Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Criterii specifice de distribuire la nivelul MAI a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

Au fost aprobate criteriile specifice de distribuire a sumelor alocate Ministerului Afacerilor Interne din Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol se vor asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului

OUG nr. 144/2022 prevede modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează cursuri pe tema investigațiilor financiare

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a organizat primul dintre cele două cursuri pe tema investigațiilor financiare și recuperarea produselor infracțiunilor în domeniul traficului de persoane.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi obligaţii cad în sarcina entităţilor în scopul prevenirii spălării banilor

OUG nr. 53/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Economie

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat

Legea nr. 219/2015 privind economia socială a fost recent modificată şi completată de OUG nr. 33/2022.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice

Acceptarea comodatelor in cadrul MAI. Noutăţi

Ordinul privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne a fost completat de Ordinul nr. 96/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bunurile din patrimoniul cultural naţional vor fi reevaluate de către experţi autorizaţi de Ministerul Culturii

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice a fost modificată de Legea nr. 116/2021.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Hotărârea pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 830/2020 a fost publicată Hotărârea nr.747/2020 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Categories
Ştiri

Au fost aprobate “Standardele de evaluare a bunurilor”

În Monitorul Oficial nr. 691/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea “Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.