Tag-Archive for » bolnav «

medicamente
Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.

Prin proiectul de ordin, ca urmare a propunerii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de modificare a Listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare – transmisă Ministerului Sănătăţii în format electronic, au fost excluse din lista preturilor de decontare medicamentele identificate prin codurile W51992004, W51991002, W60352001, W60353001, W58405001, W58406001, W58404001, au fost incluse medicamentele generice ale DCI Voriconazolum fiind recalculat în consecintă preţul de decontare pentru DCI Voriconazolum conform prevederilor din anexa nr. 1 a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Medicamente-pastile-capsule-amoxicilina
În cadrul unei conferințe de presă, avocatul Dan Cimpoeru a anunțat că peste 120 de pacienți cu boli cronice beneficiază de medicamente de ultimă generație, ca urmare a unor hotărâri ale Curții de Apel București.

Potrivit președintelui Asociației Pacienților Cronici din România, Cezar Irimia, cele peste 120 de persoane au trecut prin tratamente clasice, care însă nu au dat rezultat, varianta ce le mai rămăsese fiind accesul la tratamentele inovative de ultimă generație, care nu se află pe lista de medicamente compensate.

Prin hotărârile judecătorești, CAB a obligat autoritățile responsabile – Guvernul, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate – să asigure pacienților reclamanți tratament gratuit cu medicamente de ultimă generație.

legilsatie-medicalaNoutăţi legislative: Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului M.S. nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

Potrivit proiectului de act normativ, Direcţiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate.

Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, condusă de un secretar de stat în calitate de președinte, mai arată proiectul de ordin.