Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice

Ordinul nr. 2345/2022 prevede aprobarea Metodologiei de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice descentralizate şi pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate.

Standardul de calitate este principalul instrument prin care se defineşte calitatea unui serviciu public, descrisă în legislaţia în vigoare la nivel primar, secundar sau terţiar, care trebuie respectat de către autorităţile administraţiei publice locale în organizarea, funcţionarea, furnizarea şi rezultatul serviciului, precum şi din perspectiva aşteptărilor avute de beneficiarii acestuia.

Categories
Economie Ştiri

Ghidul solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

Ordinul nr. 1436/2022 prevede aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro.Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei, denumiţi în continuare beneficiari, este de 60.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiţii.

Începând de ieri potenţialii beneficiari se pot înrola în aplicaţia IMM Recover şi pregăti documentele pentru Acţiunea 4.1.1. – „Investiţii în activităţi productive”.

Categories
Economie Protecţie socială Social Ştiri

Informare privind voucherele sociale: când se virează a doua tranșă de 250 de lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu instituțiile partenere – emitenții cardurilor și Compania Națională Poșta Română – a încheiat emiterea și distribuirea cardurilor aferente primei etape a Programului ”Sprijin pentru România”, pe care sunt încărcate ajutoarele sociale în patru tranșe a câte 250 de lei.

Categories
Economie Ştiri

Măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă finanţate din fonduri europene

OUG nr. 109/2022 prevede unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative.

Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021 – 2027, să evalueze pentru conformitate administrativă şi evaluare tehnico – economică, după regulile specifice Programului operaţional Infrastructură mare, cererile de finanţare depuse de beneficiarii proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată.

Pentru proiectele de infrastructură din sectorul de apă şi apă uzată şi proiectele care au ca obiect infrastructura rutieră şi care se realizează integral/în parte pe acelaşi amplasament, autorităţile locale au obligaţia de a corela graficul de execuţie a infrastructurii rutiere cu graficul de execuţie a reţelelor de apă şi apă uzată la emiterea autorizaţiei de construire, dând dreptul de începere a execuţiei atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât şi pentru lucrările de reţele de apă şi apă uzată, în baza documentaţiilor tehnice depuse.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

A fost aprobată schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum.

Conform Hotărârii nr. 782/2022 schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum.

Categories
Economie Ştiri

Se acordă ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru 1.969 de beneficiari

Ordinul nr. 3947/2022 prevede aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022.

Categories
Social Ştiri

Dosarele persoanelor cu dizabilități vor fi centralizate într-un sistem informatic

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), implementează proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)”, în cadrul căruia va fi dezvoltată o platformă națională care va centraliza toate datele privind persoanele cu dizabilități din România și va permite depunerea în format electronic a cererilor și dosarelor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Schema de asigurare a riscurilor, aprobată!

Au fost aprobaţi termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export – Import a României EXIMBANK – S.A. realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiaţă şi a riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei C (2022) 1.913.

Categories
Economie Ştiri

Domeniile prioritare pentru economia românească vor beneficia de finanţare

OUG nr. 24/2022 prevede aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă programele de garantare în domeniile prioritare sub formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID – 19, în vederea realizării proiectelor de investiţii şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.