Categories
Medici/personal medical Ştiri

Membrii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor au obligaţia să solicite reînnoirea avizului anual

Hotărârea nr. 76/2022 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.

Categories
Sănătate Ştiri

Procedura avizării anuale a certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România

Avizarea anuală a certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România prin emiterea unui aviz conform modelului din anexa Decizia nr. 4/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Procedura reactivării avizului stins din eroare şi indisponibilizarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Procedura reactivării avizului stins din eroare şi indisponibilizarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (RNPM) este prevăzută de Ordinul nr. 4878/2021.

Categories
Articole Pensii

Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au valabilitate prelungită până la data de 1 septembrie 2023!

Având în vedere că toate avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite își încetează valabilitatea începând cu data de 1 septembrie 2021, este necesară adoptarea cadrului legal prin care să fie prelungit până la data de 1 septembrie 2023 termenul de valabilitate a acestora, pentru a permite angajatorilor să continue investiţiile pentru normalizarea locurilor de muncă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Emiterea avizului pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuiaa fost recent modificat de Ordinul nr. 3173/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat

A fost modificată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor!

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor prin Ordinul nr. 1230/2020.

Categories
Dreptul muncii Internaţional

România trebuie să alinieze legislaţia cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Comisia a decis să trimită avize motivate unui număr de 22 de țări (printre care și România) și să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei și Maltei, în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cererea de reexaminare a legii offshore a primit aviz negativ!

Comisia de buget-finanţe a Senatului, prima comisie parlamentară care a luat în discuţie reexaminarea legii offshore a dat aviz negativ cererii de reexaminare a Preşedintelui.

În luna iulie, Parlamentul a adoptat Legea offshore, care stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de lege privind Codul administrativ intră în dezbatere!

Proiectul de lege privind Codul administrativ intră la dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ a dat pe 20 iunie raport de admitere pentru acest proiect cu opt voturi ‘pentru’ şi trei ‘împotrivă’.