Categories
Articole Social

1 august 2017 vine cu noi reguli cu privire la procedura de soluționare a petițiilor privind activitatea societăților de asigurare

Faptul că pe piață există destule firme de asigurare care par că au cele mai bune oferte pentru românii amatori să încheie polițe, ne face să credem că  „societățile de asigurare, asigură propriul avantaj, asiguratul fiind un simplu plătitor.”  (Constantin Enescu)

În aceste condiții apar nemulțumiri din partea asiguratului care are deschisă calea plângerii împotriva societății de asigurare și a broker-ului. Modalitatea de depunere și de soluționare a acestor petiții face obiectul Normei ASF 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare publicată în Monitorul Oficial 555 din 13 iulie 2017. Prevederile sale intră în vigoare la 1 august 2017.

Categories
Articole Fiscalitate

Ce presupune sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private?

pensie facultativa jpg

În mai 2008 se înregistrau primele contribuții care erau virate către pensiile private obligatorii cunoscute sub denumirea de Pilonul II. Anul trecut aceste fonduri și-au înjumătățit câștigurile față de 2014 din cauza inflației negative și a unor performanțe reduse a acțiunilor listate la Bursa de Valori București.

Dincolo de fluctuațiile înregistrate în cadrul Pilonului II, societățile care administrează acești bani trebuie să se supună unor reguli clare privind modul în care întocmesc raportările contabile. Astfel, în Monitorul Oficial 620 din 12 august 2016 a fost publicată Norma ASF 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, prevederile sale aplicându-se de la publicare.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Norma ASF privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

asf
În Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicată Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Actul normativ reglementează încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării lichidării sau transferului de portofoliu, în condiţiile legii.

Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi depuse în modul următor: un exemplar la ASF, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei ASF, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată.