Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Protecţie socială

Pentru gestionarea migraţiei ilegale au fost adoptate noi măsuri!

OUG nr. 35/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 436/2023, prevede modificarea şi completarea unor acte normative privind domeniul străinilor şi azilului în România.

Actul normativ reglementează o serie de măsuri necesare gestionării migraţiei ilegale și reducerii mișcărilor migraționiste secundare. Măsurile vizează, totodată, alinierea cadrului normativ național privind domeniul străinilor și azilului în România la reglementările europene.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Noi măsuri de sprijin acordate în contextul crizei militare!

Având în vedere criza actuală existentă la graniţa României cu Ucraina generată de conflictul militar a fost adoptată OUG nr. 20/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/2022.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Normele metodologice privind azilul în România au fost modificate!

Art. 55 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România a fost recent modificat de Hotărârea nr. 277/2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Noutăţi privind azilul în România!

Au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Conform Hotărârii nr. 91/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 63/2022, în funcţie de opţiunea beneficiarului de protecţie internaţională, permisul de şedere se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reşedinţa titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind azilul în România va suferi modificări!

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006.

Categories
Internaţional Ştiri

În curând un nou pact privind migraţia şi azilul va fi prezentat la nivel european!

Contribuţia Comisiei Europene la Consiliul extraordinar Justiţie şi Afaceri Interne, convocat în 4 martie, constă în prezentarea unui plan de acţiune privind măsuri pe care Uniunea şi statele membre ar trebui să le ia împreună pentru a-i oferi Greciei sprijin esenţial în gestionarea situaţiei extraordinare de la graniţele externe.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Internaţional Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii Protecţie socială Social

Încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României. Noutăți legislative!

imgrExperiențele trăite prin țări străine i-au făcut pe unii să declare: „fie pâinea cât de rea, e tot mai bine în țara mea”. Alții împărtășesc, mai degrabă, opinia exprimată într-o zicală arabă – „omul nevoiaș este asemenea unui străin, chiar și în țară la el”. Care este realitatea? Diferitele lipsuri și nevoi îi împing pe diferiți oameni să-și părăsească țările – vremelnic sau definitiv. De regulă, preferă statele prospere. Dar, uneori, destinația lor este… țara noastră!

OG 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor a fost publicată în „Monitorul Oficial” 670/2016. Care sunt actele normative modificate? OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, OUG 194/2002 privind regimul străinilor, Legea 122/2006 privind azilul în România.

Categories
Articole Social

Noutăţi legislative privind procedura şi cazarea solicitanţilor de azil!

descărcare (5)Termenul de solicitant de azil este adesea confundat cu termenul de refugiat. Un solicitant de azil este o persoană care spune că este refugiat şi caută protecţie internaţională din calea persecuţiei sau pericolelor grave în propria ţară. Fiecare refugiat este iniţial un solicitant de azil, dar nu fiecare solicitant de azil va fi recunoscut, până la urmă, ca refugiat. În timp ce aşteaptă ca solicitarea lor să fie acceptată sau respinsă, aceste persoane se numesc solicitanţi de azil.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Noi reglementări privind asistenţa de care pot beneficia în România solicitanţii de azil

guvern
În şedinţa din 19 ianuarie, Guvernul a aprobat modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind azilul.

Executivul asigură astfel transpunerea totală a Directivei UE privind procedurile de azil, precum şi a Directivei UE privind stabilirea standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională, transpunerea parţială fiind asigurată prin Legea nr.331/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

HG aprobată instituie cadrul legal pentru majorarea sumei acordate de statul român unui solicitant de azil lipsit de mijloace materiale de întreţinere, stabilind totodată condiţiile materiale oferite acestora, situaţiile în care pot fi implicaţi în activităţi în folosul comunităţii centrului de primire, precum şi condiţiile în care poate fi acordat, suspendat sau retras ajutorul nerambursabil prevăzut la art.20 lit. m) din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.331/2015.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Străinii cer azil! Ce face statul român?

refugiati
Sunt dese cazurile în care cetățenii străini care, din cauza persecuțiilor suferite în țara de origine din motive de religie, rasă, naționalitate, opinie politică, solicită azil în alte țări dorind să fie protejați. Având în vedere că numărul cererilor de azil este consistent, era util ca legiuitorul să modifice și să completeze prevederile cu privire la modul de soluționare a cererii de azil, a drepturilor și obligațiilor acestor cetățeni străini pe teritoriul României, a obligațiilor statului român față de aceștia.

Astfel, în Monitorul Oficial 944 din 21 decembrie 2015 a fost publicată legea 331/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor. Prevederile sale sunt în vigoare din 24 decembrie 2015.