31%, potrivit calculelor, dar în final s-a stabilit la 5%”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Pentru anul curent, valoarea punctului de pensie a fost de 830,2 lei, iar în 2014 s-a situat la 790,7 lei.

descărcare (5)Ministerul Sănătăţii a supus spre dezbatere publică proiectul de act normativ Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.

În prezent, derularea programelor naţionale de sănătate se realizează în conformitate cu prevederile:
– titlului II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările și completările ulterioare;
– Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publice pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, cu modificările și completările ulterioare;
– Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Aceste acte normative asigură cadrul legal al derulării programelor naţionale de sănătate până la data de 31 martie 2015.

Printre schimbările preconizate se menţionează asigurarea cadrului legislativ pentru derularea programelor naţionale de sănătate în perioada 2015 și 2016. În acest sens, în principal, se are în vedere continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare.

În acord cu direcțiile de acțiune prevăzute în aria strategică de intervenție1 ,,Sănătate publică’’ din cadrul anexei la HG nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale începând cu data de 1 aprilie 2015, Ministerul Sănătăţii îşi asumă derularea şi finanţarea din bugetul propriu al unui număr de 15 programe naționale de sănătate publică cu impact major asupra sănătății publice.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate își asumă responsabilitatea derulării și finanțării unui număr de 14 programe naționale de sănătate curative.