Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiectul “Cartierul pentru justiţie” prinde contur!

A fost ratificată Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, “Cartierul pentru justiţie”, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019, în valoare de 2,5 milioane USD.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Va fi lansat un nou program social: “O familie, o casă”!

Ministrul Finanţelor a declarat că programul “O familie, o casă” sprijină familiile tinere să îşi cumpere o locuinţă decentă şi “în egală măsură susţine sectorul construcţiilor”.

“Lansăm astăzi într-o primă dezbatere, a fost doar o discuţie în cadrul Guvernului, urmând ca în următoarele zile să închidem această propunere şi să o aprobăm în Guvern, programul ‘O familie, o casă’. (…) Acest nou program social de adresează distinct familiilor şi are o serie de avantaje suplimentare faţă de programul Prima casă.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Fermierii pot depune până la 1 iunie cererile pentru plată!

Fermierii mai au la dispoziţie doar două zile, respectiv miercuri și joi, 30 și 31 mai, pentru depunerea unor modificări la cererile unice de plată din cadrul campaniei 2018, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Potrivit APIA, în intervalul 1 iunie – 1 iulie 2018, reprezentanţii Agenţiei vor efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eşantionarea acestora precum şi transmiterea eşantioanelor, conform dispoziţiilor europene.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

FMI a îmbunătăţit estimările privind creşterea economiei mondiale

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit, luni, estimările privind creşterea economiei mondiale în 2018 şi 2019, apreciind că reducerile de taxe adoptate de administraţia Trump ar urma să ducă la creşterea investiţiilor în cea mai mare economie mondială şi vor ajuta, de asemenea, şi principalii parteneri comerciali ai SUA.

FMI estimează că economia mondială va înregistra o creştere de 3,9% în acest an şi anul viitor, cu 0,2 puncte procentuale mai mult decât estima în toamna anului trecut. De asemenea, Fondul a apreciat că anul trecut activitatea economică în Europa şi Asia a fost suprinzător mai bună decât preconiza, astfel că FMI şi-a revizuit în sus estimările pentru zona euro, în special pentru Germania, Italia şi Olanda, “reflectând avansul puternic al cererii interne şi cererea externă mai mare”. 

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Condiţii pentru plata dublului avansului achitat în baza promisiunii de vânzare-cumpărare

images3456În condițiile de exigență ale art.1544 C.civ., intitulat Arvună confirmatorie, dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestației datorate sau, după caz, restituită dacă partea care a dat arvuna nu execută obligația fără justificare, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului, reținând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului și poate solicita dublul acesteia, în ambele situații însă fiind necesar că neexecutarea să fie fără justificare, întrucât per a contrario operează prevederile art.1545 C.civ. conform căruia arvuna se restituie când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părti.

Perfectarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului cu o tertă persoană, precedată și de încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare în favoarea aceleiași persoane nu este de natura a atrage în mod automat activarea clauzei contractuale pe care își întemeiază apelanta-reclamantă pretențiile, câtă vreme această presupune în mod necesar existența unei culpe a pârâților, iar din această perspectivă s-ar fi impus ca reclamanta să dovedească în mod convingător că avea mijloacele necesare pentru achitarea diferenței de preț la termen, termenii clauzei referitoare la arvună fiind necesar a fi interpretați sistematic, urmând că restituirea dublului avansului să opereze doar în situația neexecutării fără justificare a obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare în favoarea reclamantei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Bani în avans pentru beneficiarii fondurilor europene

Bancnote de euro

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern, beneficiarii fondurilor europene ar putea primi bani în avans pentru unele cheltuieli, precum cazare, transport sau diurnă.

Ceea ce trebuie să facă solicitanţii este să depună acte care să justifice folosirea acestor sume în termen de trei luni de la începerea proiectului.

Ordonanţa de urgenţă mai prevede un termen de 20 de zile lucrătoare pentru procesarea plăţilor şi chiar măsuri privind sancționarea cu abatere disciplinară a personalului din cadrul Autorităților de Management care nu respectă acest termen.

Această măsură vine după ce mii de proiecte au primit bani cu întârziere din fondurile alocate în perioada 2007-2013.

Categories
Agricultură şi silvicultură IMM Ştiri

Instituirea schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea activităţilor economice neagricole

185332_articolOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534/2015.

Potrivit actului normativ, ccopul schemei este de a acorda ajutor pentru înfiinţarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţii neagricole în mediul rural.

Cuantumul maxim al ajutorului este de:
– 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică);
– 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole.

Ajutoarele financiare pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se vor acorda, sub formă de sumă forfetară, în două tranşe: 70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanţare şi 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi 5 ani de la încheierea deciziei de finanţare.

Beneficiarii sprijinului pot primi avans în procent de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin prezenta schemă de ajutor de minimis este de 10.000 euro, această sumă constituind valoarea totală eligibilă a proiectului.

Schema se va aplica de la data adoptării acesteia până la 31 decembrie 2020.