Tag-Archive for » asistent personal «

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia.

Recent, potrivit noutăţilor legislative, a fost adoptată Hotărârea nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2017. Mai mult …

2165
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist.

Prin proiectul de hotărâre se crează condițiile în vederea aplicării prevederilor art. 4 lit. g) din HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi potrivit căruia ANPD acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi şi a celor de tip familial. Mai mult …