Tag-Archive for » autorizaţie «

Fizioterapeutul ajută la reabilitarea oamenilor care au suferit accidente, intervenţii chirurgicale sau au probleme cu musculatura şi cu articulatiile. Recuperarea pacienţilor presupune doăa componente cheie – antrenamentul fizic si terapia fizică.

Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condițiile Legii nr. 229/2016, în scopul evaluării, planificării și implementării programelor de recuperare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli, afecțiuni și alte deficiențe. Mai mult …

Camera Deputaţilor a adoptat cu 263 de voturi ‘pentru’, unul ‘împotrivă’ şi trei abţineri, proiectul de lege privind apărarea împotriva incendiilor care prevede obligaţia amplasării de panouri de înştiinţare în cazul spaţiilor fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Potrivit proiectului, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, imprimat cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: ‘Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu’. Mai mult …

Începând cu data de 30.07.2017 va deveni aplicabil un nou regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii („noul regulament”). Noul regulament modifică şi clarifică regulamentul actual, în vigoare din 1994 („vechiul regulament”).

Astfel, recepţia la terminarea lucrărilor se face la toate tipurile de construcţii. De la aplicarea vechiului regulament erau excluse anumite categorii de construcţii (spre ex. construcţiile de locuinţe parter/parter şi un etaj sau construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăşurate mai mici de 150 mp). Noul regulament are însă aplicabilitate generală, urmând a se aplica tuturor lucrărilor de construcţii pentru care se emit autorizaţii de construire/desfiinţare. Mai mult …

Peste 3.000 de incendii la case şi anexe au fost înregistrate anul trecut la nivel naţional, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Persoanele care realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente trebuie să obţină autorizaţia de securitate la incendiu până la sfârşitul acestei luni. Legea se aplică persoanelor juridice care construiesc noi clădiri sau celor care fac modificări ale spaţiilor comerciale.

Până la 30 iunie 2017, construcţiile şi amenajările care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate să obţină acest document, potrivit Legii nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Mai mult …

Reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri exclusiv paşnice, astfel încât să se îndeplinească cerinţele de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populaţiei şi a proprietăţii, cu riscuri minime în conformitate cu reglementările şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte se regăseşte în Legea nr. 111/1996.

O noutate legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 441/2017 şi anume Ordinul nr. 114/2017 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare. Mai mult …

scoli-banci
Potrivit comunicatului emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), termenul limită pentru includerea la finanțare a școlilor fără autorizație sanitară a fost extins până pe 20 septembrie.

Datorită faptului că sumele nu au fost repartizate în totalitate, s-a luat această decizia pentru a oferi şansa mai multor unităţi să acceseze intervenții de acest gen, şi anume fonduri în valoare de 800.000.000 de lei. Lucrările finanțate vizează unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat presupunând realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea acestora.

“Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice urmează să finalizeze maparea stării tuturor unităților de învățământ din România (condiționalitate ex-ante pentru utilizarea fondurilor europene în domeniul educației). Rezultatul va fi accesul la date actualizate a stării infrastructurii din educație și a cauzelor acesteia”, subliniază MDRAP.

siguranta_incendiu
Conform informaţiilor oferite de Marian Banu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), 544 de clădiri din capitală pentru învățământul de stat nu au autorizaţie pentru securitate la incendiu.

“Din punctul de vedere al situației existenței autorizațiilor de securitate la incendiu, din cele 919 clădiri pentru învățământul de stat sunt autorizate numai 37. Un număr de 338 clădiri nu necesită obținerea autorizației. Un total de 544 de clădiri nu sunt autorizate. În momentul de față sunt depuse documentațiile pentru autorizare pentru aproximativ 120 unități de învățământ cu clădirile aferente (. . .)”, subliniază Banu.

Totodată, au fost verificate camerele video de monitorizare, instalațiile de avertizare, gardurile și împrejmuirile unităților de învățământ. În majoritatea unităților de învățământ a fost asigurată paza acestora, cu o excepție, ce va fi soluţionată până la începutul anului școlar.

Făcând referire la cadrele didactice, acesta a menţionat că, în București, sunt 16.553 de posturi didactice-catedre, dintre acestea 13.519 ocupate de titulari, 1.594 ocupate cu suplinitori și 717 cu personal asociat sau pensionari.

tools and construction materials
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009.

Modificările şi completările aduse de proiect vizează:

  • corelarea trimiterilor conţinute de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 referitoare la unele articole din Legea nr. 50/1991, în prezent abrogate;
  • corelarea trimiterilor conţinute de prevederile Normelor metodologice referitoare la alte acte normative, în prezent înlocuite de alte acte normative;
  • abrogarea unora dintre prevederile Normelor metodologice ca urmare a redundanţei acestora generată de reproducerea normelor juridice aflate în Legea nr. 50/1991;
  • clarificarea prin modificare/completare a unora dintre prevederile Normelor metodologice;
  • clarificarea problematicii funcţionării permanente a aparatului primăriilor prin posibilitatea delegării atribuţiilor primarului în baza art. 65 din Legea nr. 215/2001.

taxi_5_21556600Guvernul a eliminat printr-o ordonanţă de urgenţă care modifică legea taximetriei cerinţele impuse taximetrelor cu privire la tipul de autorizare şi la volumul spaţiului pentru bagaje, care nu putea fi mai mic de 500 de litri. Această măsură a fost necesară pentru a debloca situaţia de la Aeroportul Otopeni.

Conform noilor prevederi “în locurile de aşteptare ale aeroporturilor din raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov au acces taxiurile care deţin autorizaţii emise de autorităţile de autorizare din aceste unităţi administrativ-teritoriale”.

La moment, în locurile de aşteptare special amenajate de aeroporturi au acces numai taxiurile care deţin autorizaţii taxi emise de autorităţile de autorizare din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi au volumul spaţiului destinat pentru transportul bagajelor de cel puţin 500 de litri.

lcFiindcă studiile au demonstrat că insecticidul erbicidul glifosat nu afectează sănătatea umană și cea a mediului, România va susține prelungirea autorizației pentru erbicidul glifosat pe o perioadă de 15 ani, care permite  agricultorilor români să intre în competiție cu oricare alte state, nu doar cu cele europene, a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

În acest sens, vor avea loc discuții la nivel european, referitoare la autorizarea acestui insecticid, la finele lunii mai, începutul lunii iunie, iar majoritatea statelor europene sunt în favoarea reautorizării acestui produs pentru o perioadă de 15 ani.

Reamintim că, perioada de aprobare a substanței active erbicidul glifosat expiră în 30 iunie 2016. Pentru prelungirea utilizării acestei substanţe, a fost elaborat un proiect de Regulament de reaprobare a acestei substanțe în care se prevede că: “în acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să acorde atenție protecției operatorului și riscului pentru plantele și vertebartele terestre nețintă și să aplice măsuri de reducere a riscului unde este cazul”.