Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Suspendarea activității auditorilor financiari și firmelor de audit. În ce condiții se efectuează?

Cândva, un anume John Calvin Coolidge jr. (1872-1933), nimeni altul decât cel de-al treizecilea președinte al SUA, a spus un lucru memorabil. Și anume că „orice fel de creștere este dependentă de activitate”, precum și că „nu poate exista dezvoltare, corporală sau intelectuală, în lipsa efortului, efortul însemnând muncă”.

Dezvoltarea este binevenită întotdeauna, însă munca, activitatea, nu se poate desfășura, mereu, „la foc continuu”. Sunt situații, atât în viața profesională a unei persoane fizice, cât și în existența unor societăți, când este necesar ca activitatea să fie întreruptă pentru o vreme – adeseori spre a fi reluată ulterior în condiții mai bune, cu mai multă energie.

Categories
Articole Economie Financiar bancar Persoane juridice. Societăţi

Ştiri juridice! Cum se desfăşoară investigaţiile referitoare la auditorii statutari

auditstatutarViaţa economică se complică de la an la an. Concomitent, sporesc şi provocările cărora trebuie să le facă faţă profesioniştii din zona financiar-contabilă. Complexitatea unei probleme financiar-contabile îl poate pune pe specialist într-o postură asemănătoare cu aceea a croitorului nevoit să măsoare de zece ori înainte de-a efectua o singură tăietură a materialului. Uneori, pentru ca lucrarea să iasă bine, este nevoie de verificările şi îndrumările altui meseriaş; de o a doua părere, una independentă şi imparţială.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit

-b--font-color--Red---Calendar-legislativ-14-27-aprilie----font---b-Cele-mai-importante-modificari-pentru-mediul-de-afaceri

În Monitorul Oficial nr. 579 din 4 august 2014 a fost publicată Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare.

Procedura are ca scop principal clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în functie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.

Criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt urmatoarele:

  • gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România;
  • numarul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
  • rezultatele inspecţiilor anterioare;
  • existenţa unui sistem de control al calităţii;
  • existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
  • numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public ş.a.;

Potrivit articolului 2 din Procedură, clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii.