Tag-Archive for » cadouri «

Conduita deputaţilor şi senatorilor este un subiect tratat cu multă seriozitate, recent fiind adoptată Hotărîrea nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 805/2017.

Potrivit Codului de conduită, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului și au obligația să acționeze cu onoare și disciplină, ținând cont de principiile separației puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității și respectării reputației Parlamentului. Mai mult …

liceu_33291600

Colectarea fondurilor de la elevi sau de la parinții acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenelor și evaluărilor naționale, olimpiadelor și altor concursuri școlare, reprezintă una din măsurile prevăzute în proiectul Codului de etică pentru învățământul preuniversitar, aflat în dezbatere.

Astfel potrivit noutăţilor legislative, proiectul mai prevede că profesorii nu pot face meditații cu elevii din școlile unde își desfășoara activitatea, în schimbul unor “cadouri materiale sau financiare”, dar şi faptul că profesorului îi este interzis predarea propriului copil sau al unei rude până la gradul al treilea, cu exceptia situației în care este singurul care predă disciplina respectivă în unitatea școlară în care lucrează.

De asemenea Codul de etică mai include şi obligativitatea supravegherii elevilor atât în timpul orelor dar şi în timpul unor activităţi organizate în cadrul instituţiei şi pe teritoriul acesteia.