Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Prezenţa online la cursuri a elevilor şi a cadrelor didactice va fi monitorizată de unităţile de învăţământ!

A fost emis ordinul de ministru privind instrucţiunile pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line. Documentul precizează măsuri specifice pentru desfăşurarea procesului de învăţare on-line din învăţământul preuniversitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pedepse mai mari pentru cei care agresează cadrele didactice!

Legea care prevede pedepse mai mari pentru cei care agresează cadrele didactice aşteaptă să fie promulgată de către Preşedinte.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptată Metodologia de evaluare a proiectelor de manuale şcolare!

În ultima perioadă tot mai mulţi părinţi, dar şi cadre didactice, se plâng de calitatea manualelor şcolare, iar unele dintre ele au ajuns amuzament în mediul online.

Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar a fost adoptată recent, prin Ordinul nr. 3103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 91/2019.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie

Selectarea personalului didactic pentru posturile din sistemul școlilor europene. Cum se realizează?

Poate că nu întotdeauna este foarte evident, dar viața este o sumă de concursuri, de examinări. Pentru că toate încercările existenței pot fi considerate examene în urma cărora fie ne păstrăm statutul deja dobândit, fie retrogradăm, fie (în cazul cel mai fericit) promovăm, trecem la nivelul următor. Acolo ne așteaptă alte probe, alte încercări. Așa e viața. O școală. O sumă de concursuri, examinări, încercări mai mult sau mai puțin dificile.

Nu putem vorbi despre școli și examinări, fără a-i introduce în discuție și pe profesori. Profesori care sunt, în decursul carierei lor didactice, atât examinatori, cât și examinați. Munca la catedră te poate supune unor examinări deloc indulgente. Mai ales atunci când îți dorești ceva mai mult, în ceea ce privește cariera proprie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei a stabilit noua dată a examenului de definitivat

minister-educatiePotrivit comunicatului emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2017) va avea loc pe data de 20 aprilie 2017. De asemenea, pe site-ul ministerului se poate găsi metodologia de organizare și desfășurare a examenului.

“Noutatea majoră o reprezintă data de desfășurare a probei scrise. Din dorința de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanței de vară, Ministerul Educației a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017”, se menţionează în comunicat.

Conform M.E.N.C.Ş., pentru susținerea probei scrise candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Prin urmare, media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Nota 8 (opt) rămâne nota minimă de promovare a întregului examen, dar, în comparaţie cu anii anteriori, unde nota la examen era rezultatul probei scrise, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule compuse din notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal și cea la proba scrisă.

Elementul de noutate îl constituie simplificarea probei scrise, reducându-se la două subiecte, unde primul se va axa pe specialitatea candidatului (60%), iar al doilea subiect pe metodica predării specialității (30%), cele 10% rămase se vor acorda din oficiu. Lucrările vor fi verificate de o comisie compusă din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Salarizare

Când și în ce modalitate vor primi cadrele didactice diferențele salariale?

bani
De când se știu, românii fac haz de necaz, dar dau și dovadă de înțelepciune în pildele pe care le transmit din generație în generație. Se știe că, de multe ori în viață, te poți confrunta cu nedreptăți și pare că norocul te-a părăsit. În acele momente ar trebui să te gândești că „roata, de-ar fi și pătrată, tot se învârte câteodată.”

La fel au gândit și profesorii care au fost vitregiți de drepturile salariale în perioada 2008-2013 și care au crezut că nu li se va mai repara nedreptatea făcută. În 8 mai 2016 legiuitorul român a decis ca diferențele salariale ale profesorilor din învățământul de stat din perioada octombrie 2008-13 mai 2011 să fie achitate eșalonat pe o perioadă de 5 ani.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Schimbări privind admiterea la liceu

acreditare scoalaSecretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Monica Anisie a informat că ponderea mediilor din clasele V-VIII, la admiterea la liceu, va fi de 20%, faţă de 25% în anul şcolar care tocmai s-a încheiat, iar admiterea va fi făcută într-o singură etapă computerizată.

Deoarece anul acesta calendarul a fost extrem de aglomerat, anul şcolar va începe în 12 septembrie şi examenele naţionale se vor finaliza mai devreme.

De asemenea, aceasta a precizat că toată activitatea de examene şi concursuri va fi finisată în 24 iulie, urmând ca a doua sesiune de bacalaureat să fie reluată în 21 august, pentru a permite cadrelor didactice să aibă concediu.

Astfel, noul an şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, totalizând 169 de zile lucrătoare, şi o vacanţă de primăvară de 2 săptămâni, pentru a permite organizarea examenului de definitivat şi participarea la olimpiadele naţionale, iar cursurile se vor încheia cu o săptămână mai devreme, la 16 iunie.

Semestrul I va avea 19 săptămâni, iar semestrul II – 16 săptămâni.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

MFE a lansat un nou ghid ‘Școală pentru toți’

scoalaConform unui comunicat al instituţiei, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a supus spre dezbatere publică un ghid pentru “Școală pentru toți”, un program de educație cu o alocare de 193,2 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Aplicanții eligibili pentru acest program de educaţie sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice, instituțiile de cult și alte entități interesate să trimită copiii la școală.

Obiectivele noului ghid sunt:
– creșterea participării la învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii;
– sprijinirea a peste 30.000 de copii pentru a merge la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar;
– readucerea la școală — prin programul ‘A doua șansă’ — a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu și
– sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar.

Programul POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro în care stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către ţara noastră în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la micşorarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Funcţionari publici Învăţământ şi educaţie Medici/personal medical Salarizare Sănătate

Salarizarea angajaților plătiți din fonduri publice. Noutăți care înlătură inechități!

RONLa aceeași muncă, aceeași simbrie! Un principiu consacrat care, de la o vreme, n-a mai fost aplicat, în sistemul bugetar. Acolo, este des-întâlnită situația în care două persoane îndeplinesc o activitate similară, având aceleași studii și aceeași vechime, numai că una dintre ele se alege, la final de lună, cu mai mulți bani pe cardul de salariu.

Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind majorarea sancțiunilor pentru infracţiunile săvârşite împotriva cadrelor didactice

lc
Potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Camera Deputaților, sancțiunile prevăzute pentru amenințarea și infracțiunile săvârșite împotriva personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar se majorează cu o treime.
Actul normativ rămâne în dezbatere publică până pe 24 martie, apoi va intra în procedura legislativă la Camera Deputaților.

Proiectul de lege prevede că amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte săvârșite împotriva unei persoane care ocupă o funcție didactică de predare, de conducere sau de îndrumare și control, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

La fel se majorează cu o treime și limitele speciale ale pedepselor pentru săvârșirea unei infracțiuni împotriva cadrelor didactice sau a membrilor familiilor lor, în scop de intimidare sau răzbunare.