Tag-Archive for » autorizaţie «

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă prin care pentru executarea fără autorizaţie a anumitor lucrări de construcţie aferente monumentelor istorice, căilor de comunicaţii sau exploatărilor de suprafaţă, subterane sau subacvatice, nu se mai aplică pedeapsa cu închisoare sau sancţionarea cu amendă.

Pentru propunerea legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iniţiată de un grup de deputaţi s-a împlinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere şi vot în Senat, ca primă Cameră legislativă sesizată. Mai mult …

Procedura aprobării tacite este o modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la bază următoarele obiective: înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri; responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor; impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse; combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei; promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative. Mai mult …

Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor prevede condiţiile pentru acordarea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Potrivit art. 30 alin. 4 din Legea nr. 307/2006 categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articol de lege care a constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Fizioterapeutul ajută la reabilitarea oamenilor care au suferit accidente, intervenţii chirurgicale sau au probleme cu musculatura şi cu articulatiile. Recuperarea pacienţilor presupune doăa componente cheie – antrenamentul fizic si terapia fizică.

Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condițiile Legii nr. 229/2016, în scopul evaluării, planificării și implementării programelor de recuperare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli, afecțiuni și alte deficiențe. Mai mult …

Camera Deputaţilor a adoptat cu 263 de voturi ‘pentru’, unul ‘împotrivă’ şi trei abţineri, proiectul de lege privind apărarea împotriva incendiilor care prevede obligaţia amplasării de panouri de înştiinţare în cazul spaţiilor fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Potrivit proiectului, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, imprimat cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: ‘Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu’. Mai mult …

Începând cu data de 30.07.2017 va deveni aplicabil un nou regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii („noul regulament”). Noul regulament modifică şi clarifică regulamentul actual, în vigoare din 1994 („vechiul regulament”).

Astfel, recepţia la terminarea lucrărilor se face la toate tipurile de construcţii. De la aplicarea vechiului regulament erau excluse anumite categorii de construcţii (spre ex. construcţiile de locuinţe parter/parter şi un etaj sau construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăşurate mai mici de 150 mp). Noul regulament are însă aplicabilitate generală, urmând a se aplica tuturor lucrărilor de construcţii pentru care se emit autorizaţii de construire/desfiinţare. Mai mult …

Peste 3.000 de incendii la case şi anexe au fost înregistrate anul trecut la nivel naţional, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Persoanele care realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente trebuie să obţină autorizaţia de securitate la incendiu până la sfârşitul acestei luni. Legea se aplică persoanelor juridice care construiesc noi clădiri sau celor care fac modificări ale spaţiilor comerciale.

Până la 30 iunie 2017, construcţiile şi amenajările care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate să obţină acest document, potrivit Legii nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Mai mult …

Reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri exclusiv paşnice, astfel încât să se îndeplinească cerinţele de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populaţiei şi a proprietăţii, cu riscuri minime în conformitate cu reglementările şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte se regăseşte în Legea nr. 111/1996.

O noutate legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 441/2017 şi anume Ordinul nr. 114/2017 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare. Mai mult …

scoli-banci
Potrivit comunicatului emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), termenul limită pentru includerea la finanțare a școlilor fără autorizație sanitară a fost extins până pe 20 septembrie.

Datorită faptului că sumele nu au fost repartizate în totalitate, s-a luat această decizia pentru a oferi şansa mai multor unităţi să acceseze intervenții de acest gen, şi anume fonduri în valoare de 800.000.000 de lei. Lucrările finanțate vizează unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat presupunând realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea acestora.

„Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice urmează să finalizeze maparea stării tuturor unităților de învățământ din România (condiționalitate ex-ante pentru utilizarea fondurilor europene în domeniul educației). Rezultatul va fi accesul la date actualizate a stării infrastructurii din educație și a cauzelor acesteia”, subliniază MDRAP.

siguranta_incendiu
Conform informaţiilor oferite de Marian Banu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), 544 de clădiri din capitală pentru învățământul de stat nu au autorizaţie pentru securitate la incendiu.

„Din punctul de vedere al situației existenței autorizațiilor de securitate la incendiu, din cele 919 clădiri pentru învățământul de stat sunt autorizate numai 37. Un număr de 338 clădiri nu necesită obținerea autorizației. Un total de 544 de clădiri nu sunt autorizate. În momentul de față sunt depuse documentațiile pentru autorizare pentru aproximativ 120 unități de învățământ cu clădirile aferente (. . .)”, subliniază Banu.

Totodată, au fost verificate camerele video de monitorizare, instalațiile de avertizare, gardurile și împrejmuirile unităților de învățământ. În majoritatea unităților de învățământ a fost asigurată paza acestora, cu o excepție, ce va fi soluţionată până la începutul anului școlar.

Făcând referire la cadrele didactice, acesta a menţionat că, în București, sunt 16.553 de posturi didactice-catedre, dintre acestea 13.519 ocupate de titulari, 1.594 ocupate cu suplinitori și 717 cu personal asociat sau pensionari.