Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Legislaţia privind aviaţia civilă va suferi modificări!

Pe 13 decembrie 2017 (Prin Legea nr. 252, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017)  a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile („Convenţia”) şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor („Protocolul”), adoptate la Cape Town în data de 16 noiembrie 2001.
Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au fost aprobate Normele Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari. Procesul de selecție va fi unul riguros!

Era cândva o vreme, cu vreo două-trei secole în urmă, când recrutările pentru oastea țării se făceau simplu: cu arcanul! Astăzi nimeni nu mai dă buzna la hore sau la șezători ca să prindă flăcăii îngroziți cu arcanul, spre a-i duce la oaste și a-i transforma în vrednice cătane. În prezent, horele nu le mai vedem decât la posturile TV de folclor, dar mulți români ar sări bucuroși în calea arcanului, numai să fie recrutați (jinduind la soldele pe care le consideră consistente, în baza zvonurilor). Acum, criteriile de selecție a militarilor sunt dure. Mulți doritori, puțini selectați!

Categories
Legislaţie internaţională Protectia mediului Ştiri Transporturi

OACI a adoptat acordul cu privire la limitarea emisiilor de carbon

aeronava gaz sera
În şedinţa din 6 octombrie, statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile au adoptat un acord cu privire la limitarea emisiilor de carbon.

În urma adoptării unui astfel de acord, transportul aerian devine primul sector din lume care se angajează în lupta împotriva modificărilor climatice.

Acordul adoptat include o fază voluntară între anii 2021 şi 2026 urmând să devină obligatoriu în 2027 pentru statele cu industrii aeronautice mari.

Aviaţia civilă produce aproximativ 2% din emisiile de CO2 însă, în condiţiile în care industria se aşteaptă ca numărul de pasageri să se dubleze până la 7 miliarde în 2034, creşterea poluării avioanelor trebuie limitată pentru a putea fi atinse ţintele stabilite la Paris.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Legislaţie internaţională Ştiri

Armonizarea sistemelor de securitate în aeroporturile din UE

aeroportPotrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, Comisia Europeană a propus instituirea unei proceduri unice de certificare la nivelul UE pentru echipamentele de control de securitate aeronautică.

Astfel, în urma introducerii unui certificat la nivelul UE, echipamentele de securitate aprobate într-un stat membru vor putea fi comercializate în celelalte state membre. Crearea unui sistem UE de recunoaștere reciprocă a echipamentelor de securitate va contribui la eliminarea fragmentării pieței, consolidarea competitivității sectorului UE al securității, creșterea ocupării forței de muncă și la ameliorarea securității aviației în întreaga Europă.

Echipamentele de securitate folosite în sectorul aviației pentru controlul persoanelor, al bagajelor de mână și al mărfurilor constituie o piață importantă, cu o cifra de afaceri de 14 miliarde de euro, din care 4,2 miliarde doar în Europa.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a adus statului 15,8 milioane de euro

serviciul
Potrivit unui document oferit de Ministerul Finanţelor Publice, în luna iulie, statul a încasat peste 15,8 milioane de euro în urma comercializării pe platforma de licitaţie comună a Uniunii Europene a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor staţionare şi sectorului aviaţie.

Astfel, în luna iulie au fost comercializate peste 3,3 milioane de certificate aferente instalaţiilor staţionare, iar în ceea ce priveşte certificatele aferente sectorului aviaţie, s-au comercializat 14.000.

România participă la schema Uniunii Europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră începând cu data aderării la Uniunea Europeană.

Categories
Ştiri Transporturi

Noi sancţiuni în domeniul securităţii aviaţiei civile

avion francez rafale afp-51476
Executivul a completat printr-o Hotărâre cadrul legal aplicabil domeniului securităţii aviaţiei civile, prin introducerea unor noi fapte însoţite de sancţiunile aferente preluate din regulamentele europene.

Astfel, potrivit HG adoptate, printre contravenţii se regăsesc:

  • împiedicarea intenţionată a activităţii de monitorizare a conformităţii desfăşurată de un auditor de securitate a aviaţiei civile;
  • incapacitatea ori refuzul structurii care face obiectul activităţii de monitorizare a conformităţii de a furniza informaţiile solicitate de un auditor de securitate a aviaţiei civile.

Constatatea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către auditorii de securitate a aviaţiei civile, împuterniciţi în acest scop prin ordin al ministrului transporturilor, potrivit legii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

CE propune taxă verde pentru aviaţia internaţională

avion
Comisia Europeană a propus ca începând cu 1 ianuarie 2014 să fie introdusă aplicarea a unei taxe pentru aviaţia internaţională privind emisiile de CO2 din spaţiul aerian european, prevăzând şi unele excepţii.

Propunerea CE intervine în urma angajamentului luat de Organizaţia pentru aviaţia civilă de a încheia un acord global pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în acest domeniu în 2016.

Astfel, taxa se va aplica doar în spaţiul aerian european şi nu în cazul ţărilor în curs de dezvoltare responsabile de producerea a sub 1% din emisiile globale de CO2 ale operatorilor din aviaţie.

Executivul comunitar a cerut Parlamentului European şi Consiliului UE să aprobe propunerea până în martie 2014.