Tag-Archive for » autorităţi locale «

Există un domeniu în care România a reușit să surclaseze – în repetate rânduri – marile puteri ale lumii. Sportul! Performanțele, uneori extraordinare, obținute de către sportivii noștri la marile competiții internaționale ne-au făcut să trecem mai lesne prin perioade dificile, sărace în momente de bucurie colectivă, ale istoriei noastre recente.

Deseori, reușitele din sport ne-au făcut să uităm, temporar, de neajunsurile economice, problemele sociale, neîmplinirile naționale. Ele ne-au oferit șansa de-a experimenta euforia învingătorului. Au atras, uneori, admirația și simpatia întregului mapamond.

Mai mult …

Se spune că „munca îl înnobilează pe om”. Totuși, unora dintre noi numai la noblețe și înnobilare nu le stau gândurile! Nici munca nu-i prea încântă.

Ba, mai mult, există indivizi care caută să culeagă de unde n-au semănat și să se înfrupte din roadele muncii altora. Când îi întrebi, aceștia se declară, cu falsă amărăciune, „inapți de muncă”, de efort, dar la auzul cuvântului „angajare” o rup la fugă cu o vigoare surprinzătoare, demnă de atletul ce deține recordul mondial la proba de 100 de metri.

Mai mult …

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Mai mult …

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă. Mai mult …

În plină discuţie despre readucerea sub control a deficitului bugetar, periclitat prin măsurile luate deja sau promise, guvernul anunţă şi prima mare ”tăiere”.

Ministerul Finanţelor Publice a transmis luni o precizare legată de posibilităţile pe care autorităţile locale le au pentru a prefinanţa sau cofinanţa proiecte locale care se bazează pe fonduri europene, explicând că cea mai bună soluţie pentru cofinanţarea sau prefinanţarea proiectelor europene e varianta ”creditelor de la bănci comerciale sau alte  instituţii de credit”. Mai mult …

taxOricare dintre noi se poate găsi, la un moment dat, în situaţia de a înstrăina un bun impozabil – o casă, o maşină! La înstrăinarea acestor bunuri, este necesar şi certificatul de atestare fiscală, care vădeşte achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază e înregistrat fiscal bunul ce face obiectul înstrăinării.

În prag de vânzare, necazurile pot apărea atunci când birurile cuvenite autorităţilor locale n-au fost achitate de către actualul proprietar. În calitate de vânzător, el va trebui să-şi plătească mai întâi datoriile, abia apoi se poate gândi şi la încheierea tranzacţiei, la notar. Acum, să ne punem întrebarea: n-ar fi mai bine ca el să-şi poată achita birurile restante direct la biroul notarului, evitând peregrinările pe la ghişeele şi aşa aglomerate? Mai mult …

plrtNimănui nu-i plac contravenţiile! Tot omul respectabil fuge de ele şi încearcă să ocolească problemele cu legea! Tot fugind, uită că graba strică treaba. Sau că poate fi amendat… pentru exces de viteză.

Oricât ar fugi omul de greşeli, riscul de-a fi prins pe picior greşit nu dispare până-n ultima secundă de viaţă. Aşa stând lucrurile, cetăţenii care-au ajuns la senectute neprimind nici măcar o sancţiune contravenţională ar trebui premiaţi. Este o performanţă!

Contravenţia reprezintă o faptă comisă cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin legi sau prin hotărâri ale autorităţilor locale. Legea contravenţională ocroteşte valorile sociale ce nu-s protejate de către legea penală, faptele contravenţionale având un grad mai redus de pericol social. Prin legi, ordonanţe sau hotărâri de guvern se pot statornici şi sancţiona contravenţii în toate domeniile. A greşi e omeneşte. Cine greşeşte, plăteşte… autorităţilor! Mai mult …

rclCurăţenia reprezintă cea mai bună carte de vizită a unei aşezări umane şi grăieşte mai multe despre civilizaţia locală decât ne-ar putea povesti o duzină de antropologi şi istorici! Invers, gunoaiele omniprezente şi neorânduiala dintr-o localitate te îndeamnă să părăseşti degrabă „decorul”, fără a mai privi îndărăt. O aşa mizerie cruntă n-are cum să persiste într-o comunitate de oameni cumsecade! Mai mult …

1Potrivit unei strategii de descentralizare a turismului elaborată de Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism, autorităţile locale vor prelua de la ANT activitatea de clasificare a hotelurilor, autorizarea plajelor, emiterea brevetelor de turism şi omologarea pârtiilor de schi.

Astfel, s-a propus ca în perioada 2014-2016 să fie transferate de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), către autorităţile administraţiei publice clasificarea structurilor de de cazare şi a celor de alimentaţie publică, autorizarea turistică a plajelor şi a agrementului nautic, omologarea pârtiilor de schi şi a traseelor turistice montane şi acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

Proiectul arată că prin descentralizarea competenţelor, beneficiarii autorizaţiilor şi avizelor de specialitate vor intra în posesia acestora mult mai repede.

Principalul element avut în vedere în realizarea strategiei de descentralizare în domeniul turismului are la bază tendinţele internaţionale, referindu-ne aici la principiul subsidiarităţii, aşa cum se observă şi în Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene. Introducerea acestui termen în tratatele internaţionale vizează exercitarea competenţelor la un nivel cât mai apropiat de cetăţeni, operatorii economici, în cazul de faţă“, se mai menţionează în strategia DIMMMAT.

downloadÎn raportul comisiei juridice şi cea de administraţie din Camera Deputaţilor, pentru proiectul de lege privind câinii fără stăpân, principala modificare se referă la prelungirea termenului de la 7 la 14 zile lucrătoare în care un câine din adăpost poate fi revendicat sau adoptat.

“Noi am majorat termenul de 7 zile de la capturare până la luarea unei decizii până la 14 zile lucrătoare, am obligat autorităţile locale să comunice atât orarul cât şi posibilitatea adoptării sau revendicării câinilor aflaţi în padoc către populaţie, am stabilit că primele 7 zile de la data capturării, câinele poate fi revendicat de stăpânul care l-a pierdut, următoarele 7 zile sunt dedicate atât stăpânului cât şi unui adoptator străin care poate fi societate comercială, persoană juridică, fundaţie sau persoană fizică din ţară sau străinătate”, a precizat preşedintele Comisiei juridice, Bogdan Ciucă.