Tag-Archive for » cadre militare «

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, potrivit unui comunicat. Mai mult …

O propunere legislativă depusă la Camera Deputaţilor prevede creşterea vârstei de pensionare a militarilor.

‘Cadrele militare din armele şi serviciile sau specialităţile militare în care se înregistrează deficite majore de personal sau cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare la împlinirea vârstei standard de pensionare, potrivit legii, pot fi menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcţie de nevoile instituţiei militare, la solicitarea sau cu acordul acestora şi cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei’, prevede iniţiativa legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Mai mult …

descarcaremil1Cadrelor militare le este aplicabil un statut special, statut care este reglementat prin lege şi anume Legea nr. 80/1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 155/2016. Activitatea acestora este evaluată periodic, ministrul apărării naţionale putând stabili şi cazuri speciale. Pentru evaluarea activităţii se întocmesc aprecierile de serviciu exprimate prin calificativele: „excepţional”, „foarte bun”, „corespunzător”, „mediocru” sau „necorespunzător”.

Am făcut această scurtă prezentare pentru a ajunge la esenţa subiectului nostru şi anume dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 80/1995, care conţine prevederile de mai sus, dispoziţii care au fost criticate pe motiv că nu respectă prevederile constituţionale. Mai mult …

lc
La 16 noiembrie 2015, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind stabilirea procedurilor de selecție în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu și alte aspecte organizatorice.

Potrivit actului normativ, procesul de selecţie a cadrelor militare din Jandarmeria Română care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de Excelenţă se organizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi constă în următoarele etape:
1) centralizarea rapoartelor de participare la selectie ale cadrelor militare;
2) centralizarea şi verificarea dosarelor de candidat;
3) testarea eliminatorie la limba străină conform nivelului prevăzut în fişa postului;
4) evaluarea psihologică şi medicală de către structurile specializate ale MAI şi completarea dosarelor de candidat cu rezultatele acestora.

Procesul de selecţie a cadrelor militare se realizează prin parcurgerea a două proceduri distincte: preselecţia candidaţilor şi concursul.

Lei

Napoleon Bonaparte spunea că „disciplina militară nu admite excepții sau variante.” Din păcate, însă, legile române care guvernează salariile, indemnizațiile și sporurile celor care lucrează sau au activat în domeniul militar, au o serie de modificări, completări, excepții, variante și interpretări.

O interpretare diferită a posibilității de acordare a unui ajutor stabilit în raport cu solda lunară/salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziției în activitate, la trecerea în rezervă, direct în retragere sau la data pensionării, a generat necesitatea sesizării ÎCCJ pentru clarificare, pentru că a avut diferite interpretări în practică. Mai mult …

militari-1Cu 137 de voturi pentru şi două abţineri, senatorii au adoptat un proiect care vizează modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Potrivit expunerii de motive a iniţiativei legislative, situaţia socială în care se află militarii răniţi în timpul sau în legătură cu sarcinile de serviciu justifică necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri de sprijin şi de compensare a riscului la care se supun militarii.

Astfel, proiectul de lege are ca obiect de reglementare analiza situaţiilor personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militare, în urma afecţiunilor fizice dobândite în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, să se încadreze sau să se reîncadreze la cerere, în instituţiile militare de care aparţin, în funcţii militare sau civile prin ordin al conducătorilor instituţiei.

tribunalNoutăţi legislative: Ministerul Apărării Naţionale a supus consultării publice proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor.

Astfel, statutul reglementează exercitarea profesiei militare, provenienţa, formarea şi cariera, îndatoririle, obligaţiile şi drepturile personalului militar în activitate din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, denumite în continuare instituţii militare, precum şi provenienţa, obligaţiile şi drepturile personalului militar în rezervă şi în retragere.

Conform proiectului de act normativ, personalul militar în activitate are următoarele îndatoriri specifice:

  • să fie loial şi devotat naţiunii române, statului român şi forţelor armate ale României;
  • să respecte jurământul militar şi să apere valorile democraţiei constituţionale;
  • să îndeplinească cu profesionalism misiunile încredinţate, atât pe teritoriul statului român, cât şi în afara acestuia, chiar cu preţul vieţii;
  • să acţioneze cu competenţă şi responsabilitate pentru realizarea securităţii naţionale, apărarea şi promovarea intereselor României;
  • să preţuiască simbolurile naţionale şi drapelul de luptă, onoarea şi tradiţiile instituţiei militare, ale armei/serviciului şi structurii din care face parte;
  • să respecte gradul şi ierarhia militară; ş.a.

Prin proiectul de legislativ se urmăreşte îmbunătăţirea cadrului normativ actual care guvernează exercitarea profesiei militare, printr-o structurare mai clară a prevederilor statutare, care să faciliteze interpretarea şi aplicarea unitară a acestora.

 

images (1)

O noutate legislativă vine în completarea Legii nr. 80/1995, publicată  în Monitorul Oficial nr. 155/1995, privind statutul cadrelor militare.
Astfel în Monitorul Oficial al României nr. 762/2013, a fost publicată Legea nr. 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care prevede că: “Generalii şi amiralii din cadrul Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază sunt menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, sau sunt trecuţi în rezervă, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.”

senatProiectul legislativ care modifică Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial nr. 155 din 20 iulie 1995, în sensul că generalii şi amiralii din cadrul SRI, SIE, STS şi SPP sunt menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani sau sunt trecuţi în rezervă, la cerere, a fost adoptat de Plenul Senatului.

În proiectul de act normativ este stipulată posibilitatea pentru toate cadrele militare, fără excepţie, pe baza aprobării anuale a conducătorului instituţiei, de a fi menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani.

imagesPreşedintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 cu privire la statutul cadrelor militare, şeful statului considerând că reglementarea referitoare la aprobarea anuală a conducătorului instituţiei pentru menţinerea în activitate a generalilor şi amiralilor, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, nu este oportună, precizând că o asemenea condiţionare ar fi de natură să transforme Armata într-o „masă uşor de manevrat”.
În articolul unic pct. 5 din legea trimisă la promulgare, cadrele militare, inclusiv generalii şi amiralii, pot fi păstraţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare (care la nivelul lunii martie 2013 este de 55 ani şi 6 luni) până la vârstă de 60 de ani, în raport cu nevoile de încadrare, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei în care activează.
În acelaşi timp, noua lege presupune în articolul unic, la pct. 2, că ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii pot fi trecuţi în rezervă, din oficiu, în situaţia în care nu promovează baremele de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.
În motivele cererii de examinare, preşedintele se referă la respectivele reglementări, despre care spune că nu ar fi oportune.
Totodată, el mai menţionează că măsura adoptată ar putea duce la trecerea în rezervă a unui număr de peste 50 de generali şi amirali, reprezentând un procent ce ar depăşi 50% din numărul total al acestora.