Categories
Organizare judiciară

Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a fost suplimentat!

Hotărârea nr. 1154/2023 aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2023 cu suma de 1.899 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, la titlul 55 “Alte transferuri”, capitolul 81.01 “Combustibili şi energie”, alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Categories
Organizare judiciară

Sprijin financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova!

Legea nr. 326/2023 prevede sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de statul român Schitului românesc “Prodromu” de la Muntele Athos, Grecia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate ieri de Președinte!

Președintele României, a semnat luni, 23 octombrie 2023, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Prospectele de emisiune aferente lunii octombrie 2023

Ordinul nr. 2645/2023 prevede prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Instrucţiuni privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea publicității mobiliare

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost înființată Agenţia Naţională pentru Sport

Hotărârea nr. 576/2023 prevede organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Agenţia Naţională pentru Sport este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim – ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Modificări ale cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic

Hotărârea nr. 422/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Sectorul apicol beneficiază de finanțare!

Ordinul nr. 105/2023 prevede aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, condiţiilor şi modului de implementare a intervenţiilor aferente sectorului apicol finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Încă un pas pentru operaționalizarea centrelor care vor asigura tratamentul pacienților cu arsuri grave din România!

OUG nr. 16/2023 prevede finanţarea activităţilor cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, şi în Acordul de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative

Ce prevede proiectul privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi?

Propunerea legislativă privind recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238/2023.

Conform proiectului prin mare avere se înţelege totalitatea drepturilor patrimoniale ale unei persoane fizice a căror valoare depăşeşte 1 mil. euro, conform formularului de declaraţie pe propria răspundere prevăzut în normele metodologice emise de către Ministerul Finanţelor Publice.