Categories
Financiar bancar Ştiri

Normele privind buna reputaţie a auditorilor financiari au fost modificate!

În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputaţie auditorii financiari şi firmele de audit depun anual, pe platforma online de raportare, o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată.