Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Notari Ştiri

Notarii și avocații au acces gratuit la serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară!

Au fost aprobate condiţiile de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarife actualizate pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 671/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Un nou Regulament privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Ordinul nr. 600/2023 prevede aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Regulament stabileşte procedurile de lucru privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor, avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI organizează întâlniri pentru instruirea celor implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) organizează, începând din luna noiembrie 2022, o serie de workshop-uri care are ca scop informarea și instruirea celor implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, finanțat din fonduri europene. Întâlnirile de lucru fac parte din Campania națională de informare și conștientizare din cadrul Proiectului  „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Încep lucrările de cadastru cu fonduri europene în 228 de comune

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) începe înregistrarea sistematică a proprietăţilor în evidenţele de cadastru şi carte funciară în 228 de comune din 36 de judeţe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Condiţiile de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară

Ordinul nr. 813/2022 prevede aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Finanţarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023

Hotărârea nr. 836/2022 modifică Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023.

Detalierea fondurilor alocate desfăşurării activităţilor specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului naţional, aprobat în condiţiile legii.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. Obligaţii pentru UAT!

Ordinul nr. 430/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Categories
Avocaţi Dreptul proprietăţii Executori judecătoreşti Grefieri, arhivari, registratori Notari Profesii juridice Ştiri

Notarii şi avocaţii au acces gratuit la datele administrate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară!

Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI a simplificat modul de înregistrare a cererilor

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat modul de înregistrare a cererilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară eTerra, prin adăugarea unor funcţionalităţi noi.