Tag-Archive for » audiovizual «

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42¹ din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Senatul a adoptat în calitate de Cameră decizională, în unanimitate o propunere legislativă pentru completarea unui articol din Legea audiovizualului nr.504/2002, prin care televiziunile cu acoperire naţională şi locală vor subtitra filmele româneşti pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficienţe auditive.

În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională şi locală vor asigura subtitrarea în limba română a operelor audiovizuale româneşti, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune – seriale, foiletoane şi documentare’, prevede proiectul de lege, care a fost iniţiat de un grup de parlamentari din întreg spectrul politic.

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în a doua lectură, proiectul unui nou cod care să reglementeze serviciile media audiovizuale.

Documentul prevede o nouă procedură de numire a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, dar și a Consiliului de observatori ai Teleradio-Moldova, noi prevederi privind transparența proprietății în acest sector și stabilirea unor cote pentru determinarea poziției dominante pe piață figurează printre principalele reglementări ale proiectului Codului serviciilor media audiovizuale. Mai mult …

taxa_radio_tv_nu_va_mai_obligatorie
În cadrul scrisorii semnate de George Chiriţă şi adresată preşedintelui Klaus Iohannis, directorul executiv al ARCA, solicită reconsiderarea includerii taxei radio-TV. Textul integral al scrisorii deschise poate fi accesat pe site-ul asociaţiei.

Domnule preşedinte, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale, asociaţie a majorităţii celor mai importante societăţi de radio şi de televiziune din România, vă supune atenţiei solicitarea de analiza posibilitatea de a întreprinde demersurile necesare în vederea reconsiderării includerii taxei radio-tv printre taxele a căror eliminare a făcut obiectul ‘Proiectului de Lege privind eliminarea unor taxe, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative’, lege trimisă spre promulgare„.

Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale susţine că există motivaţii de natură constituţională care se impun a fi invocate.

audiovizual
Consiliul Naţional al Audiovizualului a avizat negativ iniţiativa legislativă a lui Călin Popescu Tăriceanu de modificare a Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune privind posibilitatea Consiliului de Administraţie de a decide intrarea în insolvenţă.

Propunerea lui Călin Popescu Tăriceanu de modificare a Legii nr. 41/ 1994 prevede completarea art. 27 din această lege cu noi cinci alineate care să prevadă atribuţii noi Consiliului de Administraţie al TVR în procedura insolvenţei, prin derogarea de la Legea nr. 85/ 2014.

Cele cinci noi alineate din iniţiativă sunt:

  1. CA decide intrarea în procedura insolvenţei cu votul majorităţii membrilor săi şi formulează cererea de deschidere a acesteia;
  2. această cerere de deschidere va fi semnată de preşedintele-director general;
  3. CA desemnează preşedintele-director general în calitate de administrator special;
  4. CA are atribuţii privitoarela strategia şi structură programelor şi supraveghează respectarea obligaţiilor editoriale asumate în schema de programe şi în licenţa eliberată de CNA;
  5. SRR şi SRTv nu pot face obiectul falimentului.

În cadrul şedinţei CNA au fost prezenţi nouă din cei 11 membri ai Consiliului, dintre care 6 au dat aviz negativ.

CNA
Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat cu opt voturi „pentru” solicitarea de buget pe anul 2016.

CNA, fiind o instituţie finanţată de la bugetul de stat, a propus prin proiect o sumă de 12.054.000 de lei pentru a funcţiona în 2016.

În proiectul de buget al CNA pe 2016 este prevăzută o creştere a sumei pentru cheltuieli de personal, o pondere semnificativă având-o şi vaucherele de vacanţă.

Proiectul urmează să fie transmis Ministerului Finanţelor Publice.

lcUn proiect de lege care prevede crearea unui Fond Audiovizual din bani de la cablişti a fost avizat nefavorabil de CNA.

Astfel, propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii audiovizualului, iniţiată de senatorul PNL Emil-Marius Paşcan, prevede constituirea unui Fond Audiovizual prin colectarea anuală a unei contribuţii de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice prin cablu, bani care urmau să fie folosiţi pentru asigurarea libertăţii de informare, a informării corecte şi obiective a publicului ș.a.

Însă, întrucât Guvernul a decis în luna iunie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, să instituie o altă formă de sprijin în audiovizual, respectiv operatorii din audiovizual vor beneficia de ajutor de stat de 15 milioane de euro, bani care vor fi alocaţi, din bugetul de stat cu încadrarea în sumele aprobate prin legile bugetare anuale, respectiv prin legile de rectificare bugetară, în vederea susţinerii operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc şi difuzează emisiuni informativ cultural educative, CNA a decis să avizeze nefavorabil proiectul de Lege.

audio
Comisia pentru cultură din Senat a respins solicitarea prin care fostul preşedinte Traian Băsescu a cerut reexaminarea legii care stabileşte că achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat poate fi făcută de un intermediar exclusiv în numele şi pe seama beneficiarului final.

Deşi cererea a fost respinsă, membrii comisiei au adoptat o serie de amendamente la legislaţia în vigoare în domeniul audiovizualului.

„Am respins solicitarea de reexaminare a preşedintelui, dar, în acelaşi timp, am introdus o serie de amendamente pe care ordonanţa iniţială şi le-a propus, fără să mai afectăm libera concurenţă şi dreptul fiecărui agent economic de a-şi alege modul în care acţionează”, a declarat preşedintele Comisiei pentru cultură a Senatului, Georgică Severin.

În prezent, legea stabileşte că achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final.

audio

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat spre consultare publică un proiect de decizie pentru modificarea procedurii de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale.

Conform proiectului legislativ, ANCOM vrea să clarifice condiţiile de eliberare, modificare şi prelungire a licenţei de emisie sau a documentelor legate de licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru.

Astfel, se propune clarificarea articolului 3 din Decizia nr. 629/2010 astfel încât utilizarea efectivă a frecvenţelor radio să fie permisă după obţinerea şi a autorizaţiei tehnice, aşa cum este prevăzut şi în Legea audiovizualului.

De asemenea, ANCOM a propus şi majorarea termenului limită pentru depunerea solicitărilor de prelungire a termenului de valabilitate a licenţelor de emisie, de la 30 la 45 de zile calendaristice.

Toate modificările propuse pot fi vizualizate pe portalul juridic al instituţiei.

parlamentul-romanieiNoutăţi legislative: Camera Deputaţilor a adoptat cu 292 de voturi ‘pentru’, 2 abţineri şi unul ‘împotrivă’ proiectul de lege pentru modificarea Legii audiovizualului prin care orice radiodifuzor din Uniunea Europeană poate transmite reportaje scurte de ştiri de la evenimente de mare interes pentru care un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României are exclusivitate.

Astfel, art. 86 al actualei Legi a audiovizualului „nu transpune în mod clar şi neechivoc dispoziţiile directivei 2010/13/UE, dând posibilitatea restrângerii sau limitării accesului la evenimentele de importanţă majoră doar la un singur radiodifuzor per stat membru al UE, ceea ce reprezintă o încălcare a libertăţii dreptului la informare”, conform expunerii de motive a proiectului de lege.

Prin urmare, Camera Deputaţilor a modificat art. 86 în sensul că „orice radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau al unui alt stat membru al UE are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri”.

În acest caz, Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată, iar asupra proiectului urmează să se pronunţe Senatul, în calitate de for decizional.