Tag-Archive for » bonă «

Atunci când vrei să angajezi o bonă pentru copilul tău pare că te-ai înhămat într-o misiune imposibilă, pentru că îți dorești să găsești o persoană de încredere, astfel încât să stai liniștit că ai lăsat copilul pe mâini bune. În ultimii ani profesia de bonă are o căutare tot mai mare, motiv pentru care legiuitorul a trasat anumite condiții ce trebuiesc îndeplinite pentru a deveni bonă.

Astfel, în Monitorul Oficial 738 din 14 septembrie 2017 a fost publicată HG 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă ale cărei prevederi se aplică de la publicare. Mai mult …

Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a Legii 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Potrivit unui comunicat al Guvernului, hotărârea prevede că serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, şi reprezentantul legal al copilului.

Contractul individual de muncă şi contractul de prestări de servicii includ, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activităţi. Acest plan se elaborează în acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii aflaţi în grijă/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecăruia, ale familiei acestuia. Mai mult …

bonaGenerația cu cheia de gât a crescut fără bonă sau babysitter. Astăzi, însă, aceeași generație este pusă în fața alegerii unei bone pentru proprii copii. Plaja de oferte, unde poți căuta și alege, este variată: sunt bone de origine română, filipineză sau altă etnie, tinere sau având o vârstă mai înaintată. Unele îți sunt recomandate de prieteni sau rude, altele solicită prețuri mult peste bugetul familiei tale. Alegerea bonei a devenit o problemă foarte serioasă, care trebuie tratată cu maximă atenție. Mai mult …

bona

Propunerea legislativă care reglementează profesia de bonă, care prevede că exercitarea acestei profesii se face cu contract individual de muncă sau pe PFA a trecut de Camera Deputaților primind aviz pozitiv din partea acesteia.

Profesia de bonă se va exercita cu respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, cu egalitatea de şanse şi nediscriminare, asigurarea unei îngrijiri personalizate şi individualizate fiecărui copil, respectarea demnităţii copilului şi ascultarea opiniei copilului, ţinând cont de vârstă şi de gradul de maturitate. Beneficiarul serviciilor de îngrijire şi supraveghere oferite de bonă este copilul care necesită supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei.

Profesia de bonă va putea fi exercitată de orice persoană fizică dacă îndeplineşte condiţia de a fi cetăţean român sau străin, cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului, cetăţean străin cu drept de muncă în România care posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă, aptă din punct de vedere medical, psihologic, de a avea capacitate deplină de exerciţiu, de a nu avea antecedente penale.

Activitatea de bonă prevede următoarele atribuţii de bază:
– îngrijirea şi supravegherea copilului;
– hrănirea copilului;
– acordarea primului-ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;
– informarea reprezentanţilor legali ai copilului cu privire la evoluţia acestuia, precum şi informarea de urgenţă a angajatorului referitor la apariţia unor situaţii deosebite cu privire la copil;
– însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi;
– realizarea de activităţi de educare şi dezvoltarea de abilităţi de viaţă, etc.

bona
În cadrul şedinţei din 18 februarie, Senatul a adoptat o iniţiativă legislativă privind exercitarea profesiei de bonă.

Textul iniţiativei adoptate prevede situaţiile în care o persoană nu poate fi angajată ca bonă dar şi faptul că familia este obligată să încheie un contract de muncă pentru aceasta.

Senatul a votat propunerea legislativă cu amendamente.

Astfel, potrivit amendamentelor, iniţiativa legislativă prevede că poate fi bonă orice cetăţean român sau străin, cu domiciliul sau reşedinţa legală în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa părinţilor şi orice persoană străină cu drept de muncă în România sau dacă posedă diplomă recunoscută sau echivalată pentru domeniul de activitate.

O persoană nu poate fi bonă dacă a fost condamnată definitiv pentru o faptă penală, persoana care, în exercitarea profesiei de bonă, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, dar şi persoana care locuieşte cu alte persoane condamnate definitiv pentru fapte penale sau persoana decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească.

De asemenea, nu poate fi bonă nici persoana care suferă de boli cronice transmisibile, persoana care este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope sau persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal.

bona-copii_1c4fe67cfd
Deputatul PSD Tamara Ciofu a depus la Parlament o propunere legislativă pentru reglementarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter, potrivit căreia persoanele care vor să profeseze în acest domeniu trebuie să aibă titlu de calificare, să prezinte raport de evaluare psihologică, precum şi cazier judiciar.

Iniţiativa legislativă propune crearea unui domeniu complementar faţă de sistemul de creşe şi grădiniţe, prin reglementarea activităţilor de îngrijire şi supraveghere a copiilor la domiciliu pe timpul zilei. De asemenea, se prevede introducerea unor proceduri de monitorizare a acestor activităţi, în vederea respectării dispoziţiilor legale în domeniul drepturilor copiilor, domeniul muncii, fiscalităţii. Potrivit propunerii legislative, Biroul Bonelor şi Babysitterilor din România ar urma să fie organismul profesional autorizat care va organiza şi monitoriza desfăşurarea serviciilor furnizate de bonă şi babysitter în scopul îngrijirii şi supravegherii la domiciliu a copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, este babysitter „persoana fizică cetăţean român sau străin, cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, calificată să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei la domiciliul copilului”.

Titlul oficial de calificare al bonelor sau al babysitterilor reprezintă, potrivit iniţiativei legislative, certificatul de calificare şi acreditare eliberat conform standardelor ocupaţionale autorizate în România, dar şi „diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă sau de babysitter dobândite în România sau într-un stat terţ, recunoscute ori echivalate în România”.

Totodată, se prevede că absolvenţii de studii liceale, postliceale şi superioare calificaţi în învăţământul pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial pot profesa în acest domeniu după recunoaşterea diplomelor şi evaluarea competenţelor necesare ocupaţiilor de bonă sau de babysitter, după caz, de către furnizori de formare acreditaţi.