Categories
Organizare judiciară Ştiri

Regulamentul de ordine interioară al parchetelor

ministerul-justitiei1Regulamentul de ordine interioară al parchetelor a fost aprobat prin Ordinul M.J. nr. 529/2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 154 din 5 martie 2007. Potrivit noutăţilor legislative, Ordinul M.J. nr. 143/2014, modifică prevederile referitoare la serviciul de tehnologia informaţiei prevăzut în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Actul Normativ prevede că specialiştii IT din cadrul parchetelor au calitatea de personal auxiliar de specialitate, având atribuţii legate exclusiv de activitatea specifică domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului Public şi de monitorizare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din România. Conducătorii parchetelor asigură sprijinul logistic necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.

Serviciul de tehnologia informaţiei desfăşoară activităţile specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare IT&C, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea şi implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate.

De asemenea, actul normativ stabileşte că Direcţia de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ se reorganizează ca Serviciul de tehnologia informaţiei, iar Serviciul de audit public intern devine Direcţia de audit public intern.

Direcţia de audit public intern este condusă de un director, ce are obligaţia să definească modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii de consiliere în Carta auditului intern, alături de activităţile de asigurare.

Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ocazia acţiunilor de control financiar, va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea de evidenţă şi de gestionare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă.