Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat

Conform unui comunicat al Ministerului Educaţiei începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat a fost aprobat un prospect de emisiune!

A fost aprobat Ordinul nr. 461/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2021.

Categories
Articole Economie

Legea bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial!

În Monitorul Oficial nr. 236/2021 a fost publicată Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În ultima şedinţă, Executivul a adoptat Legea bugetului!

Conform unui comunicat, Executiv a adoptat mai multe acte normative în ultima sa şedinţi, printre care şi Legea bugetului de stat pe anul 2021.

Acte normative adoptate:

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Obligaţia plăţii lunare de către angajatorii care nu au angajat persoane cu handicap este neconstituţională!

Reamintim că plata lunara de către angajatori a unei sume către stat reprezentând salariul minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap este neconstituţională.

Categories
Economie Ştiri

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat a fost aprobat prospectul de obligaţiuni pentru luna februarie!

În Monitorul Oficial nr. 130/2021 a fost publicat Ordinul nr. 189/2021 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2021.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Noi formulare pentru declararea impozitelor şi taxelor

Ordinul nr. 51/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Rata ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică a fost actualizată!

În conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scăzut”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică, se stabileşte pentru anul 2021 un nivel al acestui indicator de 5,5%.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

OUG nr. 212/2020 prevede măsuri la nivelul administraţiei publice centrale.

Se înfiinţează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului. Modificări

Ordinul nr. 6974/2020 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008.