Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar

Modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare a ASF

În Monitorul Oficial  nr. 1077/2018 a fost publicat Regulamentul nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Regulamentul prevede câteva modificări la nivelul atribuțiilor Serviciului de audit și Serviciului reglementare intermediari și servicii de piață.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Parlamentul a validat noua conducere a Autorităţii de Supraveghere Financiară

Plenul comun al Parlamentului a validat miercuri noua conducere a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Noul şef al ASF este Leonardo Badea, care a primit în plen 213 voturi “pentru” şi 111 “împotrivă”, iar Elena Dascălu a fost validată în funcţia de prim-vicepreşedinte al acestei instituţii cu 214 voturi “pentru” şi 117 “împotrivă”. În funcţia de vicepreşedinte, membru executiv, au fost validaţi Marius Sorin Bota (213 “pentru” şi 118 “împotrivă”), Cristian Roşu (215 “pentru, 116 “împotrivă”) şi Daniel Ştefan Armeanu (215 “pentru”, 116 “împotrivă”).

Categories
Pensii Social Ştiri

Modalitatea de plată a activului net pentru participanţii la fondurile de pensii private ar putea fi schimbată

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să modifice normele care reglementează modalitățile de plată a activului net acumulat de participanți la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) și facultative (Pilonul III).

Astfel, dacă în prezent transferul activului către participanții care îndeplinesc condițiile legale este realizat integral, printr-o plată unică, Autoritatea vrea să introducă și posibilitatea plăților eșalonate în rate, pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Astfel, viitorii pensionari nu vor mai primi obligatoriu toți bani din pensia privată într-o singură tranșă, ci vor avea posibilitatea să ceară plata eșalonată, în rate, a banilor, virați astfel în maximum 5 ani.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va fi propus un proiect pentru crearea unui Fond de garantare adresat pieţei de capital

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va înainta Parlamentului un proiect pentru crearea unui Fond de garantare adresat pieței de capital.

Vicepreşedintele ASF a declarat că fondul este similar celui de garantare din sistemul bancar și fondului de garantare din asigurări.

Conform acestuia:”Orice fond de garantare se adresează celor care în procesul investițional, fie că e vorba de bancă sau de asigurări, pierd bani ca urmare a falimentului unei companii. În momentul de față există un Fond de compensare a investitorilor care este, însă, o entitate privată, o societate pe acțiuni și care, din punctul meu de vedere, nu mai răspunde politicilor europene privind protecția consumatorului. Este nevoie ca similar cu fondul de garantare din sistemul bancar și asigurări să se creeze o entitate de sine stătătoare care să fie capabilă în orice moment în cazul unor falimente în piață să îi despăgubească pe investitori”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Va avea loc a doua dezbatere privind proiectul de normă RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) organizează astăzi a doua dezbatere privind proiectul de normă RCA.

Dezbaterea are loc la Palatul Parlamentului — Sala Drepturilor Omului.

Piața asigurărilor din România a fost dominată, în 2016, de criza asigurărilor auto obligatorii, declanșată de transportatori din cauza creșterii exponențiale a tarifelor, criză care a dus la emiterea unei Ordonanțe de Guvern care prevedea plafonarea prețurilor RCA pe o perioadă de șase luni. Ultima zi cu tarife plafonate la RCA a fost 18 mai 2017.

Categories
Economie Ştiri

Legea care instituie formarea Comitetului de Supraveghere Macroprudențială a fost promulgată

Președinele a promulgat legea care instituie formarea Comitetului de Supraveghere Macroprudențială, modificată în Parlament după o cerere de reexaminare.

Față de forma inițială, despre care Președinția spunea că încalcă Constituția, “comitetul înțelepților” condus de guvernator are puteri reduse și va avea obligația de a emite recomandări și avertizări autorităților statului, în situația în care apar dezechilibre macroeconomice, fără însă ca acestea să aibă obligația să se conformeze.

Comitetul va fi format din câte trei membri de la Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Guvern și va emite recomandări și avertizări privind stabilitatea financiară a țării chiar către cele trei instituții componente.

Recomandările nu au forță obligatorie asupra autorităților.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat statutul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că a avizat statutul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), o asociație profesională care include asigurătorii ce vând asigurări auto obligatorii RCA în România în sistemul internațional Carte Verde și care va prelua activitatea și patrimoniul Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS).

Obiectivele BAAR vizează în principal protejarea persoanelor prejudiciate prin accidentele rutiere provocate de vehicule și punerea la dispoziția autorităților și a persoanelor interesate a datelor și informațiilor utile în domeniul asigurării RCA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Un alt scop al asociației este acela de a îndeplini rolul de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare și de centru de informare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Autoritatea de Supraveghere Financiară are un nou Regulament de organizare!

descarcare-13Autoritatea de Supraveghere Financiară este o instituţie autonomă care asigură cadrul adecvat necesar supravegherii şi funcţionării eficiente a pieţelor financiare din sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurări – reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private. Misiunea A.S.F. are ca repere esenţiale protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor produselor financiare specifice pieţelor nebancare, dezvoltarea acestor pieţe, asigurarea transparenţei şi a stabilităţii lor sistemice, precum şi creşterea gradului de încredere şi a nivelului de educaţie financiară a populaţiei.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte această instituţie este reprezentată de Regulamentul nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară care a fost recent publicat în Monitorul Oficial nr. 1006/2016.

Acesta stabileş

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Salariaţii Autorităţii de Supraveghere Financiară beneficiază de salarii speciale!

descarcare-13Autoritatea de Supraveghere Financiară are misiunea de a asigura integritatea, transparenţa, funcţionarea corectă a pieţelor financiare nebancare, precum şi protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor produselor şi serviciilor financiare specifice acestor pieţe.

Dat fiind misiunea specială a acesteia şi remuneraţia acestei instituţii este una specială reglementată prin Regulamentul nr. 9/2016 privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr. 1001/2016.

Astfel sistemul de remunerare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară este conceput să contribuie la realizarea misiunii A.S.F. prin atragerea şi fidelizarea în autoritate a resurselor umane cu un nivel înalt de profesionalism, performanţă şi integritate, care să asigure atingerea obiectivelor A.S.F. şi evitarea oricărui conflict de interese.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității SAL-FIN

lc
La 19 noiembrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebancar.

Prin înființarea SAL-FIN, A.S.F. vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, completând astfel mecanismele de care aceștia dispun, în vederea creșterii gradului de protecție a drepturilor lor, a întregirii activității de rezolvare a petițiilor precum și a creării unui nou mecanism de rezolvare a litigiilor dintre aceștia și entitățile reglementate.

Potrivit proiectului de regulament SAL-FIN are următoarele atribuții:
verifică condiţiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul Conciliatorilor și care au competență de aplicare a procedurilor SAL;
– propune spre aprobare Consiliului A.S.F. înscrierea conciliatorilor eligibili în Registrul Conciliatorilor;
– asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL;
– publică pe site-ul propriu, pe suport durabil dacă se solicită, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, informaţiile referitoare la procedurile SAL şi la înscrisurile necesare, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015;
– permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum şi în scris, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, după caz; etc.