Categories
Articole Economie Persoane juridice. Societăţi Transporturi

Se compensează, parţial, majorarea accizei la motorină. Dar nu orice transportator poate primi sprijin!

truckTransportatorii au motive de bucurie! Şi nu doar ei, fiindcă de transportul de călători şi de marfă depindem cu toţii, mai mult sau mai puţin. Preţul transporturilor afectează aproape toate celelalte costuri!

Monitorul Oficial” 512/2014 a adus ştiri juridice proaspete. Acolo, ni se aduce în atenţie textul HG 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire, ca ajutor de stat, a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu intrare în vigoare la 15.07.2014.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Beneficiarii de fonduri care nu respectă legislaţia europeană vor fi penalizaţi

lc+olesea
În 26 iunie Guvernul României a decis ca beneficiarii care nu respectă întocmai principiile europene şi prevederile legislaţiei în vigoare să fie penalizaţi în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite. Aceste reglementări urmează să fie aplicate în perioada de programare 2014 -2020.

În acest sens Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici a declarat că prin aplicarea corecţiilor financiare beneficiarilor de fonduri europene se urmăreşte îmbunătăţirea şi eficientizarea mecanismului de prevenire şi gestionare a neregulilor.

La 8 aprilie ministrul a anunţat că va fi creată, la nivelul MFE, o direcţie pentru corecţii financiare care va reanaliza toate penalizările pe proiecte europene date de autorităţile române până acum în vederea asigurării unei coerenţe a corecţiilor financiare.

După reanalizarea corecţiilor din anii anteriori, se va crea un registru unic al corecţiilor financiare, astfel încât oricine să vadă cum a interpretat statul o anumită speţă, inclusiv cetăţeanul de pe stradă.

Categories
IMM Ştiri

Programe pentru IMM-uri şi tinerii antreprenori

1În luna martie vor intra în vigoare patru programe menite a ajuta IMM-urile şi tinerii antreprenori, a declarat premierul Victor Ponta.

Este vorba despre:

  • Programul de stimulare a Femeilor Manager, care presupune alocare financiară nerambursabila de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar. Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei.
  • Programul Tineri întreprinzători, cu finanţare nerambursabilă de până la 10.000 de euro. Debutanţii în afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, pot să depună online cererile incepand cu data de 10 martie. Tinerii primesc 50%, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, dar nu mai mult de 10.000 euro. Buget alocat programului este de 21 milioane de lei.
  • Programul Start – acces la finanţare a tinerilor întreprinzători. Programul presupune finanţări nerambursabile de maximum 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar. Întreprinzatorii trebuie să contribuie cu restul banilor din surse proprii. Începe din 17 martie.
  • Programul de dezvoltare pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. Beneficiarii eligibili primesc finanţări nerambursabile de maximum 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maximă a grantului nu poate depasi 80.000 lei pentru fiecare beneficiar”. Bugetul alocat programului este de 18 milioane de lei. Începe din aprilie.
Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Azilul în România

download (2)

Proiectul de Ordonanţă privind modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 428/2006,  a fost aprobat de Executiv. De asemenea proiectul se referă și la OG 44/2004 referitoare la integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European prin care legislaţia românească este armonizată cu Directiva 2011/95/UE.

Prevederile proiectului vizează unele concepte cum ar fi forma de protecţiebeneficiar al protecţiei internaţionale, infracţiune gravă.

Sunt menționate și modificări aduse perioadei de valabilitate a permiselor de şedere eliberate străinilor beneficiari ai protecţiei subsidiare, accesul minorilor la cursul pregătitor în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ, obligativitatea asigurării reprezentării legale a minorului neînsoţit, după ce acestuia i-a fost acordată protecţia internaţională.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Accesarea fondurilor europene în format electronic

1

Începând cu 2016, una din noutăţile legislative constă în faptul că documentele privind accesarea fondurilor europene vor fi depuse, exclusiv în format electronic, pentru reducerea birocraţiei.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, în cadrul unei conferinţe pe tema absorbţiei fondurilor europene, a declarat că astfel va fi simplificat sistemul cu reguli cât mai simple, dar foarte clare, dar şi beneficiarii nu vor mai simţi o povară.

Oficialul s-a referit şi la faptul că anul 2014 va fi cu un risc foarte mare în ceea ce priveşte pierderi mari de sume din bani europeni, adică suma de 2,2 miliarde euro la proiectele pe resurse umane, două miliarde la proiectele de mediu, două miliarde de euro pe alte programe.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Beneficiarii de fonduri UE – procedura de înlesniri

economist

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice /MFP/ a fost publicat un proiect de ordin potrivit căruia contribuabilii beneficiari de fonduri europene, care au de încasat sume de la autorităţile de management, nu vor datora dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată, dacă au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă.

De asemenea în proiectul de act normativ se specifică că obligaţiile fiscale principale şi accesorii ce fac obiectul amânării la plată nu se sting, iar pentru obligaţiile fiscale amânate la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită.

Proiectul se referă la procedura de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, prin care au fost prevăzute înlesniri la plata obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

Proiectul de ordin reglementează:
– stabilirea atribuţiilor fiecărei autorităţi competente implicate în acordarea înlesnirilor la plată;
– informaţiile pe care contribuabilul le va înscrie în cerere, precum şi documentele care trebuie să însoţească cererea;
– modelul certificatului de atestare fiscală care va fi eliberat contribuabililor ce solicită înlesnirile la plată, precum şi procedura de eliberare a acestuia;
– modul de obţinere a atestatului de la autorităţile de management prin care acestea confirmă sumele certe lichide şi exigibile pe care le datorează contribuabilului, în scopul solicitării, de către acesta, a înlesnirilor mai sus menţionate;
– procedura prin care sumele amânate la plată se achită din sumele plătite de autorităţile de management;
– procedura de constatare a suspendării executării silite a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor care depun la autorităţile de management o cerere de rambursare;
– colaborarea dintre organele fiscale şi autorităţile de management în interesul acordării facilităţilor prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 rivind reglementarea unor măsuri fiscale;
 procedura de emitere a deciziilor privind finalizarea, pierderea valabilităţii sau încetarea amânarii la plată;
– procedura de acordare a scutirilor la plată/amânarilor la plată în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii datorare de titularul creanţelor de rambursare soluţionate peste termenul prevăzut de legislaţia specifică;
– modelul şi conţinutul unor formulare;

Categories
Articole Asigurări de sănătate Protecţie socială Unităţi sanitare/spitale

Transplantul de organe. Noi reglementări şi vechi probleme

organdonorIată un lucru demn de mirare, pentru unii! În ţara noastră există activităţi în domeniul medical ce se desfăşoară, momentan, într-un mod demn de toată lauda. Aşa se petrec lucrurile la Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni.

Numărul beneficiarilor de transplant hepatic ce supravieţuiesc după intervenţia chirurgicală (peste 90 din 100!), tehnicile chirurgicale aplicate la Fundeni, ca şi numărul de transplanturi efectuate anual stârnesc admiraţie inclusiv peste hotarele ţării. Dar, la nivelul programului naţional de transplant problemele nu lipsesc. Şi sunt grave… Despre ele, însă, vom discuta spre finalul articolului!

Deocamdată, aducem în atenţia cititorului subiectul acreditării structurilor implicate în activitatea de transplant. Este de-o mare importanţă. Pentru că nu se ştie cine şi când s-ar putea să aibă nevoie de un transplant… Boala soseşte cu carul şi pleacă prin urechile acului. Viaţa oferă multe şi neprevăzute!

Dacă stăm să ne gândim, ne vom da seama că rigoarea criteriilor de acreditare a unităţilor de transplant e direct proporţională cu rata de reuşită a intervenţiilor chirurgicale şi de supravieţuire a pacienţilor. Nu mai departe de finele lunii trecute vedea lumina tiparului, în paginile Monitorului Oficial, Ordinul 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

În primele 6 articole ale reglementării menţionate sunt aprobate criterii de acreditare pentru:

– centrele de prelevare de organe;

– centrele de transplant de organe;

– centrele de transplant de ţesuturi;

– centrele de transplant de celule stem hematopoietice;

– laboratoarele HLA pentru transplanturi (unde se verifică dacă organele prelevate sunt compatibile cu organismul posibilului beneficiar);

– activităţile de ambalare, etichetare şi transport organe;

Toate aceste criterii au scopul de a asigura un nivel optim de performanţă, atât în activitatea de prelevare, transplant şi monitorizare posttransplant, cât şi pentru a limita pe cât posibil disfuncţiile care-ar putea duce la afectarea calităţii şi integrităţii materialului biologic transplantabil, indiferent că ne referim la celule, ţesuturi sau organe. Acum, să vedem criteriile de acreditare!

 

 Atenţie! Aici se prelevează organe

Categories
Financiar bancar

Va fi schimbat sistemul de decontare a fondurilor UE

împrumutPotrivit declaraţiilor ministrului Eugen Teodorovici a discutat cu premierul Victor Ponta implementarea unui sistem de virare a banilor europeni prin bancă, de la Comisia Europeană până la companiile care contractează lucrările finanţate din fondurile comunitare.

De asemenea, Teodorovici a mai spus că Polonia foloseşte astăzi un sistem bancar pentru a transfera banii către beneficiari, dar se opreşte la nivelul de beneficiari, nu merge mai departe către contractori.

“Soluţia pe care am propus-o, pe care am discutat-o cu primul ministru şi pe care vrem să o implementăm este de a folosi, la fel, o bancă sau un grup de bănci prin care banii europeni să fie transferaţi, şi partea de cofinanţare aferentă, transferaţi direct contractorului. În momentul în care un bon de plată din sistem de undeva s-a dat către această bancă, banca respectivă are o zi, maxim două să spunem, pentru a transfera banii direct în contul contractorului respectiv, fie că e de lucrări, de servicii, de orice fel de contract”, a mai adăugat ministrul.