Categories
Ştiri

Statutul cadrelor militare a fost modificat!

Statutul cadrelor militare a fost modificat și completat de Legea nr. 325/2022.

În Ministerul Afacerilor Interne, ofiţerii în activitate provin şi din absolvenţi ai programelor de studii universitare de master profesional organizate în scopul formării ofiţerilor la instituţiile de formare profesională care pregătesc personal pentru nevoile instituţiei, destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor instituţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

O dispoziţie din Legea privind statutul cadrelor militare este neconstituţională

În Monitorul Oficial nr. 495/2021 a fost publicată Decizia nr. 905/2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei “sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei”, cuprinsă în art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Evoluţia în carieră a cadrelor militare, modificări!

Ordinul nr. 231/2020 a modificat Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015.

Categories
Salarizare Ştiri

Drepturile de echipament se vor acorda cadrelor militare şi poliţiştilor şi pe perioada în care aceştia se află în concediu de acomodare

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 39 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi criterii de recrutare a candidaţilor la profesia militară

Ordinul nr. 112/2020 a modificat şi completat condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ştiaţi că pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare?

Pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară şi de a individualiza sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În contextul stării de urgenţă a fost modificat statutul cadrelor militare şi poliţiştilor

În Monitorul Oficial nr. 268/2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Dreptul muncii

Statutul cadrelor militare – modificat și completat. Care-s noutățile legislative?

Despre viața de militar, cu toate ale sale, s-au compus cântece de neuitat și s-au scris pagini memorabile. Și toți cei care au petrecut o parte din existența lor – luni sau ani, într-o unitate militară, au rămas cu amintiri de neșters. Neîndoielnic, viața militară, cu toate plusurile și minusurile sale, îți oferă experiențe pe care cu greu le poți dobândi altcumva.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul cadrelor militare a fost modificat!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371 din data de 10 mai 2019, a fost publicată Legea nr. 101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Principala modificare operată prin legea de modificare o reprezintă cea de la art. 201, unde alin. 1-23 va avea următorul cuprins:

Categories
Economie Ştiri

Cadrele militare pot beneficia de ajutor pentru plata ratelor

O nouă prevedere care permite acordarea de ajutoare pentru achiziționarea de locuințe a fost publicată în Monitorul Oficial.

Vorbim despre legea care modifică statutul cadrelor militare, care a apărut în Monitorul Oficial, iar măsurile cuprinse de aceasta urmează să se aplice de mâine, 15 mai.