Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, desemnată să evalueze evenimentele de aviaţie civilă

A fost desemnată Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind evaluarea şi analizarea informaţiilor detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă raportate şi aflate în baza de date naţională.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia salută condamnarea internațională a Rusiei pentru încălcarea normelor în domeniul aviației

Comisia Europeană salută decizia Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) de a solicita Federației Ruse să înceteze imediat încălcările normelor aviației internaționale, în scopul menținerii siguranței și a securității aviației civile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Proiect. Programul naţional de securitate a aviaţiei civile

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului naţional de securitate a aviaţiei civile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Legislaţia privind aviaţia civilă va suferi modificări!

Pe 13 decembrie 2017 (Prin Legea nr. 252, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017)  a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile („Convenţia”) şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor („Protocolul”), adoptate la Cape Town în data de 16 noiembrie 2001.