Categories
Dreptul proprietăţii Piaţa muncii Ştiri

Administratorii asociaţiilor de proprietari pot obţine certificatele de calificare profesională până la data de 1 ianuarie 2022!

Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, până la data de 1 ianuarie 2021, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prezenta lege.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Conţinutul cadrul al statutului asociaţiei de proprietari

Asociaţia de proprietari este formă juridica de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominium, recunoscută de lege.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Atenţie! Dacă nu achitaţi întreţinerea la timp riscaţi să vă treziţi cu ipotecă în favoarea asociaţiei de proprietari!

Noua lege a asociațiilor de proprietari a intrat în vigoare la sfârșitul lunii septembrie, iar administratorii nu au stat prea mult pe gânduri și au început să aplice prevederile legii.

Noua lege a asociaţiilor de proprietari le dă posibilitatea administratorilor de bloc să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară contra proprietarului cu restanţe la cheltuielile blocului. Astfel cei care nu îşi achită timp de 3 luni întreţinerea se trezesc cu ipotecă. Administratorii au lipit deja afişe la avizierele blocurilor. 

Categories
Ştiri

Proprietarii care afectează structura blocurilor în care locuiesc riscă amenzi usturătoare

Legea asociaţiilor de proprietari, iniţiată de Guvern şi promulgată în această vară de preşedintele Klaus Iohannis,  impune, printre altele, şi obligaţia redactării unui regulament al blocului. Practic, proprietarii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune. Acest regulament se realizează la iniţiativa preşedintelui asociaţiei de proprietari sau de către comitetul executiv al acesteia şi este adus la cunoştinţa tuturor locatarilor în termen de şapte zile de la adoptare.

Ministerul Dezvoltării a făcut deja public conţinutul cadru al regulamentului condominiumului şi conţinutul cadru al statutului asociaţiei de proprietari.

Categories
Administraţie publică locală Articole

Ce prevede noua lege privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari?

Veacuri la rând, românul a preferat să trăiască în case menite să adăpostească o singură familie, pe care azi, în terminologia modernă, le numim „locuințe de tip unifamilial”.

Ulterior, odată cu primele tendințe (timide) de „citadinizare”, odată cu apariția primelor localități de tip urban, s-au ivit și locuințele cuplate sau înșiruite. Cele mai nou-apărute sunt locuințele multietajate, multifamiliale. Adică „blocurile de locuințe”. Noutatea lor este, însă, una relativă. Construcții asemănătoare, cu mai multe etaje, existau chiar și în Roma antică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea privind înfiinţarea asociaţiilor de proprietari a fost promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, a informat Administraţia Prezidenţială prin intermediul unui comunicat de presă.

Actul normativ are ca obiect de reglementare eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale; o mai bună structurare a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari; clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari; instituirea regulamentului condominiului în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii; clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Dreptul asociaţiei de proprietari de a acţiona în justiţie orice proprietar încalcă dreptul de acces liber la justiţie?

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, nr. 230/2007, prevede că asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Acest drept al asociaţiei de proprietari este prevăzut în art. 50 alin. 1) din legea mai sus amintită şi a atras mai multe critici, printre care şi o excepţie de neconstituţionalitate, potrivit ştirilor juridice.

Categories
Dreptul proprietăţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost modificată legislaţia privind asociaţiile de proprietari în condominii

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Actul normativ preia reglementări promovate prin proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, adoptat în ședința Guvernului din 16 noiembrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hotărârii Biroului Permanent al Senatului din data de 27.12.2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constituția României.

Categories
Articole Legislaţie utilă

Legea nr.67/2017-pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind funcţionarea asociaţiilor de proprietari

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Articolul 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

– După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE – LIVIU DRAGNEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN – CONSTANTIN – ANTON
POPESCU – TĂRICEANU

Bucureşti, 13 aprilie 2017.
Nr. 67.

Categories
Articole Drept civil

Instanţa competentă să soluţioneze un prejudiuciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari

Potrivit legislaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

În acest context în practica judiciară s-a pus problema care este instanţa competentă să soluţioneze un prejudiciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari remuneraţi pe baza unui contract de mandat?

Într-un caz practic s-a stabilit că prin cererea adresata Judecătoriei, petenta, Asociaţia de Proprietari, a solicitat în contradictoriu cu intimatul T.D.A. să fie obligat acesta la plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit de petentă, în suma de 9230 lei, ca urmare a managementului defectuos.