Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost adoptată modificarea legii leasingului

Senatul a adoptat modificarea legii leasingului, potrivit caruia contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului.

„La leasing lucrurile sunt foarte clare. Am stabilit ca procedura prin care un utilizator care utilizeaza un bun poate incheia datoria pe care o are la firma de leasing. Astazi lucrurile stau in felul urmator: atunci cand utilizatorul preda bunul respectiv societatea de leasing ii solicita in continuare sa plateasca ratele pana la expirarea contractului. Este nefiresc sa fii deposedat de bun si sa platesti in continuare ratele respective.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Legii privind bunurile proprietate publică

cadastru
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi reglementarea unor măsuri pentru implementarea Programului Național de Cadastru.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, drept urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 35/2016, s-a creat cadrul legal necesar finanțării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi municipiului Bucureşti, care vor derula lucrări de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale din extravilan, și, pe cale de excepție, în intravilan, precum și pentru cofinanţarea proiectelor de înregistrare sistematică derulate de unitățile administrativ teritoriale la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, caz în care, plata se efectuează la finalizarea sectorului cadastral, prin înființarea din oficiu cărților funciare.

Drept urmare, prin proiectul de act normativ, se propune completarea articolului 9 si a anexei din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi modificarea articolului 82 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, precum și introducerea unei norma derogatorii de la Legea nr. 98/2016 în ceea ce privește contractele de achiziții publice încheiate de unitățile administrativ teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura prv. recalcularea bazei impozabile pt. veniturile realizate de persoane din cedarea folosinței bunurilor

computer

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit referatului de aprobare, prin prezentul proiectul de ordin, s-a propus aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, care privește următoarele aspecte: modalitatea de recalculare a venitului net/bazei impozabile, pe tipuri de venit; emiterea deciziei de impunere anuală, pe tipuri de venit și surse de venit; definirea organului fiscal competent.

Prevederile ordinului se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2014, se arată în proiectul de act normativ.

Categories
Articole Contracte

Convenţia de vânzare a bunului altuia – o sursă de nesiguranţă?

 

images (1)Dacă ar fi să dăm un răspuns întrebării: “Cum ar trebui să fie o lege?”, cu siguranţă, am răspunde că, printre altele, trebuie să fie suplă, adaptabilă, să urmărească evoluţia societăţii şi să fie modificată ori de câte ori realităţile sociale se schimbă. Acest lucru încearcă să îl facă şi Noul Cod civil, prin dispoziţiile prin care stabilesc ca fiind valabilă o convenţie de vânzare a bunului altuia. Dar, înainte de a ne speria la gândul că maşina noastră din parcare poate constiui  obiectul unei vânzări valabile, la care noi nu suntem parte, vă invit să analizăm problema, pentru a realiza că lucrurile nu sunt atât de grave.

De cine şi de ce avem nevoie pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare, sau, cum Noul Cod îl numeşte mai simplu, un contract de vânzare? De cele două părţi: vânzătorul şi cumpărătorul şi de bunul ce se vinde. Care este mecanismul contractului? Vânzătorul transferă dreptul de proprietate al bunului către cumpărător, care plăteşte, în schimb, un preţ. Al cui a fost bunul şi al cui devine? Am spune că a fost al vânzătorului şi că devine al cumpărătorului. Şi am avea perfectă dreptate sub vechea reglementare civilă, dar nu şi sub cea nouă.