Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede actualizarea Formularului 204

ANAF a lansat în dezbatere publică proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”

Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Contracte Drept civil Economie

Condițiile aplicabile contractelor de achiziție aferente investițiilor finanțate din fonduri publice. Noutăți legislative!

„Contractul este legea părților”, se spune, pe bună dreptate. În același timp, s-a considerat că, în privința mai multor categorii de contracte, printre care și cele de achiziție „aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice” se impune fixarea unor jaloane solide și-a unor limite clare, dincolo de care nu se poate trece fără a surveni o nesocotire a legii.

Există, desigur, un principiu al libertății contractuale, dar nu poate fi omis faptul că libertatea aceasta contractuală este, în genere, limitată de către lege. Așadar, „legea părților” va trebui să fie formulată de așa natură încât să se afle în acord cu „legile țării”.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice. Cine trebuie să-l completeze?

Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare și întemeietorul științei politice, nutrea convingerea că nu există plăcere fără activitate și că plăcerea duce la desăvârșire orișice muncă. Lăsând la o parte faptul că există numeroși indivizi care-și găsesc plăcerea în cea mai nepăsătoare inactivitate, mai există și activități pe care cu greu îți poți imagina că le-ar face careva cu plăcere.

În tagma acestor activități mai greu aducătoare de plăcere, de pasiune, un loc de cinste este ocupat de către corvezile birocratice. Dar poate, cu timpul, te poți antrena chiar și să-ți placă să tot completezi la registre, evidențe și declarații fiscale (fiind șanse ceva mai mari să se petreacă un așa miracol dacă vei fi plătit pentru asta). Cinstit vorbind, există un milion (cel puțin) de activități mai plăcute.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Clemenţă fiscală pentru agricultorii păgubiţi de vremea nefavorabilă. Care sunt condiţiile?

farmerPentru agricultor natura este o amică imprevizibilă. Într-o toamnă plouă… cu belşug. La vară poate ploua cu grindină cât oul de porumbel. Sau poate să nu plouă o primăvară întreagă.

Pentru cei ale căror venituri provin doar din agricultură unii ani se pot dovedi dezastruoşi. Pentru ca dezastrul să fie deplin, ar mai lipsi nişte impozite grase.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Dreptul proprietăţii Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative

Se intenţionează reînfiinţarea formelor istorice asociative de proprietate… sub noi auspicii!

forestObştile sunt forme ancestrale de organizare, prin care străbunii noştri administrau, exploatau şi apărau pământurile stăpânite în devălmăşie, precum pădurile sau fâneţele. Aceste forme de asociere precedă chiar şi formarea cnezatelor şi voievodatelor româneşti, supravieţuind capriciilor istoriei până azi!

Încă de acum 15 ani, de la apariţia Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, s-a intenţionat ca formele asociative de proprietate asupra terenurilor împădurite, a fâneţelor şi păşunilor să se reorganizeze sub forma modelelor de asociere de la început, adică cele anterioare fatidicului 1948, an al confiscărilor şi abuzurilor. Aşa s-a vrut! Dar s-a întâmplat taman invers. La reorganizare nu s-a ţinut seama de formele de asociere iniţiale!