Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a aprobat în şedinţa de ieri mai multe acte normative:

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Restricţii pentru localităţile unde incidenţa este mai mare de 6/1.000 de locuitori!

În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 – 5,00.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noutăţi privind acordarea asistenţei medicale pentru însoţitori

Au fost luate măsuri la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente cu profil pediatric, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pentru cazurile suspecte şi cazurile confirmate cu COVID – 19 ale însoţitorilor copiilor.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal

Anexa Ordinului privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice a suferit modificări aduse de Ordinul nr. 1399/2021. Anexa nr. 2 are în vedere reglementări în materie de protecţia datelor cu caracter personal.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate

Noutăţi privind acordarea serviciilor medicale

În Monitorul Oficial nr. 322/2021 a fost publicată OUG nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a fost prelungit!

Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul I al anului 2021 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021.

Categories
Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Noi facilităţi pentru magistraţi!

În Monitorul Oficial nr. 994/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 893/2020 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.

Categories
Social Ştiri

Un proiect prevede asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor şi elevilor

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au lansat în dezbatere publică Ordinul nr. 1668/5928/2011 pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se asigură şi de către medicii specialişti, în cazul organizării de activităţi temporare!

În Monitorul Oficial nr. 428/2020 a fost publicată Legea nr. 65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Economie Ştiri

Ce măsuri speciale trebuie luate de hotelieri?

Ordinul nr. 1731/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV – 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 406/2020.