Categories
Salarizare Ştiri

Creșteri de salarii pentru bugetari și angajații din companiile private

1

Începând cu  1 ianuarie 2015 se vor majora salariile angajaților din sistemul bugetar, adică salariile funcţionarilor publici, indiferent dacă este vorba de salariile autorităţilor publice locale sau centrale. Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a declarat că majorările vor fi semestriale şi vor constitui 75 de lei.

 

Astfel din iulie 2014 intră în vigoare legea ce aprobă Ordonanţa Guvernului din 2013 privind indemnizaţiile demnităţilor publice, primari, viceprimari, adică tot ce înseamnă funcţionari publici de la nivelul autorităţilor locale şi centrale vor avea salariile majorate începând cu 1 ianuarie 2015.

În prezent, salariul minim pe economie este de 850 de lei. La 1 iulie, acesta va fi majorat la 900 de lei.

Referindu-se la creșterile salariale din sectorul bugetar, Rovana Plumb a menționat că încă nu a fost stabilit un grafic, însă, sumele din care vor fi plătite salariile majorate vor fi acoperite și din încasările suplimentare realizate ca urmare a combaterii evaziunii fiscale, creşterii gradului de colectare a taxelor și a impozitelor la buget şi reducerea fiscalităţii de pe piaţa forţei de muncă.

Categories
Bugete Ştiri

Menţinerea nivelului pentru salariile bugetarilor

1

Senatul a aprobat Ordonanţa de urgenţă potrivit căreia nivelul salariilor bugetarilor pentru anul 2014  vor fi menţinute la acelaşi nivel cu cele din decembrie 2013, excepţia fiind cadrelor didactice cu o vechime de până la 6 ani, ale căror salarii sunt majorate cu 10 la sută, fără a depăşi salariul de bază.

Ordonanţa aprobată mai prevede că salariul lunar brut mai mic decat 3000 lei nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, dar şi faptul că zilele sau orele lucrate suplimentar sau în zilele de sărbători legale se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Reamintim că Ordonanţa de urgenţă 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, prevede ca medicii şi farmaciştii rezidenţi care au un salariu brut mai mic de 3.000 de lei să primească bursă de rezidenţiat în cuantum de 670 de lei.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Funcţionari publici Salarizare Social

Creşteri salariale, la anul. Dar nu pentru toţi!

imagesLa fiecare sfârşit de an salariaţii din sectorul bugetar aşteaptă nerăbdători noutăţile legislative! Sunt notorii de acum marile reduceri din 2010 ale veniturilor acestei categorii numeroase de salariaţi. Mulţi dintre ei nu şi-au revenit nici acum.

„Toate-s vechi şi noi sunt toate!” Aşa suntem înclinaţi să spunem atunci când, întorcând o filă de istorie, evocăm contextul ce-a determinat, în 1931-1933, celebrele „curbe de sacrificiu”. Acum, ca şi atunci, statul se îndatora în condiţii nu tocmai avantajoase. Numai că măsurile de atunci, completate de ocrotirea întreprinzătorilor autohtoni, au dat roade şi economia s-a înzdrăvenit în doar câţiva ani.

Categories
Salarizare Ştiri

Majorări salariale în sectorul bugetar

152310_first

Veşti bune privind salarizareaMinisterul Finanţelor Publice a anunţat că, în 2014, peste 354.000 de bugetari vor beneficia de majorări salariale.

Potrivit documentului transmis de Ministerul Finanţelor, 274.000 de bugetari vor beneficia de un plus la salariu de 850 de lei, începând cu luna ianuarie 2014, şi de 900 de lei începând cu luna iulie 2014.

Dintre aceştia, 90.328 au funcţii specifice în domeniul asistenţei sociale, 20.836 – funcţii de specialitate medico-sanitară şi auxiliar sanitar, 11.748 sunt cadre didactice şi didactice auxiliare, 106.931 personal contractual, 32.829 funcţionari publici, 2.621 deţin funcţii specifice din instituţii de cultură, iar 8.707 sunt alte categorii de funcţii bugetare.

De asemenea, 65.370 cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, cu vechime învăţământ de până la şase ani, vor beneficia de o majorare salarială de până la 10%, dar nu mai mult decât salariul de bază stabilit potrivit Legii nr. 284 /2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010, iar 14.815 medici şi farmacişti rezidenţi din unităţile sanitare publice, cu salariul brut lunar mai mic de 3.000 de lei, vor beneficia de o bursă lunară neimpozabilă de 670 de lei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pericolele unei noi legi privind salarizarea medicilor

medic
Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă lege a salarizării personalului medical, care va presupune scoaterea acestora din grila de salarizare a bugetarilor, sub forma unui proiect pilot în câteva spitale, la începutul lui 2014.

Federaţia Solidaritatea Sanitară semnalează câteva posibile pericole ale unei aplicări incorecte ale acestei legi.

Potrivit preşedintelui FSS, Viorel Rotilă, proiectul pilot, respectiv noua lege de salarizare din sănătate, trebuie să se aplice pentru toate categoriile de salariați din sistemul sanitar.

Potrivit FSS, împărțirea personalului din sistemul sanitar în două categorii din punctul de vedere al salarizării riscă un efect negativ cu un impact deosebit de mare asupra bunei desfășurări a activității în acest sector.

Astfel, tratamentul diferențiat ar putea conduce la o salarizare net avantajoasă medicilor și asistenților medicali.

Categories
Bugete Ştiri

Raportul între salariul minim şi maxim va ajunge la 1-7

imagesRaportul dintre limita minimă şi cea maximă a salariilor bugetarilor va ajunge la 1-7, iar introducerea noii legi a salarizării va determina şi modificarea Legii funcţionarului public, astfel încât şefii de instituţii să aibă o mai mare “flexibilitate” în aranjarea grilei, spune premierul Victor Ponta.
Şeful Guvernului a afirmat că el a propus ca raportul dintre salariul minim şi cel maxim să nu fie mai mare de 1 la 7, chiar dacă la unii li s-a părut exagerat.
În cadrul acestei grile, salariul minim în administraţie ar putea fi mai mare decât salariul minim brut pe economie, respectiv de 1.000 lei faţă de 800 lei, însă fără a depăşi anvelopa cheltuielilor de personal, de 7% din PIB.
Totodată, el a susţinut că vor fi stabilite criterii de performanţă pentru aceste salarii, dar că va fi modificată şi Legea funcţionarului public.
De asemenea, s-a anunţat că salariile bugetarilor vor include atât o sumă fixă, însă şi o parte variabilă care va depinde de performanţele profesionale individuale ale angajaţilor, sistem care va fi reglementat prin noua lege a salarizării din sectorul public pregătită pentru anul viitor.
Prin Legea-cadru redactată în urmă cu 3 ani s-a urmărit stabilirea unui raport între salariul de bază minim şi cel maxim de 1 la 15, limitarea numărului de clase de salarizare la 110 şi plafonarea primelor şi sporurilor la maximum 30% din salariul de bază. Din cauza constrângerilor financiare, însă, salariile bugetarilor nu au putut fi stabilite conform acelei legi, astfel că au rămas aceleaşi dezechilibre, cu un raport între salariul de bază minim şi cel maxim de 1 la 35, cu peste 400 clase de salarizare şi o pondere a sporurilor şi primelor de 51% din câştigul salarial.
Potrivit ultimelor date prezentate de Guvern, la momentul elaborării bugetului pentru acest an, numărul total de angajaţi din sectorul bugetar se ridică la 1,187 milioane persoane.

Categories
Bugete Ştiri

Salariile bugetarilor vor varia în funcţie de performanţa profesională

1

Potrivit noului sistem care va fi reglementat prin noua lege a salarizării din sectorul public pregătită pentru anul viitor, salariile bugetarilor vor include atât o sumă fixă, dar şi o parte variabilă care va depinde de performanţele profesionale individuale ale angajaţilor. Astfel salarizarea va include în continuare o limită minimă şi una maximă, dar va fi acordată şi o sumă care va varia în funcţie de performanţa profesională individuală.

De asemenea salariile bugetarilor vor fi majorate anual prin noua lege a salarizării, începând cu 2014, în mod etapizat şi succesiv, dar numai pentru anumiţi funcţionari, respectiv aceia al căror salariu de încadrare este mai mic decât cel care va rezulta prin aplicarea noii legi.

Noua lege a salarizării se referă de asemenea şi la cuantumul sporurilor, primelor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor va fi stabilit astfel încât, împreună cu salariile de bază, să nu depăşească creşterile salariale prevăzute pentru fiecare an în parte prin legile anuale speciale. Pentru personalul încadrat pe studii medii care absolvă studii superioare se va asigura la promovare cel puţin clasa de salarizare deţinută anterior, aferentă gradaţiei avute.

Categories
Drept civil Salarizare

Plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti privind acordarea de drepturi salariale

Guvernul a decis, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, un sistem distinct de plată a drepturilor salariale restante personalului din instituţiile şi autorităţile publice, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Acestea vor deveni titluri executorii începând cu anul viitor. Conform noului sistem, este achitat doar 5% din titlul executoriu în primul an de la data la care hotărârea devine executorie, restul fiind plătit în etape până în al cincilea an. În anul următor va fi plătit 10% din valoarea titlului, în al treilea an va mai fi acordat încă 25% din valoarea titlului executoriu, în anul al patrulea, bugetarii vor primi încă 25%, pentru ca restul sumei, de 35% din valoarea titlului, să fie achitat în al cincilea an de la data la care hotărârea devine executorie. În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită este suspendată de drept. Sumele vor fi actualizate cu indicele inflaţiei.

Categories
Salarizare

Majorare de salarii pentru bugetari

Veste bună pentru angajaţii din sfera bugetară. Cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice va fi majorat cu 7,4% începând cu data de 1 decembrie 2012. Aceasta este a doua etapă de majorare a salariilor, stabilită prin Ordonanţa de Urgenţă 19/2012 a Guvernului Ponta în vederea recuperării reducerilor salariale din iunie 2010. Prima etapă de majorare a fost în iunie, când salariile bugetarilor au crescut cu 8% faţă de nivelul din mai.
Reamintim că fondul de salarii pentru aparatul bugetar a fost redus cu 25% de la 1 iunie 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. Însă această diminuare a fost recuperată parţial în ianuarie 2011.
Calendarul de majorare este în vigoare şi pentru creşterea cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut.
De asemenea majorarea se referă şi la personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.