Tag-Archive for » Avocatul Copilului «

La inițiativa Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Camera Deputaților a adoptat înființarea Avocatului Copilului.

20 noiembrie reprezintă ziua semnării Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, devenind astfel Ziua Internațională a drepturilor copilului, la nivel internațional.

Prin ratificarea acestei Convenții în anul 1990, România s-a angajat să transpună prevederile acesteia în legislația națională, impunând astfel drepturile copilului pe agenda publică. Mai mult …

Executivul a adoptat un proiect de lege care modifică şi completează Legea 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului şi care dă posibilitatea copiilor să facă plângeri direct Avocatului Copilului.

Guvernul precizează că noua structură va putea primi şi soluţiona plângerile individuale făcute de copii sau de reprezentanţi ai acestora faţă de instituţii publice din domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei speciale a copilului.

Ulterior, Avocatul Copilului va verifica instituţiile publice reclamate. În plus, acesta va realiza studii/evaluări pentru a stabili gradul în care autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, dar şi specialiştii sau persoanele fizice din România respectă drepturile copilului.  Mai mult …

Ministerul Muncii va înfiinţa Avocatul Copilului până la sfârşitul anului, pentru ca ”drepturile şi interesele copiilor să fie apărate şi promovate în faţa tuturor, fie că este vorba de instituţiile de la nivel central sau local sau orice alţi factori de decizie, ale căror hotărâri au impact asupra vieţii acestora.

În comunicat se arată:” Considerând ca investiţia în copii reprezintă o investitie în viitor, programul de guvernare pentru perioada 2014 – 2020 cuprinde, printre măsurile destinate acestora, şi înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului, până la sfârşitul anului, cu mandatul de a promova drepturile copilului şi a apăra respectarea acestora”. Mai mult …

lc
În cadrul unui proiect care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, deputatul PNL Andreea Paul, propune înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului,
ca autoritate publică autonomă, care ar fi responsabilă de investigharea plângerilor depuse de copii sau de alte persoane privind încălcarea drepturilor minorilor, de promovarea şi protejarea drepturilor copilului, precum şi de monitorizarea respectării drepturilor copilului.

Potrivit actului normativ Avocatul Copilului poate fi numit de Parlament pentru un mandat de 7 ani şi poate fi o persoană care:
1) este cetăţean român;
2) are studii superioare juridice cu o vechime echivalentă îndeplinirii condiţiilor de numire a unui judecător la Curtea Constituţională;
3) posedă capacitatea deplină de a întreprinde acţiuni legale şi se bucură de toate drepturile publice;
4) are o experienţă recunoscută şi de notorietate în munca desfăşurată cu copiii sau în beneficiul acestora;
5) are un caracter integru şi se evidenţiază printr-o înaltă autoritate morală având în vedere valorile morale şi sensibilitatea faţă de problemele sociale;
6) nu a fost condamnată printr-o sentinţa valabilă pentru o infracţiune deliberată.

Prima ţară care a înfiinţat, prin lege, instituţia “Avocatul Copilului” a fost Norvegia. La nivel european există 40 de instituţii de acest tip, şi anume în Austria, Belgia, Croaţia, Danemarca, Franţa, Georgia, Grecia, Irlanda, Irlanda de Nord, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, etc.