Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Noi reglementări privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

Disinfectants

În România, stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 528 s-a realizat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014.

Având în vedere că Hotărârea de Guvern nr. 956 privind plasarea pe piaţă a tarifelor biocide şi care a stat la baza Ordinului 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide, a fost abrogată, se impune atât elaborarea unui ordin care să cuprindă tarifele pentru autorizarea naţională precum şi faptul că este necesară stabilirea de tarife pentru toate tipurile de proceduri de avizare, notificare, autorizare prevăzute în legislaţia europeană în domeniu, precum şi mofificarea art. 7, alin. (1), pentru reglementarea acestui aspect .

Astfel, în data de 23 septembrie 2015, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind  modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor  măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22  mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012

downloadRegulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide necesită, pentru punerea în aplicare în România, modificări ce privesc în principal atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide are ca obiectiv îmbunătăţirea liberei circulaţii a produselor biocide în interiorul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale şi a
mediului.
Prin prezenta hotărâre se stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. Astfel Ministerul Sănătăţii se desemnează ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor naţionale necesare aplicării Regulamentului, iar Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt desemnate ca autorităţi responsabile de respectarea obligaţiilor stabilite în Regulament, conform competenţelor. Comisia Naţională pentru Produse Biocide are atribuţii privind evaluarea substanţelor active, autorizarea produselor biocide, recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide pe teritoriul României.
Institutul Naţional de Sănătate Publică este instituţia mandatată de către Ministerul Sănătăţii pentru relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).