Categories
Financiar bancar Ştiri

Documentaţia pentru obţinerea vizei anuale de către auditorii financiari se depune exclusiv online

Pentru anul 2020 auditorii financiari şi firmele de audit au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online de raportare anuală, în vederea obţinerii e – vizei anuale, până la data de 31 mai.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România va fi organizată prin vot la distanţă

Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România este formată din auditorii financiari care au calitatea de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România şi au îndeplinite obligaţiile către Cameră în anul anterior desfăşurării Conferinţei, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camerei Auditorilor Financiari din România i-a fost delegată atribuţia privind organizarea examenului de competenţă profesională

Camera Auditorilor Financiari din România are atribuţia privind organizarea examenului de competenţă profesională.

Ordinul nr. 425/2020 prevede delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost amânată calcularea penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari

În Monitorul Oficial nr. 1020/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 117/2020 privind amânarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Categories
Financiar bancar Ştiri

A fost publicată norma privind cadru unitar de desfășurare a auditului statutar

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 395 din data de 21 mai 2019, a fost publicată Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezenta normă stabilește cadrul normativ unitar de auditare a situațiilor financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, de către auditori financiari și firme de audit, precum și unele dispoziții privind comitetul de audit.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Financiar bancar Persoane juridice. Societăţi Sancţiuni

Combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Ce au de făcut auditorii financiari?

moneyÎn vreme întreprinzătorul onest munceşte din răsputeri pentru îndeplinirea visului său de a obţine succes în afaceri, altora le stau gândurile numai la nelegiuiri, cum ar fi spălarea banilor sau chiar “investirea” profiturilor în finanţarea activităţilor teroriste. Pentru banii murdari încă nu s-a născocit maşina de spălat perfectă. Şi nici păcatele celui ce susţine financiar terorismul nu pot fi curăţate. Nu s-a inventat un înălbitor pentru conştiinţele mizerabile.

Finanţarea terorismului constă în colectarea sau punerea la dispoziţie, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism sau pentru susţinerea unei entităţi teroriste. Nelegiuirea se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.