Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul local al municipiului Bucureşti a fost suplimentat

Hotărârea nr. 975/2022 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al municipiului Bucureşti.

Categories
Organizare judiciară

Plata compensaţiilor care se cuvin bugetului local în cazul operaţiunilor petroliere!

Ordinul nr. 3435/2020 a aprobat Modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Împrumuturi acordate unităților administrativ-teritoriale, de la vistieria statului. Cine poate beneficia?

Cineva spunea, odată, că iscusința financiară este dovedită prin modul în care sunt administrați banii deținuți deja, nu neapărat prin îmbogățirea ușoară și rapidă. Pe de altă parte, Balzac era de părere că banul câștigat prea lesne, lesne se va duce. Sunt banii obținuți din împrumuturi, în sectorul public, „câștigați” cam prea lesne, fără efort? Unii ar zice că da!

Despre stat se spune că nu prea poate da faliment. Remediul clasic pentru o vistierie goală constă în împrumuturi externe și biruri mărite, făcute cadou populației și operatorilor economici.

Categories
Articole Drept civil

Competența de executare a titlurilor executorii referitoare la hotărâri judecătorești privind creanțe bugetare

Regula este că obligația stabilită prin hotărârea unei instațe sau prin alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Dacă debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, atunci se va trece la executarea silită pentru aducerea sa la îndeplinire.

Codul de procedură civilă a stabilit că executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul  judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Problema care a generat o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată a fost aceea de a ști cui îi aparține competența de a executa hotărârile judecătorești privind creanțe bugetare datorate în temeiul unor raporturi juridice contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

ÎCCJ a decis: o categorie de salariați are dreptul la sporul de doctorat

În 9 aprilie 2015 a intrat în vigoare legea 71/2015 care a precizat că prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare înseamnă același cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având aceeași funcție în care au fost incluse după 31 decembrie 2009 sumele aferente salariului de încadrare și sporurile de care au beneficiat anterior acestei date cu condiția ca salariatul angajat, numit sau promovat să îndeplinească aceleași condiții de studii, de vechime și să își desfășoare activitatea în aceleași condiții la data angajării sau promovării.

Au fost numeroase categorii de personal care nu au beneficiat de sporul de 15% care trebuia să li se acorde pentru titlul de doctor științific. Mulți dintre ei și-au căutat dreptatea în instanță considerându-se discriminați de modul în care angajatorii au înțeles să aplice prevederile legale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Turism

Proiect: Mai multe taxe pentru promovarea turismului

turism-intern-romaniaPotrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ar putea institui mai multe tipuri de taxe aplicate domeniul turistic.

Conform actualului act normativ, consiliile pot institui taxe doar pe cazarea turiştilor, dar schimbarea propusă le-ar permite politicienilor locali să taxeze şi alte activităţi, fie că vorbim de vizitarea unor obiective sau de activităţi de agrement.

Banii adunaţi ar ajunge la bugetele locale, dar nu vor putea fi cheltuiţi pentru orice, ci doar pentru promovare turistică.

Promovare turistică nu trebuie să înseamne doar postere sau publicitate. Turiştii pot fi atraşi şi de o infrastructură turistică mai bună sau de amenajarea unor noi puncte de atracţie, fie căeste vorba de renovarea unui muzeu sau înfiinţarea unei noi pârtii de schi.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Condiții noi pentru fermieri

irigatii-640x330Conform noii legi a irigațiilor, ţara noastră va introduce un abonament anual pentru irigații, care va intra în vigoare din 2017.

Astfel, valoarea acestuia va fi de 25 de lei pentru fiecare hectar cultivat, udat de rețeaua de irigații a statului, iar banii adunaţi vor fi utilizaţi pentru modernizarea sistemului de irigații.

Totodată, dacă fondurile colectate vor depăși sumele necesare pentru reabilitare, rețeaua de irigații va putea fi extinsă. „Fermierii nu vor mai plăti nicio altă prestaţie decât energia pentru livrarea apei şi apa pentru irigaţii. Toate reparaţiile şi costurile intră în atribuţiile ANIF-ului şi vor fi completate cu sume de la bugetul de stat”, a afirmat Florin Ionuţ Barbu, director Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

De asemenea, fermierii vor putea obține adeverința pentru subvenții, de la primării, chiar dacă există datorii la bugetul local.

Categories
Administraţie publică locală Articole Fiscalitate Notari Proiecte şi propuneri legislative Taxe/Impozite

Birourile notariale ar putea încasa taxe locale de la contribuabilii cu restanţe

taxOricare dintre noi se poate găsi, la un moment dat, în situaţia de a înstrăina un bun impozabil – o casă, o maşină! La înstrăinarea acestor bunuri, este necesar şi certificatul de atestare fiscală, care vădeşte achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază e înregistrat fiscal bunul ce face obiectul înstrăinării.

În prag de vânzare, necazurile pot apărea atunci când birurile cuvenite autorităţilor locale n-au fost achitate de către actualul proprietar. În calitate de vânzător, el va trebui să-şi plătească mai întâi datoriile, abia apoi se poate gândi şi la încheierea tranzacţiei, la notar. Acum, să ne punem întrebarea: n-ar fi mai bine ca el să-şi poată achita birurile restante direct la biroul notarului, evitând peregrinările pe la ghişeele şi aşa aglomerate?

Categories
Articole Dreptul muncii Protecţie socială Social

Statul plătește renunțarea la concediul pentru creșterea copilului

working-momActorul Horațiu Mălăele spunea într-un interviu : ”copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața pentru ce vom avea de îndurat.” Când ești copil nu realizezi sacrificiile pe care părinții le fac pentru ca tu să te bucuri de magia copilăriei, să trăiești intens fiecare clipă înconjurat de păpuși, ursuleți de pluș și soldăței. Este perioada în care totul este simplu, frumos și nu trebuie să faci nimic decât să te joci!

Pentru majoritatea părinților “prețul” plătit pentru a vedea zâmbetul pe chipul îngerașului lor, atunci când își pot permite să îi facă o bucurie sau să îi îndeplinească o dorință, este de neprețuit. De aceea, mulți aleg să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului în scopul de a câștiga mai mulți bani pentru a-i asigura copilului un trai cât mai bun.

Categories
Ştiri Transporturi

Modificarea metodologiei de compensare a călătoriilor cu trenul

images (4)Executivul României a aprobat proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători, ca urmare a negocierilor cu reprezentanţii FMI şi UE şi o urmare a raportului Curţii de Conturi privind auditarea exercitiului bugetar pe anul 2011. Actul normativ actualizează metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar de călători. De asemenea, măsurile prevăzute de acest act normativ au fost coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 12/1998.