Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Lista actelor normative pe care Guvernul le va discuta în ședința de mâine

Guvernul României a publicat lista actelor normative pe care le va discuta în ședința de mâine:

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Distribuția cardurilor de energie pentru tranșa I are loc între 1-28 februarie!

Distribuția cardurilor de energie pentru tranșa I are loc între 1-28 februarie, iar plățile se vor putea efectua de la 20 februarie.

Plățile se vor putea efectua după următorul calendar:

Categories
Economie Ştiri

Modificări ale Programelor IMM INVEST PLUS

OUG nr. 180/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

Prin actul normativ aprobat, se prelungește aplicarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS până la data de 31 decembrie 2023. Totodată, plafonul total al garanțiilor va crește la 20,25 miliarde lei, de la 17,75 miliarde, cât a fost în anul 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice

Ordinul nr. 2345/2022 prevede aprobarea Metodologiei de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice descentralizate şi pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate.

Standardul de calitate este principalul instrument prin care se defineşte calitatea unui serviciu public, descrisă în legislaţia în vigoare la nivel primar, secundar sau terţiar, care trebuie respectat de către autorităţile administraţiei publice locale în organizarea, funcţionarea, furnizarea şi rezultatul serviciului, precum şi din perspectiva aşteptărilor avute de beneficiarii acestuia.

Categories
Economie Ştiri

Ghidul solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

Ordinul nr. 1436/2022 prevede aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro.Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei, denumiţi în continuare beneficiari, este de 60.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiţii.

Începând de ieri potenţialii beneficiari se pot înrola în aplicaţia IMM Recover şi pregăti documentele pentru Acţiunea 4.1.1. – „Investiţii în activităţi productive”.

Categories
Economie Protecţie socială Social Ştiri

Informare privind voucherele sociale: când se virează a doua tranșă de 250 de lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu instituțiile partenere – emitenții cardurilor și Compania Națională Poșta Română – a încheiat emiterea și distribuirea cardurilor aferente primei etape a Programului ”Sprijin pentru România”, pe care sunt încărcate ajutoarele sociale în patru tranșe a câte 250 de lei.

Categories
Economie Ştiri

Măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă finanţate din fonduri europene

OUG nr. 109/2022 prevede unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative.

Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021 – 2027, să evalueze pentru conformitate administrativă şi evaluare tehnico – economică, după regulile specifice Programului operaţional Infrastructură mare, cererile de finanţare depuse de beneficiarii proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată.

Pentru proiectele de infrastructură din sectorul de apă şi apă uzată şi proiectele care au ca obiect infrastructura rutieră şi care se realizează integral/în parte pe acelaşi amplasament, autorităţile locale au obligaţia de a corela graficul de execuţie a infrastructurii rutiere cu graficul de execuţie a reţelelor de apă şi apă uzată la emiterea autorizaţiei de construire, dând dreptul de începere a execuţiei atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât şi pentru lucrările de reţele de apă şi apă uzată, în baza documentaţiilor tehnice depuse.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

A fost aprobată schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum.

Conform Hotărârii nr. 782/2022 schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum.

Categories
Economie Ştiri

Se acordă ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru 1.969 de beneficiari

Ordinul nr. 3947/2022 prevede aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022.