Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Dispoziţii aplicabile în contextul încetării stării de alertă

Ordinul nr. 1214/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Modificări ale pachetelor de servicii medicale

Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 a fost recent modificată.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Protecţie socială Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Asistenţa medicală mobilă în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate

Legea nr. 65/2022 prevede că asistenţa medicală mobilă are ca scop furnizarea de servicii medicale, în regim mobil, în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate, pentru prevenţie şi profilaxie, screeningul afecţiunilor medicale prevalente, control medical periodic, general şi de specialitate, precum şi livrarea medicamentelor din programele naţionale de sănătate, la domiciliu, atât pentru bolnavii cronici, cât şi pentru pacienţii cu patologii acute, beneficiari ai asistenţei medicale în regim mobil.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a aprobat în şedinţa de ieri mai multe acte normative:

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Restricţii pentru localităţile unde incidenţa este mai mare de 6/1.000 de locuitori!

În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 – 5,00.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noutăţi privind acordarea asistenţei medicale pentru însoţitori

Au fost luate măsuri la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente cu profil pediatric, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pentru cazurile suspecte şi cazurile confirmate cu COVID – 19 ale însoţitorilor copiilor.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal

Anexa Ordinului privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice a suferit modificări aduse de Ordinul nr. 1399/2021. Anexa nr. 2 are în vedere reglementări în materie de protecţia datelor cu caracter personal.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate

Noutăţi privind acordarea serviciilor medicale

În Monitorul Oficial nr. 322/2021 a fost publicată OUG nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a fost prelungit!

Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul I al anului 2021 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021.

Categories
Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Noi facilităţi pentru magistraţi!

În Monitorul Oficial nr. 994/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 893/2020 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.