Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost înființat Registrul naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar

Ordinul nr. 6173/2022 prevede constituirea Corpului naţional de profesori mentori din învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar.

Registrul mentorilor este structurat pe niveluri de învăţământ/domenii tematice/discipline şi cuprinde totalitatea profesorilor mentori, cadre didactice care asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de mentorat didactic în învăţământul preuniversitar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Modificări privind ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare!

În prezent Legea educaţiei naţionale prevede că pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare doar cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ştiaţi că a fost reglementat un mecanism de alertă privind interzicerea unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea minorilor?

Modalitatea de aplicare a mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti naţionale a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura, pe teritoriul României, chiar şi cu caracter temporar, în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară naţională, activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor a fost reglementată prin Ordinul nr. 3511/2021.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Combaterea violenţei psihologice în unităţile de învăţământ, o prioritate!

Bullying-ul este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

O comisie de evaluare cu caracter temporar va evalua activitatea cadrelor didactice

Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează la nivelul unităţii sau instituţiei de învăţământ de către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administraţie, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul semestrului I

Ministrul Educaţiei a organizat o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali, tema principală fiind identificarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pentru semestrul I, precum şi măsurile ce se impun în această situaţie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unele unităţi de învăţământ pot avea statut de unităţi-pilot

A fost aprobat Regulamentul specific care conţine prevederi privind selecţia, organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi – pilot în domeniul educaţiei media.

Categories
Organizare judiciară

Ministerul Educaţiei organizează programul de formare pentru cadrele didactice: „TeleŞcoala profesorilor”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează programul de formare pentru cadrele didactice: „TeleŞcoala profesorilor”.

Categories
Organizare judiciară

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat rezultatele obţinute de cadrele didactice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat rezultatele obţinute de cadrele didactice care au susţinut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestaţiilor).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a demarat procedura de achiziţie de măşti pentru protecţia elevilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a comunicat că referitor la procedura de achiziţie de măşti pentru protecţia elevilor, cadrelor didactice şi a personalului implicat în vederea desfăşurării examenelor naţionale transmitem următoarele: