Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat măsuri în cazul unui Brexit fără acord

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat o normă cu măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

România se pregăteşte de un Brexit fără acord. Au fost adoptate măsuri în acest sens!

România se pregăteşte de un Brexit fără acord, în acest sens a fost adoptată Ordonanţa de urgenţa nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord.

Ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, fără acordul întemeiat pe art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Potrivit noutăţilor legislative, a fost reglementată noţiunea de persoană cu statut Brexit.

Prin persoană cu statut Brexit înţelegem:
-cetăţenii britanici şi membrii de familie ai acestora înregistraţi pe teritoriul României până la data retragerii inclusiv;
-cetăţenii britanici şi membrii de familie ai acestora intraţi în România, dar neînregistraţi, până la data retragerii inclusiv;
-cetăţenii britanici şi membrii de familie ai acestora care au obţinut rezidenţa permanentă pe teritoriul României până la data retragerii inclusiv;

Prin persoană cu statut post – Brexit înţelegem membri de familie ai cetăţenilor britanici care nu şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie până la data retragerii inclusiv, dar care aveau calitatea de membri de familie ai acestora la această dată, care intră pe teritoriul României în perioada de tranziţie pentru a se alătura cetăţeanului britanic aflat pe teritoriul României.

Persoanele cu statut Brexit şi persoanele cu statut post – Brexit au următoarele obligaţii:
a) să respecte legislaţia română pe timpul şederii în România;
b) să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi să depună toate diligenţele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei perioade;
c) să se supună controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii;
d) să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens;
e) să declare, în termen de 30 de zile, la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care le-a acordat dreptul de şedere orice modificare intervenită în situaţia personală, în special schimbarea numelui, a cetăţeniei, a domiciliului sau reşedinţei, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul României.

De reţinut! Persoanelor cu statut Brexit care au obţinut rezidenţa permanentă pe teritoriul României sau au fost înregistrate pe teritoriul României în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 până la data retragerii inclusiv li se recunosc până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv documentele eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Categories
Internaţional Ştiri

Un Brexit fără un acord rămâne o variantă ‘foarte posibilă’!

Comisia Europeană a apreciat că un Brexit fără un acord rămâne o variantă ‘foarte posibilă’, actualizând planurile de contingenţă menite să limiteze impactul unei ieşiri ‘dezordonate’ a Marii Britanii din Uniune, şi avertizând statele membre, companiile şi cetăţenii să fie pregătiţi pentru efecte economice negative.

Comisia a precizat că, în lunile următoare, va acorda o atenţie specială domeniilor cruciale precum drepturile cetăţenilor, serviciile financiare, transporturi şi pescuit, în perspectiva ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, prevăzută deocamdată pentru data de 31 octombrie.