Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Noi formulare pentru declararea impozitelor şi taxelor

Ordinul nr. 51/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Rata ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică a fost actualizată!

În conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scăzut”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică, se stabileşte pentru anul 2021 un nivel al acestui indicator de 5,5%.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

OUG nr. 212/2020 prevede măsuri la nivelul administraţiei publice centrale.

Se înfiinţează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului. Modificări

Ordinul nr. 6974/2020 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

A crescut valoarea maximă totală a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Hotărârea nr. 1085/2020 prevede modificarea art. 10 alin. (1) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat a fost lansat un prospect de emisiune

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, în luna octombrie 2020 se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 700.000.000 euro.

Categories
Economie Ştiri

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat a fost emis un prospect de obligaţiuni

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, în luna octombrie 2020 se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 660 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Planul naţional de relansare şi rezilienţă al României este documentul care fundamentează priorităţile de reformă!

Planul naţional de relansare şi rezilienţă al României este documentul strategic al României care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii la nivel naţional pentru instituirea Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

OUG nr. 155/2020 unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Categories
Economie Ştiri

Bugetul de stat a fost rectificat prin OUG!

Guvernul a adoptat mai multe Ordonanţe de Urgenţă în ultima sa şedinţă.

Categories
Organizare judiciară

Acordarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român reglementate prin Norme

În Monitorul Oficial nr. 701/2020 a fost publicat Ordinul nr. 734/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.