Categories
Economie Ştiri

Regulament privind emiterea de obligaţiuni garantate

În Monitorul Oficial nr. 835/2022 a fost publicat Regulamentul nr. 10/2022 privind emiterea de obligaţiuni garantate.

În vederea obţinerii aprobării unui program de obligaţiuni garantate, emitentul depune la Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere o cerere de aprobare a programului de obligaţiuni garantate, însoţită de documentaţia care face dovada îndeplinirii condiţiilor.

Categories
Articole Economie

Ce prevede Legea crowdfunding-ului?

Legea nr. 244/2022 prevede stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937.

Categories
Economie Ştiri

Regulile de sistem ale TARGET – România

În Monitorul Oficial nr. 808/2022 a fost publicat Ordinul nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET – România.

Ordinul stabileşte regulile de sistem ale TARGET – România, care este componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET).

Categories
Financiar bancar Ştiri

BNR. Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii

În Monitorul Oficial nr. 804/2022 a fost publicată Circulara nr. 23/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2022.

Categories
Articole Economie

Impactul majorării nivelului ratei dobânzii de referinţă a BNR

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei de dobândă monetară.

În Monitorul Oficial nr. 783/2022 a fost publicată Circulara nr. 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

BNR. Rezervele valutare ale României

BNR anunţă că la 31 iulie 2022, rezervele valutare se situau la nivelul de 42.768 milioane euro, faţă de 42.033 milioane euro la 30 iunie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

Categories
Economie Ştiri

BNR. Indicatori monetari – iunie 2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2022 un sold de 569 291,7 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,02 la sută (-0,8 în termeni reali1) față de luna mai 2022, iar în raport cu iunie 2021 s-a majorat cu 9,6 la sută (-4,7 la sută în termeni reali).

Categories
Economie Financiar bancar Ştiri

BNR. Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii

În Monitorul Oficial nr. 708/2022 a fost publicată Circulara nr. 19/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2022.

Categories
Articole Financiar bancar

Măsuri privind funcţionarea băncilor de dezvoltare din România

În Monitorul Oficial nr. 693/2022 a fost publicată Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România.

Băncile de dezvoltare au ca scop sprijinirea antreprenorialului, dezvoltarea socioeconomică şi regională în România prin promovarea investiţiilor şi facilitarea accesului la finanţare pentru beneficiarii eligibili în acele sectoare în care au fost identificate disfuncţionalităţi ale pieţei financiare şi decalaje
de finanţare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării şi reducerii lor prin desfăşurarea de activităţi de dezvoltare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă şi cu actele constitutive ale băncilor de dezvoltare.

Categories
Economie Ştiri

BNR. Nivelul ratei dobânzii de referinţă este de 4,75% pe an

În Monitorul Oficial nr. 680/2022 a fost publicată Circulara nr. 17/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

 Începând cu data de 7 iulie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,75% pe an.