Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ce prevede noul regulament-cadru privind regimul actelor de studii?

Ce-și doresc tinerii din ziua de azi? În linii mari, nimic mai mult decât tinerii… de ieri! Ajunși la vârsta marilor speranțe, cu toții ne dorim ca, la maturitate, să obținem un anume statut social, să avem un acoperiș solid, stabil deasupra capului, să nu ne lipsească niciun lucru important, să ne întemeiem o familie sau măcar să existe câteva persoane care să ne fie alături la bine și la rău și să avem acces la o fericire de durată, de s-ar putea, cumva. Pentru a ne îndeplini dorințele e nevoie de resurse. Însă, prin voia destinului, nu toți ne-am născut în familii în care prosperitatea e la ea acasă. Și puțini sunt privilegiații care s-au trezit, peste noapte, stăpâni peste vreo moștenire de milioane. Cum trăim într-un context imprevizibil, în care chiar și obținerea strictului necesar poate deveni, pe neașteptate, problematică, ajungem să fim conștienți, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, că ar cam trebui să punem osul la treabă și… mintea la contribuție. Să muncim, să învățăm cât mai multe.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Pentru a deveni asistent personal profesionist trebuie să faceţi dovada studiilor gimnaziale!

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituţionalizării, respectiv în vederea dezinstituţionalizării.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Vrei să angajezi o bonă? Iată noutățile în domeniu!

Atunci când vrei să angajezi o bonă pentru copilul tău pare că te-ai înhămat într-o misiune imposibilă, pentru că îți dorești să găsești o persoană de încredere, astfel încât să stai liniștit că ai lăsat copilul pe mâini bune. În ultimii ani profesia de bonă are o căutare tot mai mare, motiv pentru care legiuitorul a trasat anumite condiții ce trebuiesc îndeplinite pentru a deveni bonă.

Astfel, în Monitorul Oficial 738 din 14 septembrie 2017 a fost publicată HG 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă ale cărei prevederi se aplică de la publicare.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Centrele comunitare de învățare permanentă. Ce rol au, cum funcționează, cum sunt organizate?

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.

Categories
Administraţie publică locală Articole Protecţie socială Social

Comisia pentru protecția copilului. Cum e organizată și cum funcționează, după ultimele prevederi?

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Termen prelungit de depunere a cererilor pentru eliberarea atestatelor pentru comercializarea produselor accizabile!

anaf-1

Potrivit unui comunicat ANAF s-a prelungit termenul de depunere a cererilor pentru eliberarea atestatelor pentru comercializarea produselor accizabile.

Astfel, operatorii economici care dețin atestate valabile pentru distribuție și comercializare în sistem angro/en detail de produse energetice și atestate pentru distribuție și comercializare angro de băuturi și/sau tutun prelucrat pot, până la 15 februarie 2017 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente.

În comunicat se mai menţionează că la data sus menționată atestatele emise anterior își pierd valabilitatea, iar desfășurarea activităților respective fără atestat poate constitui, după caz, infracțiune sau contravenție.

Categories
Articole Fiscalitate

Aveţi de recuperat o sumă de bani de la stat? A fost adoptată procedura pe care trebuie să o urmaţi!

formulareDebitorii care au de incasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice trebuie să urmeze procedura care a fost adoptată recent. Astfel, o noutate legislativă în materie o reprezintă Ordinul nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 968/2016.

Care sunt etapele pentru recuperarea creanţelor?

1.Depunerea cererii şi a atestatului

Debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită aplicate de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de către acesta, denumit în continuare organ fiscal competent, şi care are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice poate depune la organul fiscal competent o cerere însoţită de documentul eliberat de autoritatea sau instituţia publică (atestat), prin care solicită aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, privind somaţia.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propuneri de standarde minimale obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat

images

În data de 8 noiembrie, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) a lansat în dezbatere publică propunerile de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.

Totodată, sunt puse în dezbatere și standardele minimale necesare pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I și II (CS I și CS II).

Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a elaborat aceste propuneri care răspund la solicitările membrilor comunității academice și reprezentanților instituțiilor de învățământ superior și ai organizațiilor reprezentative ale societății civile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Proiect privind statutul asistentului personal profesionist

2165
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist.

Prin proiectul de hotărâre se crează condițiile în vederea aplicării prevederilor art. 4 lit. g) din HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi potrivit căruia ANPD acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi şi a celor de tip familial.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Întreprinderile sociale pot obține atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene

computerMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a anunţat că până la sfârșitul anului 2016, întreprinderile sociale vor putea obține atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societățile agricole și alte categorii de persoane juridice, se mai arată într-un comunicat.

De asemenea, potrivit MMFPSPV, condiția pe care trebuie să o îndeplinească cei interesați este ca, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor din legea economiei sociale, atestatul de întreprindere socială să fie depus în etapa de contractare a proiectelor.