Tag-Archive for » BCE «

Banca Centrală Europeană îşi va păstra angajamentul de a menţine dobânzile ultrascăzute deşi nu a ajuns încă la un consens cu privire la momentul în care va pune capăt programului de achiziţii de obligaţiuni.

Membrii consiliului guvernator al băncii se vor întâlni în această lună pentru a decide dacă îmbunătăţirea condiţiilor economice justifică încheierea programului de achiziţii de obligaţiuni desfăşurat în ultimii doi ani şi jumătate sau dacă acesta ar trebui menţinut până în momentul accelerării inflaţiei. Mai mult …

Oficialii Băncii Centrale Europene nu au ajuns la un consens cu privire la stabilirea unei date definitive la care se va încheia programul de relaxare cantitativă, existând șanse ca programul să fie încă o dată prelungit după ședința de politică monetară din luna octombrie.

Aprecierea monedei euro, și efectele sale asupra inflației, provoacă disensiuni în rândul consiliului guvernatorilor BCE, au precizat sursele. Potrivit acestora, există divergențe de opinie între statele mai bogate din nordul continentului, în frunte cu Germania, care vor să oprească programul de achiziții de active al BCE și statele care vor ca aceste achiziții să se reducă treptat. În aceste condiții, există șanse ca cele două tabere să ajungă la o soluție de compromis la ședința de politică monetară din 26 octombrie, conform căreia nu va fi stabilită o dată fixă la care vor înceta achizițiile de active sau vor amâna o decizie în acest sens până în luna decembrie, au adăugat sursele.

Banca Centrală Europeană (BCE) vrea modificarea statutului său legal, pentru a dobândi competențe clare în reglementarea activităților de cliring.

Instituția a solicitat modificarea articolului 22 din statutul său, astfel încât să prevadă că BCE și băncile centrale naționale pot să ofere facilități, iar BCE să facă reglementări, pentru a asigura eficiența și soliditatea sistemelor de cliring și plăți pentru instrumentele financiare în cadrul Uniunii Europene și cu alte țări.

Noile prerogative ar include ”un rol semnificativ mai mare” pentru BCE și băncile centrale din zona euro în supravegherea caselor de cliring, în special în cazul celor de importanță sistemică din afara UE.

BCEAvizul Băncii Centrale Europene din 27 noiembrie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene a fost publicat în JO C 30 din 1 februarie 2013.
Banca Centrală Europeană (BCE) a primit, din partea Consiliului, solicitarea de a emite un aviz în legătură cu o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit. În acelaşi timp, BCE a fost solicitată de către Consiliu, dar şi de către Parlamentul European, să emite încă un aviz cu privire la o propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană).
În ciuda procedurilor legislative distincte aplicabile acestor texte, BCE a hotărât să adopte un aviz unic cu privire la cele două propuneri.
Confom Regulamentului de procedură al BCE, Consiliul Guvernatorilor adoptă avizul în cauză. Astfel, BCE este pregătită să îndeplinească sarcinile noi referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit şi să contribuie astfel la armonizarea procedurilor şi practicilor de supraveghere, la eliminarea distorsiunilor naţionale şi la semnalarea necesităţii unei zone monetare integrate.
BCE subliniază importanța realizării unui acord cu privire la propunerile de mai sus până la sfârșitul anului 2012, pentru a menține calendarul prevăzut, și anume intrarea în vigoare a regulamentului MSU propus la 1 ianuarie 2013 şi punerea integral în aplicare până la 1 ianuarie 2014.