Categories
Asigurări sociale Social Ştiri

Noi reguli pentru plata contribuţiei la pensii şi sănătate!

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 4/2017 pentru modificarea Codul fiscal, care prevede obligaţia plăţii de către angajator a contribuţiei pentru pensii şi sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei cu contracte de muncă cu timp parţial.

Categories
Articole Magistraţi Profesii juridice

Creșterile salariale obținute de magistrați prin hotărâre judecătorească vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei?

justitie(1)

Atunci când urmează să te pensionezi una dintre primele griji este să îți aduni adeverințe cu privire la veniturile realizate de-a lungul carierei, în scopul de a fi luate în considerare la calculul pensiei. Există anumite categorii profesionale care se pensionează în baza unor legi speciale și pentru care legiuitorul a decis că pensia se stabilește în funcție de indemnizația avută în ultima lună. O astfel de categorie este cea a magistraților.

Problema care a stârnit controverse în practica instanțelor a fost generată de întrebarea: dacă creșterile salariale obținute de magistrați prin hotărâri judecătorești irevocabile pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei?

Categories
Pensii Social Ştiri

Legea privind pensiile militare de stat a fost promulgată

armata-rusa_35153200Legea privind pensiile militare de stat a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. În calitate de for legislativ decizional, Camera Deputaţilor a adoptat Legea privind pensiile militare de stat la 30 iunie.

Astfel potrivit actului normativ promulgat, au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Dreptul la pensie de serviciu anticipată mai au militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă diminuată cu 5 ani şi sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securitate naţională, sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară. Acordarea pensiei anticipate, diminuarea vârstei standard de pensionare cu 5 ani nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere.

În ceea ce priveşte baza de calcul, textul legislativ prevede stabilirea pensiei militare de stat şi este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor. La media obţinută se adaugă un spor de până la 15 % în condiţiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Categories
Pensii Ştiri

Proiectul de lege a pensiilor de serviciu pentru militari a fost adoptat

imagesProiectul de lege a pensiilor de serviciu pentru militari a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi  prevede ca baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în șase luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate.

Proiectul prevede că au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate, care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, au o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, din care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Baza de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor. La media obţinută se adaugă un spor de până la 15 % în condiţiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, mai prevede proiectul.