Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii

O nouă lege a voluntariatului… N-ai experienţă în muncă, dar ţi se cere? Practică voluntariatul!

empl“Dumneavoastră n-aţi mai lucrat. Regretăm, dar postul acesta necesită experienţă!” Încă o speranţă spulberată pentru Absolvent! La douăzeci de ani desaga cu speranţe e doldora. Dar tot primeşti refuzurile cu tristeţe!

Părinţii i-au spus mereu Absolventului că e special, deşi el nu s-a obosit să le arate c-ar fi aşa. Dar a citit undeva, într-o carte (nu mai ştie autorul), că de-ţi doreşti ceva din toată inima tot Universul complotează spre a-ţi împlini aspiraţiile. Parcă se şi vede, peste ani, conducând afaceri de succes.  

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii

Modificări noi privind legea zilierilor

wrkPentru că valul crizei l-a atins și pe angajatorul român, acesta a devenit mult mai atent la cheltuielile pe care le face. Astfel, de cele mai multe ori preferă să reducă costurile pe care le implică un angajat permanent și apelează la serviciile zilierilor, atunci când are nevoie

Serviciile zilierilor au devenit tot mai căutate în ultimii ani, astfel încât legiuitorul a fost nevoit să aducă o serie de modificări legii zilierilor nr. 52/2011. Ultima modificare a acestor prevederi a fost efectuată prin legea 277/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 ale cărei prevederi au intrat în vigoare începând cu 1 noiembrie 2013.

Pentru că dinamica raporturilor dintre angajatori și zilieri a evoluat și ținând cont de  modificările în ceea ce privește creșterea salariului minim brut pe țară, legiuitorul a considerat că se impune să aducă anumite modificări și completări în acest domeniu, pentru o aliniere la realitățile de zi cu zi.

În acest  sens a elaborat legea 18/2014 pentru modificarea și completarea legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. 1 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Noua lege a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014, urmând să intre în vigoare în termen de 90 de zile de la momentul la care  a văzut lumina tiparului, adică în 17 iunie 2014.

Care sunt noile știri juridice aduse de legea 18/2014?

Acestea se referă la

Categories
Financiar bancar Ştiri

Comisioanele de garantare pentru 2014

131634_articol

Prin Ordinul M.A.D.R. nr. 89/2014 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din data de 27 ianuarie 2014, pentru 2014 sunt aprobate comisioanele de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale, pentru garanţiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, existente în evidenţa fondului de garantare la 31 decembrie 2013. Nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2014 este de 1,5%.

Potrivit actului normativ, comisionul de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, în calitate de beneficiari eligibili ai FEADR, pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea APDRP, se stabileşte la nivelul de 0,05%, pentru anul 2014.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Legea care reglementează activitatea zilierilor va fi modificată

zilieri
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
, publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011, va fi modificată în 1 noiembrie 2013, astfel încât şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinzătorii persoane fizice să poată lucra cu zilieri.

Legea stabileşte că şi minorii cu vârsta de 15 ani pot fi angajaţi şi că plata se poate face atât la sfârşitul zilei de lucru, cât şi la sfârşitul întregii perioade, doar în baza unui acord scris. Noile dispoziţii arată că minorii cu vârsta între 15 şi 16 ani pot desfăşura activităţi ca zilieri, însă cu condiţia să aibă, în mod obligatoriu, acordul parinţilor sau al reprezentanţilor legali.

Conform modificărilor aduse Legii zilierilor activitatea desfăşurată de zilier nu conferă acestuia calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Deci, pentru a fi asigurat, zilierul işi poate incheia, opţional, asigurări la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Actul normativ, menţionat anterior, prevede că beneficiarul trebuie să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită, însă oferă beneficiarului şi posibilitatea de a plăti zilierului şi la sfârşitul întregii perioade, doar în cazul în care zilierul şi angajatorul au semnat un acord în acest sens.

Potrivit legii care reglementează activitatea zilierilor, beneficiarii care folosesc zilieri fără să îndeplinească anumite obligaţii impuse de legea în vigoare vor fi pedepsiţi cu amenzi cuprinse între 4.000 şi 10.000 lei.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Proceduri noi pentru beneficiarii de fonduri UE

minimisBeneficiarii din mediul privat vor derula o procedură simplificată în cazul achiziţiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, a celor de servicii cu o sumă cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv a achiziţiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogării Ordinului de ministru nr. 1.050/2012. Actul normativ a fost abrogat prin emiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Noul Ordin reglementează procedura simplificată pe care o vor respecta beneficiarii de fonduri europene din sectorul privat. Conform noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunţurile de achiziţii într-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, fără a suporta niciun cost. Apoi, din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai bună, argumentând opţiunea făcută prin întocmirea unei note justificative. În acest mod va fi respectat principiul transparenţei impus de cerinţele Comisiei Europene. Beneficiarii care nu vor publica anunţurile de achiziţii pe pagina web a MFE vor fi sancţionaţi prin aplicarea unei corecţii de 25%.
Totodată, cei care ulterior nu vor publica pe site-ul menţionat numele câştigătorilor selectaţi, vor suporta corecţii de 5%. O altă îmbunătăţire adusă de noul Ordin este eliminarea obligativităţii reluării procedurii de achiziţie dacă nu sunt primite cel puţin 3 oferte conforme.
Prin Ordinul de ministru 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privaţi proceduri de achiziţie similare cu cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul public, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi.
Beneficiarii care la data intrării în vigoare a noului Ordin derulează achiziţii potrivit vechilor reglementări naţionale pot opta pentru anularea procedurilor de achiziţii şi reluarea acestora conform noii proceduri. Autorităţile de Management ale programelor operaţionale au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Ordin, să modifice procedurile şi orice alte reglementări pentru ca acestea să fie conforme cu prevederile Ordinului.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Abrogarea procedurii de achiziţii pentru beneficiarii de fonduri UE

default35Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”.
“Vom elimina procedura de achiziţii pe care beneficiarii din mediul privat sunt obligaţi să o deruleze în prezent. Aceasta este o acţiune logică pentru că aceşti beneficiari cofinanţează proiectele din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt interesaţi să folosească eficient banii. În plus, beneficiarii din mediul privat nu au experienţă în derularea de proceduri de achiziţii, ceea ce înseamnă că această obligativitate duce la întârzieri sau chiar blocaje în implementarea proiectelor”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Conform proiectului de Ordin, dacă valoarea evaluată a achiziţiei nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, beneficiarul achiziţionează  direct produse, servicii sau lucrări. Dacă valoarea estimată a achiziţiei depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, atunci beneficiarii privaţi vor aplica procedura simplificată, respectiv: în cazul contractelor de furnizare de servicii beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G nr. 34/2006; în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 9 lit. c şi c1 din actul normativ menţionat.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

38.500 mii lei – bani alocaţi salariaţilor din industria de apărare

programul-mihail-kogalniceanuGuvernul României a elaborat un proiect de Hotărâre prin care menţionează că numărul mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare care realizează activităţi de întreţinere, revizii mijloace fixe, reparaţii, conservare, securizare şi administrare a capacităţilor de producţie pentru apărare este de 1.503 persoane, din care 1.180 provin de la Romarm, 135 de la Romaero, 112 de la Avioane Craiova şi 50 de persoane de la SC IAR Braşov. Alţi 26 de angajaţi vor fi păstraţi la SC Construcţii Aeronautice SA Braşov (10 persoane), SC Şantierul Naval Mangalia SA (8 angajaţi) şi SC Uzina Mecanică Orăştie SA (8 persoane). “Sumele necesare asigurării achitărilor salariale sunt prevăzute în bugetul de stat pe anul 2013, prin bugetul Ministerului Economiei în cuantum de 38.500 mii lei pentru un număr mediu maxim de personal de 1.503 salariaţi propus prin actualul proiect de Hotărâre de Guvern”, se precizează în Nota de fundamentare a proiectului discutat în Consiliul Economic şi Social.
Privitor la motivul emiterii acestui act normativ, iniţiatorii amintesc că, în ultimii ani, comenzile operatorilor economici din industria de apărare au fost micşorate din cauza crizei financiare şi a faptului că s-a diminuat şi portofoliul de comenzi al beneficiarilor interni, respectiv MApN, MAI şi ale altor componente ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (SNAOPSN).

Categories
Articole Drept civil Dreptul proprietăţii Financiar bancar Profesii juridice

Faci inginerii financiare cu fiducia? Legea îți permite!

           imagesNe-am început ziua gândindu-ne la beneficiile fiduciei, la această minunată instituție care se anunță pe atât de utilă pentru revitalizarea afacerilor în sistemul românesc pe cât este de răs-comentată și ridicată pe un piedestal ca să ne putem mândri și noi cu ceva…Cu modernitatea dreptului în acest caz, pentru că afaceri de unde?

           Nu suntem experți în ale ingineriei financiare, deși v-am putea spune că suntem la curent cu tot felul de escrocherii din partea mafioților, politicienilor corupți și celorlalte personaje similare. Stând așadar și gândindu-ne la ce manevră să vă descrim în continuare, am găsit o tactică care nu este deloc ilegală. Ba mai mult, ne-am gândit 5 minute. Vă dați seama ce ar reuși să dezgroape prin legi un escroc motivat de câștiguri financiare, dacă se gândește un an?

           În orice caz, în ceea ce privește fiducia, mecanismul e simplu. Avem trei persoane și o convenție:

1) un constitutitor cu niște bunuri sau drepturi pe care vrea să le afecteze unui patrimoniu diferit de al său, prin care practic le va face insesizabile; 

2) un fiduciar, persoana care se va ocupa de administrarea sau conservarea (dacă este vorba de o fiducie-garanție) acestui patrimoniu;

3) un beneficiar oarecare: poate fi chiar constituitorul, fiduciarul sau chiar un terț, după cum ne zice și art.777 NCC;

4) un contract unde se explică tot acest mecanism, necesar pentru înființarea fiduciei. Convenția însă trebuie să conțină o remunerație pentru fiduciar, căci altfel este ceea ce NCC denumește “liberalitate indirectă” în art. 775. Sancțiunea? Nulitate absolută.

           Să mai facem o precizare. Fiducia se poate utiliza pur și simplu, cu scopul administrării bunurilor plasate și eventuala obținere a unui profit, caz în care vorbim de fiducie-gestiune. Se poate însă utiliza și ca garanție pentru un împrumut, o creanță etc, caz în care bunurile rămân imobilizate până la plata sau rambursarea integrală. În acest caz vorbim despre fiducie-garanție, și ea este cea care ne va preocupa în continuare.

 

Nașterea unei mârșăvii într-un spirit materialist

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG pentru modificarea Legii nr. 122/2006 – proiect

download (1)În baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, persoanele care dobândesc o formă de protecţie beneficiază de un ajutor lunar rambursabil. Ajutorul se oferă fiecărei persoane care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege, pe o perioadă de maxim 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni, pentru motive întemeiate.
Din cauza faptului că persoanele beneficiare, mai devreme sau mai târziu, părăsesc teritoriul României, ajutorul lunar nu mai poate fi recuperat, situaţie care a determinat acumularea de debite a căror sumă este de 1.208.422 lei. Acumularea de debite se constată şi la sfârşitul trimestrului III al anului 2012, suma totală a acestora ridicându-se la 1.322.362 lei.
Având în vedere cele menţionate, se impune modificarea Legii 122/2006 privind azilul în România, astfel încât situaţiile identificate de către Curtea de Conturi ca abateri de la legalitate să fie înlăturate.
Proiectul de act normativ presupune următoarele:
• Transformarea ajutorului lunar rambursabil în ajutor lunar nerambursabil şi raportarea cuantumului acestuia la indicatorul social de referinţă (ISR);
• Reglementarea perioadei în care beneficiarul poate ridica suma reprezentând ajutorul lunar. Prin urmare, dacă timp de 3 luni se constată că nu este ridicat, plata acestuia se suspendă, iar în cazul în care până la finisarea termenului de 9 luni prevăzut de lege nu a fost solicitat, ajutorul nu se mai acordă;
• Reglementarea situaţiilor pentru care nu a mai fost posibilă recuperarea sumei acordate cu titlu de ajutor rambursabil prin stingerea debitelor, acestea fiind imposibil de recuperat în condiţiile în care persoanele care au beneficiat nu se mai află pe teritoriul României.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Legea privind azilul în România

ordonantaÎn data de 7 februarie, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a fost publicat Proiectul – OUG pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România.
Potrivit actului normativ, fondurile băneşti necesare în vederea acordării ajutorului prevăzut la alin. (1) lit. m) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Ajutorul prevazut la art.20 alin.(1) lit.m) se plătește prin mandat poștal sau pe stat de plată. În situația în care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspendă, iar dacă până la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, ajutorul nu se mai acordă.