Categories
Articole Drept penal

Acordarea asistenţei medicale şi îngrijirilor persoanelor private de libertate!

Ordinul nr. 4858/2022 prevede activitatea de acordare a asistenţei medicale, a tratamentului şi îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Conform legislație, dreptul persoanelor private de libertate la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri este asigurat cu personal de specialitate medico – sanitar, în mod gratuit, potrivit legii.

Categories
Ştiri

Proiect. Activitatea de acordare a asistenței medicale persoanelor private de libertate

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Referatul de aprobare.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

A fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale

Hotărârea nr. 926/2022 prevede înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale.

Atribuţiile principale ale Comitetului sunt cele prevăzute în Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificări ale Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Dispoziţii aplicabile în contextul încetării stării de alertă

Ordinul nr. 1214/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Modificări ale pachetelor de servicii medicale

Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 a fost recent modificată.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Protecţie socială Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Asistenţa medicală mobilă în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate

Legea nr. 65/2022 prevede că asistenţa medicală mobilă are ca scop furnizarea de servicii medicale, în regim mobil, în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate, pentru prevenţie şi profilaxie, screeningul afecţiunilor medicale prevalente, control medical periodic, general şi de specialitate, precum şi livrarea medicamentelor din programele naţionale de sănătate, la domiciliu, atât pentru bolnavii cronici, cât şi pentru pacienţii cu patologii acute, beneficiari ai asistenţei medicale în regim mobil.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a aprobat în şedinţa de ieri mai multe acte normative:

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Restricţii pentru localităţile unde incidenţa este mai mare de 6/1.000 de locuitori!

În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 – 5,00.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noutăţi privind acordarea asistenţei medicale pentru însoţitori

Au fost luate măsuri la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente cu profil pediatric, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pentru cazurile suspecte şi cazurile confirmate cu COVID – 19 ale însoţitorilor copiilor.