Categories
Contencios-administrativ Ştiri

Mai multe dispoziţii din Legea contenciosului administrativ au fost declarate neconstituţionale

Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, a decis:

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Relația Min. Finanțelor cu mediul asociativ. Cum e ținută evidența entităților ce activează în sfera de competență a MFP?

În epoca de apogeu a dezvoltării Imperiului Roman se zicea că „toate drumurile duc la Roma”. În ziua de azi, dacă stăm bine să cugetăm, toate drumurile românului, oricât ar fi de lungi și de întortocheate, ajung… la stat. La diversele autorități și instituții ale statului căruia îi suntem cetățeni! În activitatea desfășurată (și indiferent de domeniul de activitate), inclusiv asociațiile și fundațiile au de-a face, de obicei frecvent, cu instituțiile și autoritățile publice.

Categories
Administraţie publică locală Ştiri Taxe/Impozite

Autorităţile locale vor plăti „factura“ introducerii impozitului pe gospodărie

Autorităţile locale vor plăti „factura“ introducerii impozitului pe gospodărie începând cu 2018. Mai exact, sumele încasate din taxarea salariilor şi cea a veniturilor (27,7 miliarde de lei în 2016) vor merge integral către bugetele locale, banii urmând să fie încasaţi cu o întârziere de un an. Sursa de finanţare ar urma să vină tot de la stat, prin eliminarea câtorva excepţii de la plata dărilor pe proprietate.

Bugetul autorităţilor locale este compus, astăzi, din mai multe surse: venituri proprii (din colectarea taxelor şi impozitelor locale), venituri de la bugetul de stat (cote defalcate de TVA, cote defalcate din impozitul pe salarii, pe venit, subvenţii) şi împrumuturi. Astăzi, 72,5% din banii colectaţi din impozitul pe salarii şi cel pe venit merg către oraşe şi comune. 

Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Măsurile prv. asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale – în atenţia CCR

ccr_05415400_88537700După ce mai mulţi deputaţi din Grupurile parlamentare ale Partidului Democrat – Liberal şi Partidului Poporului – Dan Diaconescu, au sesizat Curtea Constituţională, în ceea ce priveşte obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013, Plenul Curţii Constituţionale s-a întrunit în 5 februarie 2014, pentru a soluţiona obiecţia formulată.

Ca urmare a analizei, Curtea Constituţională, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Învăţământ şi educaţie Ştiri

Consultare publică iniţiată de UE

UEPentru a spori eficienţa operaţiunilor de distribuţie a fructelor şi laptelui în şcoli, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu cetăţenii europeni.
Consultarea publică este deschisă până la 22 aprilie 2013, iar consumatorii din UE, precum şi organizaţiile şi autorităţile publice implicate, sunt invitaţi să se pronunţe printr-un chestionar publicat pe site-ul ec.europa.eu.
“Lapte în şcoli” şi “Fructe la şcoală” sunt programe cofinanţate de numeroase state membre, care vizează încurajarea obiceiurilor alimentare sănătoase la copii, mărind în acelaşi timp piaţa acestor produse.
Comisia a informat că “această consultare vizează evaluarea impactului celor două programe şi evaluarea modului în care acestea pot evolua, în ceea ce priveşte aria produselor oferite copiilor sau de susţinere a măsurilor educative”.

Categories
Drept civil Salarizare

Plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti privind acordarea de drepturi salariale

Guvernul a decis, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, un sistem distinct de plată a drepturilor salariale restante personalului din instituţiile şi autorităţile publice, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Acestea vor deveni titluri executorii începând cu anul viitor. Conform noului sistem, este achitat doar 5% din titlul executoriu în primul an de la data la care hotărârea devine executorie, restul fiind plătit în etape până în al cincilea an. În anul următor va fi plătit 10% din valoarea titlului, în al treilea an va mai fi acordat încă 25% din valoarea titlului executoriu, în anul al patrulea, bugetarii vor primi încă 25%, pentru ca restul sumei, de 35% din valoarea titlului, să fie achitat în al cincilea an de la data la care hotărârea devine executorie. În cursul acestui termen, orice procedură de executare silită este suspendată de drept. Sumele vor fi actualizate cu indicele inflaţiei.