Tag-Archive for » baza de date «

Guvernul a aprobat plata cotizațiilor și taxelor aferente anului 2017 pentru interconectarea instituțiilor specializate din România cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, în valoare totală de 10.127 euro. Suma alocată se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătății.

Pentru anul 2017, cotizațiile și taxele pentru interconectarea cu instituții similare internaționale sunt plătite către Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă (AMDM),  Grupul European pentru Sânge și Transplant de Măduvă (GESTM) și pentru acreditarea de către Federația Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate. Mai mult …

computerPrin intermediul bazei de date – Arhiva Medievală a României, lansată de Universitatea din București, peste 50.000 de documente anterioare anului 1600 păstrate în arhivele din țară vor fi accesibile online.

Sunt, până acum, în jur de 38.500 de unități arhivistice, care conțin multe copii și în total vor rezulta în jur de 50.000 de metadate sau fișe de documente care vor fi accesibile online“, a precizat conf. univ. dr. Marius Diaconescu, managerul proiectului.

Potrivit declaraţiilor directorului Arhivelor Naționale ale României, dr. Ioan Drăgan, proiectul este “o realizare istorică”, iar “prin includerea în platforma europeană această bază de date românească va fi cunoscută pe continent și în lume”.

Boy in business attire at desk with laptop computer

Guvernul lucrează la o bază de date comună care să cuprindă actele de care au nevoie elevii pentru înscrierea la studii.

“Vrem să constituim un dosar electronic pentru elevul care se duce, să nu mai trebuiască să umble… Știţi, în iunie, cum toţi tinerii îi vedem cu dosare cum umblă prin oraş pentru că se înscriu la facultate sau liceu, sper să poată merge acest document de la şcoală să poată fi trimis electronic ca să se înscrie”, a spus Vasile Dîncu, vicepremier.

În ultimii ani, statul a investit sume uriaşe în platformele online care au ca scop îmbunătăţirea gestiunii documentelor din administraţie, dar puţine sunt cu adevărat eficiente. Guvernul vrea să schimbe asta.

osim

În cadrul unei conferinţe de specialitate, directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Andrei Ioan Alexandru, a declarat că implementarea unui sistem modern de comunicare, inclusiv cu consilierii în proprietate industrială, este un proiect prioritar, care va cuprinde refacerea totală a bazelor de date.

Directorul general a mai spus că OSIM-ul are, din păcate, o bază de date foarte veche, nu a fost îmbunătăţită în ultimii ani şi de aceea există o serie de probleme legate de comunicarea cu consilierii în proprietate industrială.

Conform directorului OSIM, proporţia românilor, celor care vin direct la sediu pentru a avea protecţie prin marcă înregistrată, este din ce în ce mai mare. OSIM a înfiinţat în acest sens, un departament special care acordă consultanţă.

Sistemul nou urmează să fie implementat pe la începutul anului 2017.

aofja4eqxjqhuywfcgbiProiectul de lege referitor la securitatea cibernetică a României, lansat în dezbatere publică de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prevede faptul că firmele care au baze de date ar putea fi nevoite să respecte o serie de obligaţii de raportare şi de securitate cibernetică, pentru a nu risca amenzi de până la 10.000 de lei, iar fimele care deţin infrastructuri cibernetice de interes naţional vor trebui, să realizeze anual un audit de securitate cibernetică.

În categoria deţinătorilor de infrastructuri cibernetice vor intra toate persoanele juridice care au calitatea de proprietari, administratori sau operatori de astfel de infrastructuri.

De asemenea anumite infrastructuri cibernetice vor fi considerate a fi de interes naţional, şi anume cele se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii:
– infrastructuri cibernetice destinate susţinerii actului de guvernare;
– infrastructuri cibernetice destinate susţinerii administraţiei publice;
– infrastructuri cibernetice destinate susţinerii serviciilor publice;
– infrastructuri cibernetice prin intermediul cărora se asigură accesul cetăţenilor şi mediului de afaceri la servicii publice; Mai mult …

La-proiectele-finantate-din-fonduri-structurale-ipotecile-se-pot-constitui-pe-toata-perioada-contractuluiAu revenit creditele cu buletin, însă de această dată intră în joc şi Fiscul. La ANAF deja sunt verificaţi de bănci cei care vin să ceară împrumuturi, atraşi de promisiunea că într-un sfert de oră pot primi banii. Creditele cu buletinul au dobânzi cuprinse între 7 şi 10%, dar şi comisioane pe măsură.

Baza de date a ANAF-ului include informaţii despre veniturile de tip salarial, însă pentru altfel de venituri trebuie aduse documente suplimentare. Partea pozitivă a creditului cu buletin constă în faptul că clientul trebuie să semneze un acord de interogare care are o valabilitate de cinci zile, şi timpul de analizare a unui dosar şi virarea banilor nu durează mai mult de un sfert de oră.

Brokerii atrag atenţia că nici creditul rapid nu este scutit de comisioane. Comisioanele de acordare pot ajunge chiar la 250 de lei, iar cele de administrare sunt de regulă în jur de 5 lei pe lună.

computerMinisterul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării vor realiza o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate şi servicii pentru implementarea în condiţii de maximă eficienţă a Programelor cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit.

Prevederea este cuprinsă într-un pachet de acte normative aprobate de Guvern.

Astfel, baza de date va putea fi folosită de toate instituţiile cu rol de autoritate de management, va avea caracter obligatoriu şi va cuprinde plafoane maximale ce trebuie respectate în procesul de achiziţii pentru activităţile eligibile ale proiectelor.

De asemenea, în scopul implementării corecte şi eficiente a acţiunilor finanţate de la buget, în conformitate cu normele legale aplicabile şi pentru monitorizarea organismelor responsabile de gestionarea fondurilor, Ministerul Fondurilor Europene va concepe un instrument informatic, ROM-AFIS, de detectare şi prevenţie a neregulilor şi/sau a fraudelor, pentru a proteja interesele financiare ale statului şi ale Uniunii Europene.

În ce condiţii se vor scumpi terenurile agricolePotrivit declarațiilor directorului general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), David Eugen Popescu, baza de date ce conţine preţurile de referinţă pentru achiziţia de utilaje agricole şi echipamente va intra în vigoare în cursul săptămânii viitoare.

Astfel, David Eugen Popescu a precizat că baza de date cu preţurile de referinţă este unul dintre elementele de simplificare care vor fi introduse.

Este un lucru important în ceea ce priveşte achiziţia de utilaje agricole şi echipamente pentru beneficiarii actuali şi cei viitori, iar această bază de date va fi cel târziu săptămâna viitoare pe site-ul agenţiei de plăţi. Înseamnă eliminarea completă a etapei de achiziţii în condiţiile în care ştim cu ce probleme ne-am confruntat pe zona de achiziţii private şi publice şi cât de generatoare de riscuri a fost în perioada 2007-2013“, a adăugat directorul AFIR.

images

Ministerul de Finanţe, Ministerul Mediului şi Ministerul afacerilor Interne au emis un ordin potrivit căruia se legiferează crearea unei baze de date care să cu prindă informaţii despre autovehiculele înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial la finalul săptămânii trecute.

Astfel baza de date se gestionează informatic de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

De aceea evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule cuprinde mai multe informaţii:
– date de identificare a autovehiculului;
– date de identificare a proprietarului autovehiculului.
Baza de date care se constituie şi se actualizează permanent mai cuprinde date privind stabilirea timbrului de mediu, date privind diferenţe faţă de timbrul de mediu stabilit, date privind plata timbrului de mediu.

Ordinul nr. 1918/2011 reglementează procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Completarea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea 677/2001. Pentru înregistrarea prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de muncă aceasta cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului. Angajatorul are obligaţia să solicite obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare şi transmitere a registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, şi activarea accesului la portalul Inspecţiei Muncii. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul.
Dacă registrul general de evidenţă a salariaţilor este completat de un angajat al societăţii, iar societatea a solicitat şi obţinut parola, poate folosi aceeaşi parolă sau dacă angajatorul doreşte să modifice parola va solicita eliberarea unei alte parole inspectoratului teritorial de muncă.
Referitor la modificările în baza de date, ITM-ul nu deţine altă bază, dacă respectivele modificări nu au fost introduse în Revisal, ele nu apar nici în baza de la ITM. Numai dacă s-a pierdut, din motive tehnice, o parte din bază, atunci puteţi solicita sprijunul ITM-ului, care este acordat contra cost.