Tag-Archive for » bursă «

Recent, a fost promulgat proiectul pentru modificarea Legii Educatiei, prin care consiliile locale sunt obligate sa acorde burse elevilor.

Bursele care sunt acordate in anul scolar 2018-2019 sunt:
-burse sociale sau burse de ajutor social
-burse de studiu
-burse de merit
-burse de performanta.

Mai mult …

Bursele de merit olimpic se vor acorda şi elevilor care obţin menţiuni, nu doar celor clasaţi pe primele trei locuri, aşa cum se proceda în prezent.

“În vederea extinderii categoriilor beneficiarilor burselor de merit olimpic internaţional, a fost emis ordinul de ministru nr. 4507/28.08.2018, prin care au fost aprobate noile norme metodologice de acordare a burselor pentru elevii premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale. Astfel, cu titlu de noutate, se vor acorda burse de merit olimpic şi elevilor care vor obţine menţiuni la competiţiile internaţionale, nu numai celor clasaţi pe primele trei locuri, ca până în prezent. Conform noilor norme metodologice, elevii care vor obţine menţiune la competiţiile internaţionale vor beneficia de o bursă de merit în cuantum de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară, acordată lunar, pe o perioadă de 12 luni”, se arată într-un comunicat de presă a ministerului.

Fondul Suveran al României va lua ființă în cel cel mai scurt timp, după ce Parlamentul a adoptat legea care constituie actul său de naștere. Cu respectarea impunerilor europene, potrivit cărora Fondul nu va beneficia de garanții de stat, 33 de mari companii vor ajunge în administrarea structurii-gigant care va putea inclusiv să vândă pachete majoritare de acțiuni. Capital vă prezintă ce este Fondul Suveran precum și ce companii va include el.

FSDI este  înfiinţat ca societate cu activitate de intermediere financiară, care să respecte condiţiile din metodologia UE, astfel încât să fie clasificat ca o companie în afara sectorului administraţiei publice de către Eurostat, respectiv să nu aibă impact pe deficit şi datorie publică. Mai mult …

Veşti bune pentru doctoranzi, bursele doctorale au fost majorate recent.

Ordinul nr. 3329/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 297/2018 şi stabileşte cuantumul burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat. Mai mult …

Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

Prin proiect de act normativ, Ministerul Educaţiei Naţionale încurajează şi susţine în continuare frecventarea învățământului profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, prin accesul la resursele bugetare ale învăţământului. Prezentul proiect de act normativ propune acordarea subvenţiei pentru toţi elevii care frecventează învăţământul profesional, în vederea sporirii interesului elevilor faţă de acest tip de învăţământ. Mai mult …

Guvernul modifică unele condiții de acordare a burselor de merit olimpic internațional pentru elevii premiați la olimpiadele şcolare internaţionale, astfel încât de aceste burse să beneficieze și elevii care obțin mențiuni la olimpiadele şcolare internaţionale, indiferent de disciplina de învățământ. Guvernul a aprobat un proiect de lege de modificare și completare a Legii 235/2010 care prevede acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care obțineau premiile I, II și III la olimpiadele școlare internaționale.

Cuantumul lunar al bursei de merit acordate pentru obținerea unei mențiuni la olimpiadele şcolare internaţionale a fost stabilit la un nivel echivalent cu 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei. Mai mult …

bvb4
Daniela Șerban a declarat că Bursa de Valori București (BVB) este gata pentru a lansa portalul pentru informarea investitorilor cu privire la o companie căutată de acesta, inclusiv știrile de presă și o secţiune destinată rapoartelor analiștilor
.

„Este vorba de un nou portal, intitulat InvestingRomania.com, pe care suntem foarte aproape să îl definitivăm. Ne-am gândit că un astfel de portal este important pentru că investitorii vor să se conecteze mai rapid cu companiile listate, să monitorizeze portofoliul și să aibă un set de informații cât mai complet atunci când investesc. Noi vrem să punem într-un singur loc, pe acest portal, patru surse de informare despre companiile listate: raportările obligatorii, care deja vin la BVB, informări de la companiile listate, știrile din presă, dar și rapoartele analiștilor”, a spus Daniela Șerban.

O caracteristică importantă a acestui portal constă în modulul analiștilor, unde pot fi listate mai multe opinii ale acestora referitor la companii, dar și estimările lor privind rezultatele financiare. În ţările dezvoltate rezultatele trimestriale publicate de companii sunt raportate la rezultatele analiştior, pe când, în România, acest fenomen se referă doar la companiile mari.

Condiţiile de includere a compniilor în acest portal sunt: prezenţa acoperirii a doi analiști, utilizarea sistemului de raportare IRIS, raportarea în limba engleză, și implementarea unei bune guvernanțe corporativă.

invatamant-profesionalAutoritățile prognozează o creștere a numărului elevilor care vor frecventa învăţământul profesional, datorată în mare parte majorării până la 250 de lei a ajutorului lunar. Acest ajutor, a cărei valoare anterior era de 200 de lei, va fi oferită sub forma „bursei profesionale”.

Acești bani vor veni din bugetul Ministerului Educaţiei și vor profita circa 100.000 de elevi care în prezent sunt în anul I, II sau III din învăţământul profesional, putând fi accesați prin depunerea unei cereri la unitatea de învăţământ la care este înscris, în perioada 15-25 decembrie.

Astfel, conform estimărilor autorităţilor, o creștere a bursei va duce la creșterea elevilor înscriși în învățământul profesional cu 68 % în următorii 5 ani.

militari romani

Se spune că “eroul nu este mai curajos decât un om obișnuit, dar este curajos cinci minute mai mult.” (Ralph Waldo Emerson) Și noi avem eroii noștri care aleg chiar și pe timp de pace să-și apere patria, plecând în misiuni militare în alte țări, acordând ajutor aliaților României sau mergând în misiuni în scopuri umanitare. Pentru că ei ne dau tuturor o lecție de patriotism și transpun în realitate cuvintele lui Octavian Paler care spunea că „fiecare om are o patrie, restul sunt țări.„, legiuitorul a decis să stabilească modalitatatea în care vor fi recompensați pentru faptele lor.

Mai mult …

stdntsUmblă vorba că omul care are dragoste de carte va ajunge departe. E adevărat. Doar că, pentru unii, dragostea de învățătură vine la pachet cu… dorul de ducă.

Așa ajung ei să-și desăvârșească pregătirea școlară peste mări și țări. Nu-s puține cazurile în care școlarizarea efectuată „printre străini” furnizează „tineretului studios” beneficii superioare celor oferite de instituțiile de învățământ din patria mamă! Mai mult …