Categories
Internaţional Ştiri

România va beneficia de fonduri UE pentru asigurarea asistenţei medicale

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiţii în valoare de peste 1,4 miliarde EUR din fonduri UE în 14 proiecte mari de infrastructură din 7 state membre, şi anume Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România şi Spania.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Util de ştiut! Ce legi au fost promulgate de Preşedinte?

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Program de masterat pentru asistenţi medicali şi moaşe

medicUniversitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a informat că din a doua parte a lunii septembrie va organiza admitere pentru Masteratul Sănătatea Reproducerii Umane (SRU), cel mai nou program de studii aprobat de ARACIS, pentru profesionalizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor.

Astfel, asistentele medicale şi moaşele se vor putea specializa în domeniu reproducerii umane asistate medical, un domeniu care câştigă teren şi în ţara noastră, în contextul în care tot mai multe cupluri apelează la procedurile de fertilizare in vitro sau inseminare artificială, pentru a deveni părinţi.

Conform reprezentanţilor universităţii,“prin acest masterat se va asigura extinderea profesionalizării şi specializării absolvenţilor din ciclul de licenţă Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe, pentru calificarea profesională de alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asistent medical şef, moaşă şefă”.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri Taxe/Impozite

O serie de modificări legislative și fiscale din data de 1 iulie

baniData de 1 iulie 2016 este semnificativă pentru toţi românii, deoarece a venit cu o serie de modificări legislative si fiscale.

Astfel, modificările importante sunt:

  •  Noile norme de aplicare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului (CICC),  unde limita minimă a indemnizaţiei a crescut la 1.063 de lei;
  • Asigurații din sistemul public de sănătate vor beneficia de mai multe servicii medicale și două formulare fiscale controversate se simplifică și vor face mai ușoară viața firmelor și oamenilor de afaceri;
  • Autovehiculele noi, dar și cele la mâna a doua, aduse în România pentru înmatriculare, vor primi cărți de intentitate auto de tip nou;
  • Prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea, în medie, cu 3%.
  • Guvernul a aprobat noul Contract Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.
Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Ştiri

Reglementările legale asigură accesul asiguraţilor la servicii medicale în sistemul public

medic rezident
Potrivit unui comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acordarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sistemul social de asigurări de sănătate se realizează până la data de 30 iunie 2016 în baza actelor adiţionale încheiate la contractele aflate în derulare cu furnizorii de servicii medicale.

Prin HG nr. 200/2016, termenul de aplicare a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit până la 30 iunie 2016.

Fondurile necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale sunt asigurate din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2016.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Pachetele medicale pentru perioada 2016-2017 se vor aplica începând cu luna iulie

cercetare-medical
În Monitorul Oficial al României nr. 236 din 30 martie a fost publicată Hotărârea privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

Actul normativ prevede ca termenul prevăzut la art. 2 din HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, se prorogă până la data de 1 iulie 2016.

De asemenea, termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.

Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

Categories
Legislaţie utilă Medicamente Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru privind acordarea asistenţei medicale

lc
La 25 martie 2016, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre Guvern pentru prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H. G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016–2017 și pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor H. G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014–2015.

Potrivit actului normativ, termenul prevăzut la articolul 2 din H.G. nr. 161/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 23 martie 2016, se prorogă până la data de 1 iulie 2016. În ceea ce priveşte termenul de aplicare a prevederilor H. G. nr. 400/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 19 mai 2014, acesta se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.

Proiectul de H. G. mai prevede că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Lege privind asistenţa medicală comunitară

156637-sanatate
Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind asistenţa medicală comunitară.

Proiectul legislativ prevede îmbunătăţirea cadrului normativ privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor comunitare integrate şi integrarea serviciilor la nivel comunitar.

De asemenea, serviciile furnizorilor de asistenţă medicală comunitară vor putea fi furnizate în sistem integrat cu alţi lucrători şi specialişti comunitari, în funcţie de nevoile din comunitate şi de profilul acesteia.

Va fi posibilă asigurarea serviciilor medico-sociale pentru persoanele vulnerabile prin dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală comunitară.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Prelungirea aplicării HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale

doctor_92417000Ministerul Sănătății a supus în dezbatere publică proiectul de HG privind prelungirea până la data de 31 martie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

La moment, condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite prin H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare – act normativ elaborat in temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.

Prin prelungirea aplicabilităţii reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Medicii de familie încheie contract cu CNAS indiferent de numărul persoanelor asigurate de pe listele proprii

medicina legala

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Astfel, proiectul de act normativ arată că medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii şi nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Medicul de familie nou-venit într-o localitate, care încheie convenţie de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de 3 luni, la sfârşitul celor 3 luni încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, se mai arată în proiect.