Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI organizează întâlniri pentru instruirea celor implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) organizează, începând din luna noiembrie 2022, o serie de workshop-uri care are ca scop informarea și instruirea celor implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, finanțat din fonduri europene. Întâlnirile de lucru fac parte din Campania națională de informare și conștientizare din cadrul Proiectului  „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Încep lucrările de cadastru cu fonduri europene în 228 de comune

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) începe înregistrarea sistematică a proprietăţilor în evidenţele de cadastru şi carte funciară în 228 de comune din 36 de judeţe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Condiţiile de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară

Ordinul nr. 813/2022 prevede aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Finanţarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023

Hotărârea nr. 836/2022 modifică Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023.

Detalierea fondurilor alocate desfăşurării activităţilor specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului naţional, aprobat în condiţiile legii.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. Obligaţii pentru UAT!

Ordinul nr. 430/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Categories
Avocaţi Dreptul proprietăţii Executori judecătoreşti Grefieri, arhivari, registratori Notari Profesii juridice Ştiri

Notarii şi avocaţii au acces gratuit la datele administrate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară!

Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI a simplificat modul de înregistrare a cererilor

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat modul de înregistrare a cererilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară eTerra, prin adăugarea unor funcţionalităţi noi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cerererile la Oficiul de cadastru se vor putea depune online şi după expirarea stării de urgenţă!

În Monitorul Oficial nr. 381/2020 a fost publicată OUG nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Regulamentul de avizare, recepție, înscriere în evidențele cadastrale – supus unor noi modificări. Care-s noutățile?

În ceea ce privește proprietatea, indiferent de regimul acesteia, bine-ar fi ca totul să fie întotdeauna limpede ca lumina zilei. Pentru că atunci când, în materie de proprietate, este negură și ceață se poate ajunge lejer… în instanță. Să ne gândim la numărul imens de conflicte juridice (și nu numai) ce survin între stăpânii unor proprietăți învecinate sau între moștenitorii unei suprafețe de pământ. Ideal, situația juridică a unui bun imobil ar trebui să fie simplu de stabilit, oricând s-ar cere! În practică – o știm cu toții, acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale

În Monitorul Oficial nr.151/2020, a fost publicat Ordinul nr. 691/2020 privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016.