Tag-Archive for » autoritate publica «

Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt sau Marele Zid Chinezesc ar fi putut să fie clădite, lejer, și în absența unor asemenea relații interumane.

Fără cooperare, fără asumarea unor scopuri comune, civilizația umană ar fi rămas blocată undeva, prin epoca Paleoliticului timpuriu. Fiecare individ ar fi fost pe cont propriu. Civilizația ar fi rămas – stingheră și firavă, la adăpostul vreunei grote obscure. Nu s-ar mai fi dezvoltat, fiindcă nu i-ar mai fi îngăduit egoismul, iraționala lăcomie și… legea pumnului (dreptul forței). Mai mult …

Orice fel de meserie nu e rău omul să știe”, spune proverbul. Competențele suplimentare sunt apreciate pretutindeni, atunci când există. Ce-i de făcut atunci când se ivește, la nivelul unei organizații sau instituții, o problemă a cărei rezolvare este greu de găsit? Deși se spune că „nevoia te-nvață” (și adesea cam așa se întâmplă), în unele situații devine limpede că adevărata rezolvare nu poate veni decât de la un specialist. De la o persoană calificată. Este o soluție ce poate să coste, să se simtă la buzunar, dar… există, oare, o altă posibilitate?!

Mai mult …

Autorităţile şi instituţiile publice vor putea cumpăra autoturisme ecologice la un preţ maxim de 35.000 de euro, aproape dublu faţă de plafonul stabilit iniţial, care era 18.000 de euro, potrivit unei ordonanţe de urgenţă aprobată de Guvern.

”Autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA cu condiţia ca achiziţia acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări”, se arată în ordonanţa de urgenţă a Guvernului. Mai mult …

Dreptul de a dispune cu privire la înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional şi particular, preuniversitare, aparţine autorităţilor administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare, a precizat Curtea Constituţională, după ce a admis sesizarea referitoare la proiectul de lege privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş.

Potrivit unui comunicat al CCR plenul Curţii Constituţionale s-a pronunţat, în cadrul controlului anterior promulgării, asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc, sesizare formulată de 66 de deputaţi. Mai mult …

„Limba română e o poveste: fantastică pentru unii, imposibilă pentru alții!” (Costel Zăgan) De multe ori sensurile cuvintelor par similare, însă, în realitate, sunt complet diferite. Pentru a nu mutila limba română al cărei grai este atât de dulce, ar fi de preferat să încercăm să vorbim cât mai corect încercând să evităm confuzia de termeni.

O astfel de situație a generat sesizarea ÎCCJ căreia i s-a solicitat să precizeze dacă noțiunea de „autoritate publică” este similară cu cea de „instituție publică.” Acest fapt era important pentru soluționarea unui dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată. Mai mult …


Legea prevede că încadrarea în grad și tip de handicap a copiilor cu handicap se face de către comisia pentru protecția copilului. În cazul adulților cu dizabilități, încadrarea se face de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Comisia care soluționează cazurile referitoare la copiii care necesită o măsură de protecție specială este cea aflată în raza teritorială de la domiciliul copilului. Hotărârile comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului. Mai mult …

descarcareacMinisterul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de HG pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin HG nr. 235/2003.

Modificările și completările propuse prin actul normativ vizează următoarele:
1. Limitarea numărului experților în contabilitate publică care fac parte din CAPI, de la doi membrii la un singur membru, în conformitate cu modificările aduse prin Legea nr. 672/2002 şi introducerea în componența CAPI a reprezentantului conducerii structurilor asociative ale autorităților publice locale.
2. Definirea criteriilor de selectare în CAPI a profesorilor universitari, auditorilor interni, expertului în contabilitate publică, expertului în domeniul juridic, expertului în domeniul sistemelor informatice și reprezentantului din conducerea structurilor asociative ale autorităților publice locale.
Prin stabilirea de criterii de selectare a membrilor în CAPI se dorește un proces de selecție calitativ și transparent, astfel încât persoanele desemnate să dețină experiența și competențele adecvate și să contribuie în mod substanțial la îndeplinirea mandatului pentru care este înființat comitetul, respectiv dezvoltarea și asigurarea unei strategii unitare în domeniul auditului public intern şi îmbunătățirea activităţii de audit intern în sectorul public.
3. Asigurarea posibilității de a exista mai multe oportunități de alegere a membrilor în componența CAPI, inclusiv a reprezentantului din conducerea structurilor asociative.
4. Înlocuirea sintagmei „Director general al Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern”, cu sintagma „Conducătorul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern”.

Prin implementarea dispozițiilor din proiectul de act normativ se va asigura repunerea în ordine a structurii componenței membrilor CAPI, în conformitate cu Legea nr. 672/2002.

justitie3
Legea oferă posibilitatea fiecărui cetățean interesat să poată obține, în urma unei cereri, informații publice de la o anumită autoritate. Dacă autoritatea sau instituția respectivă refuză să răspundă, cetățeanul poate acționa în justiție respectiva autoritate care va fi obligată prin hotărâre judecătorească să furnizeze informațiile solicitate. Dacă nu se conformează termenului acordat prin hotărârea judecătorească, autoritatea este pasibilă de amendă.

Aceste prevederi din legea contenciosului administrativ au fost adoptate prin legea 138/2014 pentru modificarea și completarea legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe. Mai mult …

CCR
Prin petiţiile înregistrate la instituţia Avocatul Poporului, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Poporului au solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală.

Din petiţiile formulate, reiese că prin actul normativ menţionat se încalcă prevederile constituţionale referitoare la adoptarea ordonanţelor de urgenţă. Totodată, se invocă recomandările Comisiei de la Veneţia din anul 2012, care se referă la faptul că ordonanţele de urgenţă nu trebuie să fie adoptate decât în situaţii de urgenţă.

În ceea ce priveşte petiţiile formulate, Avocatul Poporului a precizat că îşi exercită atribuţiile în limitele constituţionale şi legale stabilite în vederea îndeplinirii rolului său de apărător al drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, fără a se substitui altor autorităţi publice, care, la rândul lor, trebuie să-şi îndeplinească propriile atribuţii, astfel cum sunt acestea reglementate în legislaţia în vigoare.

În acest context, Avocatul Poporului îşi menţine poziţia de independenţă şi imparţialitate adoptată în cazuri asemănătoare.

refuz solutionare cereri

Cred că vi s-a întâmplat să formulați o cerere la o autoritate publică și să așteptați mult și bine până să primiți un răspuns. De multe ori însă, răspunsul nu mai vine și se așterne tăcerea administrativă peste cererea voastră.

Puțini se gândesc că trecând timpul și neprimind niciun răspuns sau primindu-l după luni de zile, li s-au încălcat anumite drepturi. Autoritățile unde depuneți aceste cereri prin care solicitați recunoașterea unui drept, ar trebui să funcționeze conform principiului operativității, și ar trebui să răspundă în mod eficient și prompt cererilor voastre.

Dacă vă gândiți bine, Murphy avea dreptate! El spunea „să nu mergi niciodată printr-o instituție fără să ții o hârtie în mână.” De câte ori ați vrut să vă cereți un drept, totul a început printr-o cerere scrisă. Suntem recunoscuți pentru birocrația care guvernează majoritatea domeniilor, ne place „să ne acoperim” de hârtii și la propriu și la figurat. „Pentru toate faci dosare,/Declarații multe-ncap,/Cât mai multe acte „rare”/Numai bune…de-aruncat!” (Gabriale Gențiana Groza).

Pe mulți dintre voi i-am văzut punându-și mari speranțe în răspunsul pe care îl vor primi în urma cererii formulate. Și este firesc să fie așa! Toate speranțele se îndreaptă către cel de la ghișeu care vă primește cererea, deși nu este el îndreptățit să vă răspundă! Mulți cred că cel care primește cererea, este și cel care v-a dezlega misterul petiției voastre. Însă el „e persoana de birou/Cu-atribuții sedentare,/Care-nvârte un stilou/Dând hârtiilor mișcare.” (Iulian Bostan).

Ce înseamnă refuzul nejustificat de a soluționa o cerere și ce lege îl reglementează?

Valul petițiilor, al cererilor de orice fel, l-a făcut pe legiuitor să creeze o lege specială pentru aceste cazuri, lege care să reglementeze tipurile de cereri care se pot depune, durata în care autoritățile trebuie să răspundă și ce se poate face pentru a vă apăra drepturile în cazul în care vi s-a răspuns cu întârziere sau nu vi s-a răspuns deloc.

Astfel, în 2004 cu titlul de noutăți legislative, a fost creată legea 554/2004. Această lege a abrogat legea 29/1990 care era depășită având în vedere faptul că se născuse chiar după revoluție. În timp, s-au impus modificări în domeniul contenciosului administrativ în scopul apărării drepturilor cetățeanului și pentru a-i facilita acestuia accesul la justiție pentru a-și apăra drepturile.

Cazuri în care putem spune că ne aflăm în fața unui refuz nejustificat din partea unei autorități poate fi situația în care un funcționar public din MAI formulează în scris o cerere pentru a i se comunica acte din dosarul personal și i se refuză acest lucru. Dacă actele care solicită a-i fi comunicate nu conțin informații clasificate și nu i se comunică, atunci ne aflăm în fața unui refuz nejustificat.

O altă situație poate fi aceea în care vă adresați cu o cerere pentru a obține o autorizație de construcție de exemplu, iar autoritatea vă dă un răspuns nesatisfăcător. Pot fi cazuri în care noțiunea de refuz nejustificat să cuprinsă și situații în care o autoritate emite un act prin care îți este respinsă cererea (nu ți se acordă ajutorul de șomaj) sau îți este afectat un drept legitim (de exemplu, un vecin primește autorizație să ridice un bloc lângă casa ta, iar acest lucru afectează regimul de înălțime și nu respectă normele legale în materie).

Rețineți că pentru a ne afla în fața unui refuz nejustificat, trebuie să avem o notificare scrisă și motivată în drept a autorității căreia i s-a înaintat cererea. Dacă sunteți în prezența unui refuz verbal, acesta va fi greu de probat în instanță sau în altă parte.

În primul rând, pentru că nu puteți proba cu niciun mijloc de probă refuzul care vi s-a comunicat la ghișeu și neavând o motivare scrisă a refuzului autorității publice de a soluționa legal cererea nu știți ce drepturi vi s-au încălcat. Vorba proverbului latin verba volant, scripta manent (vorba zboară, scrisul rămâne). Latinii au avut viziune, ei au știut de atunci că vorbele rostite pot fi uitate cu ușurință, dar documentele scrise sunt păstrate și pot ajuta să probezi anumite aspecte. Eu vă sfătuiesc să urmați sfatul latinilor atât în relațiile cu autoritățile publice, cât și în relațiile interumane.

Astfel, dacă Mai mult …